kaikukortti kuvituskuva

Tekstin koko

Kielivalinta

Ohjeet ja materiaalit

Tässä osiossa on saatavilla seuraavat ohjeet ja ohjemateriaalit vastuuhenkilöille: Kaikukortin viestintämateriaalit ja verkkosivut, muistilista syksylle, Kaikukortti-kokeilusta toiminnan ylläpitoon,  ohjeet uusien kumppaneiden valintaan, hissipuhe Kaikukortista, Kaikukortti-esittely kulttuuritoimijalle, taulukko ja lomake Kaikukortin käytön tilastointiin kulttuurikohteille, materiaalinjakotaulukko, opas Kaikukortin kokeiluun ja käyttöönottoon, Kaikukortin valtakunnallinen toimintamalli, kohdesitoumukset sekä Kaikukortti-palautekokouksen mallipohja.

Kaikukortin valtakunnallinen toimintamalli

Kaikkien Kaikukortti-kumppanien tulee sitoutua saman toimintamallin noudattamiseen. Toimintamallin noudattaminen on erittäin tärkeää. Näin varmistetaan, että Kaikukortti toimii samalla tavalla kaikilla Kaikukortti-alueilla. Toimintamalli perustuu yhdenvertaisuuteen ja Kaikukortin kohderyhmän oikeuteen osallistua kaikille yhteiseen kulttuurielämään. Kaikukeskus – Kaikukortin tuki- ja kehittämispalvelu on kehittänyt toimintamallin yhdessä kulttuuri-, sosiaali- ja terveysalan toimijoiden ja kohderyhmän kanssa työpajoissa Kaikukortin pilotointihankkeiden aikana. Toimintamallia on muokattu perustuen Kaikukortti-kokeiluista ja -toiminnasta saatuun palautteeseen.

Toimintamallin tavoitteena on yhdenvertaisuuden edistäminen kulttuurialalla. Osalla Kaikukortti-alueista on kuitenkin myös liikuntatoimijoita mukana. Liikuntatoimijoiden tulee noudattaa samaa toimintamallia.

Toimintamallissa kuvataan Kaikukortin valtakunnalliset toimintaperiaatteet. Kaikukortti-verkostoissa mukana olevat kulttuuri-, liikunta-, sosiaali-, hyvinvointi- ja terveysalan organisaatiot sitoutuvat näiden periaatteiden noudattamiseen.

Toimintamalli on päivitetty 13.1.2022, ja se on voimassa toistaiseksi.

Kaikukortin valtakunnallinen toimintamalli [DOCX]
Kaikukortin valtakunnallinen toimintamalli [PDF]

Kaikukortin valtakunnallinen toimintamalli [PPTX]
Kaikukortin valtakunnallinen toimintamalli [PPTX, PDF]

Kaikukannan käyttöohjeet

Kaikukanta on Kaikukortin valtakunnallinen tietokanta, jonne jaetut Kaikukortit rekisteröidään ja Kaikukortin käyttö kirjataan. Lue lisää Kaikukannasta. 

Kaikukannan ohjeet vastuuhenkilöille

Kaikukortin viestintämateriaalit ja verkkosivut

Tässä osiossa on ohjeita ja materiaalia alueiden Kaikukortti-viestintämateriaalin ja paikallisen Kaikukortti-verkkosivun työstämiseen. Viestintämateriaalia ovat seuraavat: Kaikukortti, yhteisön Kaikukortti, asiakasesite ja juliste.

Kaikukortti-asiakasesitteen teksti vuodelle 2022

Alueet täydentävät esitetekstiä omilla paikallisilla tiedoillaan.

Huom. Vuoden 2022 esitteessä ei ole muita muutoksia vanhaan esitteeseen kuin vuosiluku.

Kaikukortti-asiakasesitteen teksti vuodelle 2021 [DOCX]
Kaikukortti-asiakasesitteen teksti vuodelle 2021 [PDF]

Kaikukortti-asiakasesitteen teksti 2021 ruotsiksi [DOCX]
Kaikukortti-asiakasesitteen teksti 2021 ruotsiksi [PDF]

Kaikukortti-asiakasesitteen teksti 2021 englanniksi [DOCX]
Kaikukortti-asiakasesitteen teksti 2021 englanniksi [PDF]

Kaikukortin InDesign-mallipohjat ja graafiset materiaalit

Paikallista Kaikukortti-viestintämateriaalia (Kaikukortti, yhteisön Kaikukortti, asiakasesite ja juliste) varten voi hyödyntää Kaikukortin graafisia elementtejä sekä InDesign-pohjia. Alla olevan linkin kautta voi ladata Kaikukortin visuaaliset materiaalit, eli logon ja muut graafiset elementit, sekä Kaikukortin viestintämateriaalien mallipohjat.

