kaikukortti kuvituskuva

Tekstin koko

Kielivalinta

Ohjeet ja materiaalit

Tässä osiossa on saatavilla seuraavat ohjeet ja ohjemateriaalit vastuuhenkilöille: Kaikukortin viestintämateriaalit ja verkkosivut, muistilista syksylle, Kaikukortti-kokeilusta toiminnan ylläpitoon,  ohjeet uusien kumppaneiden valintaan, hissipuhe Kaikukortista, Kaikukortti-esittely kulttuuritoimijalle, taulukko ja lomake Kaikukortin käytön tilastointiin kulttuurikohteille, materiaalinjakotaulukko, opas Kaikukortin kokeiluun ja käyttöönottoon, Kaikukortin valtakunnallinen toimintamalli, kohdesitoumukset sekä Kaikukortti-palautekokouksen mallipohja.

Kaikukortin viestintämateriaalit ja verkkosivut

Tässä osiossa on ohjeita ja materiaalia alueiden Kaikukortti-viestintämateriaalin ja paikallisen Kaikukortti-verkkosivun työstämiseen.

Kaikukortti-asiakasesitteen teksti vuodelle 2020

Alueet täydentävät esitetekstiä omilla paikallisilla tiedoillaan.

Kaikukortti-asiakasesitteen teksti vuodelle 2020 [DOCX]
Kaikukortti-asiakasesitteen teksti vuodelle 2020 [PDF]

Kaikukortti-asiakasesitteen teksti 2020 ruotsiksi [DOCX]
Kaikukortti-asiakasesitteen teksti 2020 ruotsiksi [PDF]

Kaikukortti-asiakasesitteen teksti 2020 englanniksi [DOCX]
Kaikukortti-asiakasesitteen teksti 2020 englanniksi [PDF]

Kaikukortin InDesign-mallipohjat ja graafiset materiaalit

Paikallista Kaikukortti-viestintämateriaalia varten voi hyödyntää Kaikukortin graafisia elementtejä sekä InDesign-pohjia. Alla olevan linkin kautta voi ladata Kaikukortin visuaaliset materiaalit, eli logon ja muut graafiset elementit, sekä Kaikukortin viestintämateriaalien mallipohjat.

Viestintämateriaaleja ovat Kaikukortti, yhteisön Kaikukortti, juliste sekä asiakasesitteen kolme vaihtoehtoa (haitari, pieni vihko ja iso vihko). Huom.! Luettehan myös ohjeet Kaikukortti-InDesign-materiaalin ja Kaikukortin verkkosivujen työstämiseen (alla).

Kaikukorttien InDesign-mallipohjat (vaatii salasanan)

Kaikukortin graafiset materiaalit

Ohjeet Kaikukortin viestintämateriaalin ja verkkosivujen tuottamiseen

Luettehan ohjeet Kaikukortin InDesign-materiaalien ja paikallisten Kaikukortti-verkkosivujen työstämiseen. Ohjeet on päivitetty 22.11.2019.

Ohjeita Kaikukortti-InDesign-materiaalin ja Kaikukortin verkkosivujen työstämiseen [DOCX]
Ohjeita Kaikukortti-InDesign-materiaalin ja Kaikukortin verkkosivujen työstämiseen [PDF]

Kaikukortin jakajiksi soveltuvat toimijat

Vastuuhenkilöt neuvottelevat sote-toimijoita osaksi paikallista Kaikukortti-verkostoa. Ohessa on lista, josta saa apua kortinjakajien valintaan. Uusista kortinjakajista keskustellaan ensin Kaikukortin tuki- ja kehittämispalvelun kanssa.

 Millaiset toimijat soveltuvat kortinjakajiksi? [DOCX]
Millaiset toimijat soveltuvat kortinjakajiksi? [PDF]

Muistilista syksylle (alueille, joilla Kaikukortti on käytössä)

Syksyn muistilista Kaikukortin paikallisille vastuuhenkilöille. Syksyn tehtävälistaus on tarkoitettu alueille, joilla Kaikukortti-toiminta on vakiintunutta ja jatkuu seuraavana vuonna.

