kaikukortti kuvituskuva

Tekstin koko

Kielivalinta

Ohjeet ja materiaalit

1. Kaikukortin valtakunnallinen toimintamalli

Kaikkien Kaikukortti-kumppanien tulee sitoutua saman toimintamallin noudattamiseen. Toimintamallin noudattaminen on erittäin tärkeää. Näin varmistetaan, että Kaikukortti toimii samalla tavalla kaikilla Kaikukortti-alueilla. Toimintamalli perustuu yhdenvertaisuuteen ja Kaikukortin kohderyhmän oikeuteen osallistua kaikille yhteiseen kulttuurielämään. Kaikukeskus – Kaikukortin tuki- ja kehittämispalvelu on kehittänyt toimintamallin yhdessä kulttuuri-, sosiaali- ja terveysalan toimijoiden ja kohderyhmän kanssa työpajoissa Kaikukortin pilotointihankkeiden aikana. Toimintamallia on muokattu perustuen Kaikukortti-kokeiluista ja -toiminnasta saatuun palautteeseen.

Toimintamallin tavoitteena on yhdenvertaisuuden edistäminen kulttuurialalla. Osalla Kaikukortti-alueista on kuitenkin myös liikuntatoimijoita mukana. Liikuntatoimijoiden tulee noudattaa samaa toimintamallia.

Toimintamallissa kuvataan Kaikukortin valtakunnalliset toimintaperiaatteet. Kaikukortti-verkostoissa mukana olevat kulttuuri-, liikunta-, sosiaali-, hyvinvointi- ja terveysalan organisaatiot sitoutuvat näiden periaatteiden noudattamiseen.

Toimintamalli on päivitetty 3.1.2024, ja se on voimassa toistaiseksi.

Kaikukortin valtakunnallinen toimintamalli [DOCX]
Kaikukortin valtakunnallinen toimintamalli [PDF]

Kaikukortin valtakunnallinen toimintamalli [PPTX]
Kaikukortin valtakunnallinen toimintamalli [PPTX, PDF]

2. Kaikukannan käyttöohjeet

Kaikukanta on Kaikukortin valtakunnallinen tietokanta, jonne jaetut Kaikukortit rekisteröidään ja Kaikukortin käyttö kirjataan. Lue lisää Kaikukannasta. 

Kaikukannan ohjeet vastuuhenkilöille

3. Kaikukortin viestintämateriaalit ja verkkosivut

Tässä osiossa on ohjeita ja materiaalia alueiden Kaikukortti-viestintämateriaalin ja paikallisen Kaikukortti-verkkosivun työstämiseen. Viestintämateriaalia ovat seuraavat: Kaikukortti, yhteisön Kaikukortti, asiakasesite ja juliste.

Kaikukortti-asiakasesitteen teksti

Alueet täydentävät esitetekstiä omilla paikallisilla tiedoillaan.

Huom. Tuoreimmassa suomen- ja englanninkielisessä asiakasesitteessä ei ole paljon muutoksia vanhaan esitteeseen, joten voitte tarvittaessa käyttää vanhaa asiakasesite-pohjaa vuonna 2023. Ruotsinkielisessä asiakasesitteessä on enemmän korjauksia aiempaan nähden, esim. jatkossa Kaikukortti on ruotsiksi virallisesti Kaikukortet. 

Hyvinvointialueuudistuksen vuoksi asiakasesitteeseen ja verkkosivuille voi lisätä seuraavan tekstin otsikon ”Kuka voi saada Kaikukortin alueella x”alle (muokkaa omilla tiedoilla):

  • Kaikukortti on Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen kunnista Espoon lisäksi käytössä myös Kauniaisissa, Karkkilassa ja Lohjalla. Muiden Länsi-Uudenmaan kuntien asukkaat eivät voi toistaiseksi saada Kaikukorttia. Espoolainen voi saada Kaikukortin ainoastaan oman kunnan jakopaikoista (jollei toisin mainita).

Kaikukortti-asiakasesitteen teksti, päivitetty 8.1.2024 [DOCX]
Kaikukortti-asiakasesitteen teksti, päivitetty 8.1.2024 [PDF]

Kaikukortti-asiakasesitteen teksti ruotsiksi, päivitetty 8.1.2024 [DOCX] 
Kaikukortti-asiakasesitteen teksti ruotsiksi, päivitetty 8.1.2024 [PDF] 

Kaikukortti-asiakasesitteen teksti englanniksi, päivitetty 8.1.2024 [DOCX]
Kaikukortti-asiakasesitteen teksti englanniksi, päivitetty 8.1.2024 [PDF]

Kaikukortin InDesign-mallipohjat ja graafiset materiaalit

Paikallista Kaikukortti-viestintämateriaalia (Kaikukortti, yhteisön Kaikukortti, asiakasesite ja juliste) varten voi hyödyntää Kaikukortin graafisia elementtejä sekä InDesign-pohjia. Voit ladata  Kaikukortin visuaaliset materiaalit, eli logon ja muut graafiset elementit, sekä Kaikukortin viestintämateriaalien mallipohjat itsellesi. Uutta: Kaikukorttien pohjat sekä InDesign-mallipohjat on talletettu Kaikukeskuksen Google-tilille. Saat linkin kansioon pyytämällä sitä Kaikukeskuksesta vastuuhenkilöltäsi.