Viestintämateriaaleja ovat Kaikukortti, yhteisön Kaikukortti, juliste sekä asiakasesitteen kolme vaihtoehtoa (haitari, pieni vihko ja iso vihko). Huom.! Luettehan myös ohjeet Kaikukortti-InDesign-materiaalin ja Kaikukortin verkkosivujen työstämiseen (alla).

Kaikukorttien InDesign-mallipohjat (vaatii salasanan) Huom. Tässä on ollut ongelmia. Jos et saa linkkiä toimimaan, pyydä InDesign-materiaalit omalta vastuuhenkilöltäsi Kaikukeskuksesta – Kaikukortin tuki- ja kehittämispalvelusta. 

Asiakasesitteiden ja julistemallien pohjat, graafiset elementit ja logot sekä valokuvia löytyy seuraavan linkin kautta: Kaikukortin graafiset materiaalit

Ohjeet Kaikukortin viestintämateriaalin ja verkkosivujen tuottamiseen

Luettehan ohjeet Kaikukortin InDesign-materiaalien (Kaikukortti, yhteisön Kaikukortti, asiakasesite ja juliste) ja paikallisten Kaikukortti-verkkosivujen työstämiseen. Ohjeet on päivitetty 10.5.2021

Ohjeita_kaikukortti_indesign_materiaalin_ja_verkkosivujen_tyostamiseen [DOCX]
Ohjeita_kaikukortti_indesign_materiaalin_ja_verkkosivujen_tyostamiseen [PDF]

Opas Kaikukortin kokeiluun ja käyttöönottoon

Opas Kaikukortin kokeiluun ja käyttöönottoon uusille alueille kokoaa keskeiset asiat Kaikukortin kokeilemisesta. Opas on tarkoitettu kaikille Kaikukortista kiinnostuneille, kuten kunnille, kaupungeille, sote-kuntayhtymille, seutukunnille ja maakunnille. Kaikukortti-kokeilun askeleet luetellaan luvussa 4: Miten Kaikukortin voi ottaa kokeiluun ja käyttöön omalla alueella.

Kaikille kulttuuria Kaikukortilla – Opas Kaikukortin kokeiluun ja käyttöönottoon [DOCX]
Kaikille kulttuuria Kaikukortilla – Opas Kaikukortin kokeiluun ja käyttöönottoon [PDF]

HUOM! Oppaaseen ei ole päivitetty Kaikukantaan liittyviä asioita. Kaikukannasta voi lukea lisää täältä: Kaikukanta.

HUOM.! Oppaan luvut 3, 4, 5, 6 sekä liite 1 eivät ole ajan tasalla. Ajantasaiset materiaalit ovat saatavilla tällä sivustolla:
Kaikukortin valtakunnallinen toimintamalli: katso alla oleva kappale (luku 3).

Kaikukortin InDesign-materiaalit ja niiden ohjeet: katso tämän sivun alku (luku 4, seitsemäs askel).

Kaikukortti-käsikirja Kaikukortin jakajille (luku 5)
Kaikukortti-käsikirja kulttuurikohteille (luku 6)
Kaikukortti-esitteen valmis tekstipohja: katso tämän sivun alku (liite 1).

Kaikukortin jakajiksi soveltuvat toimijat

Vastuuhenkilöt neuvottelevat sote-toimijoita osaksi paikallista Kaikukortti-verkostoa. Ohessa on lista, josta saa apua kortinjakajien valintaan. Uusista kortinjakajista keskustellaan ensin Kaikukeskuksen – Kaikukortin tuki- ja kehittämispalvelun kanssa.

Millaiset toimijat soveltuvat kortinjakajiksi? [DOCX]
Millaiset toimijat soveltuvat kortinjakajiksi? [PDF]

Kaikukortti-esittely uudelle kulttuuritoimijalle

Onko joku kulttuuri- tai urheilutoimija halukas tulemaan mukaan alueesi Kaikukortti-verkostoon? Oletko esittelemässä Kaikukorttia alueesi kulttuuri- tai urheilutoimijalle? Voit hyödyntää oheisessa linkissä olevaa esitystä.