Muistilista syksylle vastuuhenkilöille [DOCX]
Muistilista syksylle vastuuhenkilöille [PDF]

Kaikukortti-kokeilusta toiminnan ylläpitoon

Onko alueenne Kaikukortti-kokeilu loppumassa vuodenvaihteessa ja haluatte jatkaa Kaikukortti-toimintaa? Otattehan yhteyttä Kaikukortin tuki- ja kehittämispalveluun hyvissä ajoin edellisenä syksynä. Ohessa on listattuna keskeisiä tehtäviä alueille, jotka siirtyvät Kaikukortti-kokeilusta toiminnan ylläpitoon.

Kaikukortti-kokeilusta toiminnan ylläpitoon [DOCX]
Kaikukortti-kokeilusta toiminnan ylläpitoon [PDF]

Ohjeet uusien kumppaneiden valintaan

Onko alueen Kaikukortin jakajien määrä sopiva ja riittävä? Onko alueella palveluja, jotka eivät ole vielä mukana, mutta jotka tavoittaisivat erityisesti Kaikukortin kohderyhmää? Onko alueella Kaikukortin kohderyhmää tavoittavia sote-toimijoita, jotka ovat jo osoittaneet kiinnostusta liittyä mukaan Kaikukortti-toimintaan? Ohessa ohjeet uusien kumppaneiden valintaan paikallisille vastuuhenkilöille.

Ohjeet uusien kumppaneiden valintaan [DOCX]
Ohjeet uusien kumppaneiden valintaan [PDF]

Hissipuhe Kaikukortista

Haluatko esitellä Kaikukorttia lyhyesti eri toimijoille? Voit tulostaa tästä hissipuheen, joka on tarkoitettu kenelle vain kiinnostuneelle.

Hissipuhe Kaikukortista [DOCX]
Hissipuhe Kaikukortista [PDF]

Kaikukortti-esittely uudelle kulttuuritoimijalle

Onko joku kulttuuri- tai urheilutoimija halukas tulemaan mukaan alueesi Kaikukortti-verkostoon? Oletko esittelemässä Kaikukorttia alueesi kulttuuri- tai urheilutoimijalle? Voit hyödyntää oheisessa linkissä olevaa esitystä.

Kaikukortti-esittely uudelle kulttuuritoimijalle (PPTX)

Taulukko ja lomake Kaikukortin käytön tilastointiin kulttuurikohteille

Tässä on Kaikukortin tuki- ja kehittämispalvelun tekemät mallipohjat Kaikukortin käytön tilastoimiseksi yksittäisessä kulttuurikohteessa.

Kaikukortin käytön tilastoinnin pohja yksittäiselle kulttuurikohteelle [Excel]:

Kaikukortin käytön Excel-pohja kulttuurikohteelle 2020 [XLSX]

Kaikukortin käytön tilastoinnin paperinen lomakepohja yksittäiselle kulttuurikohteelle:

Kaikukortin käytön paperisen lomakkeen pohja kulttuurikohteelle 2020 [DOCX]
Kaikukortin käytön paperisen lomakkeen pohja kulttuurikohteelle 2020 [PDF]

Materiaalinjakotaulukko

Tähän taulukkoon voitte kirjata, paljonko Kaikukortteja, esitteitä ja julisteita on tilattu, ja paljonko niitä on jaettu verkoston jäsenille.

Materiaalinjakotaulukko [XLSX]

Opas Kaikukortin kokeiluun ja käyttöönottoon

Opas Kaikukortin kokeiluun ja käyttöönottoon uusille alueille kokoaa keskeiset asiat Kaikukortin kokeilemisesta. Opas on tarkoitettu kaikille Kaikukortista kiinnostuneille, kuten kunnille, kaupungeille, sote-kuntayhtymille, seutukunnille ja maakunnille. Kaikukortti-kokeilun askeleet luetellaan luvussa 4: Miten Kaikukortin voi ottaa kokeiluun ja käyttöön omalla alueella.