Viestintämateriaaleja ovat Kaikukortti, yhteisön Kaikukortti, juliste sekä asiakasesitteen kolme vaihtoehtoa (haitari, pieni vihko ja iso vihko). Huom.! Luettehan myös ohjeet Kaikukortti-InDesign-materiaalin ja Kaikukortin verkkosivujen työstämiseen (alla).

Ohjeet Kaikukortin viestintämateriaalin ja verkkosivujen tuottamiseen

Luettehan ohjeet Kaikukortin InDesign-materiaalien (Kaikukortti, yhteisön Kaikukortti, asiakasesite ja juliste) ja paikallisten Kaikukortti-verkkosivujen työstämiseen. Ohjeet on päivitetty 19.4.2023

Ohjeita_kaikukortti_indesign_materiaalin_ja_verkkosivujen_tyostamiseen [DOCX]
Ohjeita_kaikukortti_indesign_materiaalin_ja_verkkosivujen_tyostamiseen [PDF]

4. Opas Kaikukortin kokeiluun ja käyttöönottoon

Opas Kaikukortin kokeiluun ja käyttöönottoon uusille alueille kokoaa keskeiset asiat Kaikukortin kokeilemisesta. Opas on tarkoitettu kaikille Kaikukortista kiinnostuneille, kuten kunnille, kaupungeille, sote-kuntayhtymille, seutukunnille ja maakunnille. Kaikukortti-kokeilun askeleet luetellaan luvussa 4: Miten Kaikukortin voi ottaa kokeiluun ja käyttöön omalla alueella.

Kaikille kulttuuria Kaikukortilla – Opas Kaikukortin kokeiluun ja käyttöönottoon [DOCX]
Kaikille kulttuuria Kaikukortilla – Opas Kaikukortin kokeiluun ja käyttöönottoon [PDF]

HUOM! Oppaaseen ei ole päivitetty Kaikukantaan liittyviä asioita. Kaikukannasta voi lukea lisää täältä: Kaikukanta.

HUOM.! Oppaan luvut 3, 4, 5, 6 sekä liite 1 eivät ole ajan tasalla. Ajantasaiset materiaalit ovat saatavilla tällä sivustolla:
Kaikukortin valtakunnallinen toimintamalli: katso alla oleva kappale (luku 3).

Kaikukortin InDesign-materiaalit ja niiden ohjeet: katso tämän sivun alku (luku 4, seitsemäs askel).

Kaikukortti-käsikirja Kaikukortin jakajille (luku 5)
Kaikukortti-käsikirja kulttuurikohteille (luku 6)
Kaikukortti-esitteen valmis tekstipohja: katso tämän sivun alku (liite 1).

Huom. Oppaassa neuvotaan, että käsikirjat päivitetään paikallisilla tiedoilla. Se on vanhentunut tieto. Kaikukeskus on tuottanut valtakunnalliset käsikirjat, jotka ovat saatavilla täällä:

5. Kaikukortin jakajiksi soveltuvat toimijat

Vastuuhenkilöt neuvottelevat sote-toimijoita osaksi paikallista Kaikukortti-verkostoa. Ohessa on lista, josta saa apua kortinjakajien valintaan. Uusista kortinjakajista keskustellaan ensin Kaikukeskuksen – Kaikukortin tuki- ja kehittämispalvelun kanssa.

Millaiset toimijat soveltuvat kortinjakajiksi? [DOCX]
Millaiset toimijat soveltuvat kortinjakajiksi? [PDF]

6. Kaikukortti-esittely uudelle kulttuuri- tai urheilutoimijalle

Onko joku kulttuuri- tai urheilutoimija halukas tulemaan mukaan alueesi Kaikukortti-verkostoon? Oletko esittelemässä Kaikukorttia alueesi kulttuuri- tai urheilutoimijalle? Voit hyödyntää oheisessa linkissä olevaa esitystä.

Kaikukortti-esittely uudelle kulttuuritoimijalle (PPTX)

7. Kohdesitoumukset

Alueen Kaikukortti-vastuutahot tekevät Kaikukortti-kokeilun ajaksi sitoumuksen yksittäisten Kaikukortti-kumppaneiden kanssa. Kaikukortin valtakunnalliseen toimintamalliin sitoutuminen on ehto verkostossa mukana olemiselle. Jos ja kun toiminta jatkuu kokeilun jälkeen, sitoumuksia kokeilussa mukana olleiden paikallisten toimijoiden kanssa ei enää tarvita, mutta uusien kumppaneiden kanssa sitoumukset tehdään.