Kaikukortti-esittely uudelle kulttuuritoimijalle (PPTX)

Kohdesitoumukset

Alueen Kaikukortti-vastuutahot tekevät Kaikukortti-kokeilun ajaksi sitoumuksen yksittäisten Kaikukortti-kumppaneiden kanssa. Kaikukortin valtakunnalliseen toimintamalliin sitoutuminen on ehto verkostossa mukana olemiselle. Jos ja kun toiminta jatkuu kokeilun jälkeen, sitoumuksia kokeilussa mukana olleiden paikallisten toimijoiden kanssa ei enää tarvita, mutta uusien kumppaneiden kanssa sitoumukset tehdään.

Kohdesitoumuspohjat Kaikukortti-kokeiluja ja kokeilujen jälkeen uusia kumppaneita varten:

Sitoumuspohja kulttuuripalvelut [DOCX] (Sitoumuspohja kunnan kulttuurin vastuutahon, soten vastuutahon ja kulttuuripalveluntuottajan välisiin sitoumuksiin)

Sitoumuspohja sote-palvelut [DOCX] (Sitoumuspohja soten vastuutahon, kunnan kulttuurin vastuutahon ja sote-palveluntuottajan välisiin sitoumuksiin)

Muistilista syksylle (alueille, joilla Kaikukortti on käytössä)

Syksyn muistilista Kaikukortin paikallisille vastuuhenkilöille. Syksyn tehtävälistaus on tarkoitettu alueille, joilla Kaikukortti-toiminta on vakiintunutta ja jatkuu seuraavana vuonna.

Muistilista syksylle vastuuhenkilöille [DOCX] 
Muistilista syksylle vastuuhenkilöille [PDF]

Kaikukortti-kokeilusta toiminnan ylläpitoon

Onko alueenne Kaikukortti-kokeilu loppumassa vuodenvaihteessa ja haluatte jatkaa Kaikukortti-toimintaa? Otattehan yhteyttä Kaikukeskukseen – Kaikukortin tuki- ja kehittämispalveluun hyvissä ajoin edellisenä syksynä. Ohessa on listattuna keskeisiä tehtäviä alueille, jotka siirtyvät Kaikukortti-kokeilusta toiminnan ylläpitoon.

Kaikukortti-kokeilusta toiminnan ylläpitoon [DOCX]
Kaikukortti-kokeilusta toiminnan ylläpitoon [PDF]

Ohjeet uusien kumppaneiden valintaan

Onko alueen Kaikukortin jakajien määrä sopiva ja riittävä? Onko alueella palveluja, jotka eivät ole vielä mukana, mutta jotka tavoittaisivat erityisesti Kaikukortin kohderyhmää? Onko alueella Kaikukortin kohderyhmää tavoittavia sote-toimijoita, jotka ovat jo osoittaneet kiinnostusta liittyä mukaan Kaikukortti-toimintaan? Ohessa ohjeet uusien kumppaneiden valintaan paikallisille vastuuhenkilöille.

Ohjeet uusien kumppaneiden valintaan [DOCX]
Ohjeet uusien kumppaneiden valintaan [PDF]

Taulukko ja lomake Kaikukortin käytön tilastointiin kulttuurikohteille

Tässä on Kaikukeskuksen – Kaikukortin tuki- ja kehittämispalvelun tekemät mallipohjat Kaikukortin käytön tilastoimiseksi yksittäisessä kulttuurikohteessa, jos Kaikukanta ei toimi.

Kaikukortin käytön kirjaamistaulukko yksittäiselle kulttuurikohteelle [Excel]:
Kaikukortin käytön kirjaamisen lomakepohja yksittäiselle kulttuurikohteelle:

Materiaalinjakotaulukko

Tähän taulukkoon voitte kirjata, paljonko Kaikukortteja, esitteitä ja julisteita on tilattu, ja paljonko niitä on jaettu verkoston jäsenille.

Materiaalinjakotaulukko [XLSX]

Kaikukortti-palautekokouksen mallipohja, päivitetty 18.1.2022

Alueen vastuuhenkilöt voivat hyödyntää oheista Kaikukortti-palautekokouksen mallipohjaa paikallisen palautekokouksen järjestämisessä.

Kaikukortti-palautekokouksen mallipohja vuonna 2022 [PPTX]  [Muokattava versio]

Kaikukortti-palautekokouksen mallipohja vuonna 2022 [PDF] [Katsottava versio]

Hissipuhe Kaikukortista

Haluatko esitellä Kaikukorttia lyhyesti eri toimijoille? Voit tulostaa tästä hissipuheen, joka on tarkoitettu kenelle vain kiinnostuneelle.

Hissipuhe Kaikukortista [DOCX]
Hissipuhe Kaikukortista [PDF]

© 2022 Kaikukortti
webDesign: Mekanismi »