Kaikille kulttuuria Kaikukortilla – Opas Kaikukortin kokeiluun ja käyttöönottoon [DOCX]
Kaikille kulttuuria Kaikukortilla – Opas Kaikukortin kokeiluun ja käyttöönottoon [PDF]

HUOM.! Oppaan luvut 3, 4, 5, 6 sekä liite 1 eivät ole ajan tasalla. Ajantasaiset materiaalit ovat saatavilla tällä sivustolla:
Kaikukortin valtakunnallinen toimintamalli: katso alla oleva kappale (luku 3).

Kaikukortin InDesign-materiaalit ja niiden ohjeet: katso tämän sivun alku (luku 4, seitsemäs askel).

Kaikukortti-käsikirja Kaikukortin jakajille (luku 5)
Kaikukortti-käsikirja kulttuurikohteille (luku 6)
Kaikukortti-esitteen valmis tekstipohja: katso tämän sivun alku (liite 1).

Kaikukortin valtakunnallinen toimintamalli

Kaikkien Kaikukortti-kumppanien tulee sitoutua saman toimintamallin noudattamiseen. Toimintamallin noudattaminen on erittäin tärkeää. Näin varmistetaan, että Kaikukortti toimii samalla tavalla kaikilla Kaikukortti-alueilla. Toimintamalli perustuu yhdenvertaisuuteen ja Kaikukortin kohderyhmän oikeuteen osallistua kaikille yhteiseen kulttuurielämään. Kaikukortin tuki- ja kehittämispalvelu on kehittänyt toimintamallin yhdessä kulttuuri-, sosiaali- ja terveysalan toimijoiden ja kohderyhmän kanssa työpajoissa Kaikukortin pilotointihankkeiden aikana. Toimintamallia on muokattu perustuen Kaikukortti-kokeiluista ja -toiminnasta saatuun palautteeseen.

Toimintamallin tavoitteena on yhdenvertaisuuden edistäminen kulttuurialalla. Osalla Kaikukortti-alueista on kuitenkin myös liikuntatoimijoita mukana. Liikuntatoimijoiden tulee noudattaa samaa toimintamallia.

Toimintamallissa kuvataan Kaikukortin valtakunnalliset toimintaperiaatteet. Kaikukortti-verkostoissa mukana olevat kulttuuri-, liikunta-, sosiaali-, hyvinvointi- ja terveysalan organisaatiot sitoutuvat näiden periaatteiden noudattamiseen.

Toimintamalli on päivitetty 17.9.2019, ja se on voimassa toistaiseksi.

Kaikukortin valtakunnallinen toimintamalli [DOCX]
Kaikukortin valtakunnallinen toimintamalli [PDF]
Kaikukortin valtakunnallinen toimintamalli [PPTX]
Kaikukortin valtakunnallinen toimintamalli [PPT, PDF]

Kohdesitoumukset

Alueen Kaikukortti-vastuutahot tekevät Kaikukortti-kokeilun ajaksi sitoumuksen yksittäisten Kaikukortti-kumppaneiden kanssa. Kaikukortin valtakunnalliseen toimintamalliin sitoutuminen on ehto verkostossa mukana olemiselle. Jos ja kun toiminta jatkuu kokeilun jälkeen, sitoumuksia kokeilussa mukana olleiden paikallisten toimijoiden kanssa ei enää tarvita, mutta uusien kumppaneiden kanssa sitoumukset tehdään.

Kohdesitoumuspohjat Kaikukortti-kokeiluja ja kokeilujen jälkeen uusia kumppaneita varten:

Sitoumuspohja kulttuuripalvelut [DOCX] (Sitoumuspohja kunnan kulttuurin vastuutahon, soten vastuutahon ja kulttuuripalveluntuottajan välisiin sitoumuksiin)

Sitoumuspohja sote-palvelut [DOCX] (Sitoumuspohja soten vastuutahon, kunnan kulttuurin vastuutahon ja sote-palveluntuottajan välisiin sitoumuksiin)

Kaikukortti-palautekokouksen mallipohja

Alueen vastuuhenkilöt voivat hyödyntää oheista Kaikukortti-palautekokouksen mallipohjaa paikallisen palautekokouksen järjestämisessä.

Kaikukortti-palautekokouksen mallipohja [PPTX]

© 2020 Kaikukortti
webDesign: Mekanismi »