Kohdesitoumuspohjat Kaikukortti-kokeiluja ja kokeilujen jälkeen uusia kumppaneita varten:

Sitoumuspohja Kaikukortin kohde (kulttuuri- tai liikuntapalvelut) [DOCX]
Sitoumuspohja Kaikukortin kohde (kulttuuri- tai liikuntapalvelut) [PDF]
(Sitoumuspohja kunnan kulttuurin vastuutahon, hyvinvointialueen/kunnan soten vastuutahon ja Kaikukortti-kohteiden, eli kulttuuri- tai liikuntapalveluntuottajan välisiin sitoumuksiin)

Sitoumuspohja Kaikukortin jakaja [DOCX]
Sitoumuspohja Kaikukortin jakaja [PDF]
(Sitoumuspohja hyvinvointialueen/kunnansoten vastuutahon, kunnan kulttuurin vastuutahon ja Kaikukortin jakajataho-organisaation välisiin sitoumuksiin)

Huom. Kohdesitoumuksissa on liitteenä  3.1.2024 päivitetty toimintamalli. Päivitättehän sinne tarvittaessa uusimman toimintamallin kohdasta 1 tältä sivulta.

8. Muistilista syksylle (alueille, joilla Kaikukortti on käytössä)

Syksyn muistilista Kaikukortin paikallisille vastuuhenkilöille. Syksyn tehtävälistaus on tarkoitettu alueille, joilla Kaikukortti-toiminta on vakiintunutta ja jatkuu seuraavana vuonna. Päivitetty 2.9.2022.

Muistilista syksylle vastuuhenkilöille [DOCX] 
Muistilista syksylle vastuuhenkilöille [PDF] 

9. Kaikukortti-kokeilusta toiminnan ylläpitoon

Onko alueenne Kaikukortti-kokeilu loppumassa vuodenvaihteessa ja haluatte jatkaa Kaikukortti-toimintaa? Otattehan yhteyttä Kaikukeskukseen – Kaikukortin tuki- ja kehittämispalveluun hyvissä ajoin edellisenä syksynä. Ohessa on listattuna keskeisiä tehtäviä alueille, jotka siirtyvät Kaikukortti-kokeilusta toiminnan ylläpitoon. Päivitetty 2.9.2022.

Kaikukortti-kokeilusta toiminnan ylläpitoon [DOCX]
Kaikukortti-kokeilusta toiminnan ylläpitoon [PDF]

10. Ohjeet uusien kumppaneiden valintaan

Onko alueen Kaikukortin jakajien määrä sopiva ja riittävä? Onko alueella palveluja, jotka eivät ole vielä mukana, mutta jotka tavoittaisivat erityisesti Kaikukortin kohderyhmää? Onko alueella Kaikukortin kohderyhmää tavoittavia sote-toimijoita, hyte-toimijoita tai järjestötoimjoita, jotka ovat jo osoittaneet kiinnostusta liittyä mukaan Kaikukortti-toimintaan? Ohessa ohjeet uusien kumppaneiden valintaan paikallisille vastuuhenkilöille.

Ohjeet uusien kumppaneiden valintaan [DOCX]
Ohjeet uusien kumppaneiden valintaan [PDF]

11. Taulukko ja lomake Kaikukortin käytön tilastointiin Kaikukortti-kohteille

Tässä on Kaikukeskuksen – Kaikukortin tuki- ja kehittämispalvelun tekemät mallipohjat Kaikukortin käytön tilastoimiseksi yksittäisessä kulttuuri- tai liikuntakohteessa, jos Kaikukanta ei toimi.

Kaikukortin käytön kirjaamistaulukko yksittäiselle kulttuuri- tai liikuntakohteelle [Excel]:
Kaikukortin käytön kirjaamisen lomakepohja yksittäiselle kulttuuri- tai liikuntakohteelle:

12. Materiaalinjakotaulukko

Tähän taulukkoon voitte kirjata, paljonko Kaikukortteja, esitteitä ja julisteita on tilattu, ja paljonko niitä on jaettu verkoston jäsenille.

Materiaalinjakotaulukko [XLSX]

13. Kaikukortti-palautekokouksen mallipohja

Päivitetty 18.1.2022

Alueen vastuuhenkilöt voivat hyödyntää oheista Kaikukortti-palautekokouksen mallipohjaa paikallisen palautekokouksen järjestämisessä.

Kaikukortti-palautekokouksen mallipohja  [PPTX]  [Muokattava versio]

Kaikukortti-palautekokouksen mallipohja  [PDF] [Katsottava versio]

14. Hissipuhe Kaikukortista

Haluatko esitellä Kaikukorttia lyhyesti eri toimijoille? Voit tulostaa hissipuheen, joka on tarkoitettu kenelle vain kiinnostuneelle. Hissipuhe löytyy seuraavalta sivulta: Lisätietoa: Kaikukortin käyttöönotto alueella.

© 2024 Kaikukortti
webDesign: Mekanismi »