kaikukortti kuvituskuva

Tekstin koko

Kielivalinta

Sitoutuminen Kaikukortti-kohteeksi

Valtakunnallinen toimintamalli

Kulttuuritoimija sitoutuu noudattamaan Kaikukortin valtakunnallista toimintamallia.

Tarjonta

Kaikukortti-toiminnan perusarvona on yhdenvertaiset osallistumismahdollisuudet. Kaikukortin piirissä tulee olla koko kulttuuritoimijan oma tarjonta, johon myös muilla alennusryhmillä on pääsy. Kulttuuritoimija voi poikkeustilanteessa rajata oman tarjonnan saatavuutta. Kaikukortilla voi hankkia maksuttomia pääsylippuja ja kurssipaikkoja kaikkiin niihin kulttuuripalveluihin, jotka kuuluvat valtakunnalliseen Kaikukortti-verkostoon. Kulttuuritoimijalla on mahdollisuus asettaa toimintamallissa sovittu yläraja Kaikukortilla hankittaviin lippuihin. Lue tarkemmin Kaikukortin toimintamallista.

Perehdyttäminen

Kaikukortti-toiminnassa mukana olevan organisaation tulee perehdyttää oma henkilöstönsä alueen Kaikukortti-toimintaan sekä valtakunnalliseen toimintaan. Lisäksi organisaatio ylläpitää sisäistä ohjeistusta Kaikukortti-toimintaan liittyen.

Valtakunnallinen perehdytysmateriaali on sivulla Perehdytysmateriaali kulttuurikohteille.

Nimetty yhteyshenkilö

Kaikukortti-toiminnassa mukana oleva organisaatio vastaa siitä, että sillä on aina nimettynä Kaikukortti-yhteyshenkilö. Mahdollisista yhteyshenkilöiden muutoksista kerrotaan alueen Kaikukortti-toiminnan kulttuuripuolen vastuuhenkilölle.

Sitoumus

Alueen Kaikukortti-vastuutahot tekevät Kaikukortti-kokeilun ajaksi sitoumuksen yksittäisten Kaikukortti-kumppaneiden kanssa. Kaikukortin valtakunnalliseen toimintamalliin sitoutuminen on ehto verkostossa mukana olemiselle. Voit katsoa sitoumuspohjan vastuuhenkilöiden sivuilla Ohjeet ja materiaalit, kohta 7. kohdesitoumukset.

Jos ja kun toiminta jatkuu kokeilun jälkeen, sitoumuksia kokeilussa mukana olleiden paikallisten toimijoiden kanssa ei enää tarvita, mutta uusien kumppaneiden kanssa sitoumukset tehdään. Kaikukortin valtakunnalliseen toimintamalliin sitoutuminen on kuitenkin edelleen ehto verkostossa mukana olemiselle. Käytännössä kumppanit sitoutuvat toimintamallin noudattamiseen esimerkiksi sillä, että niiden nimet on listattu paikalliseen Kaikukortti-esitteeseen ja paikalliselle Kaikukortti-verkkosivulle.

Sitoumuksen tarkoituksena on mm. varmistaa, että Kaikukortti-toiminnassa mukana olevat tahot tuntevat yhteisen toimintamallin ja sitoutuvat noudattamaan sitä ja että paikalliset vastuuhenkilöt tietävät kohteen yhteyshenkilön yhteystiedot.

© 2024 Kaikukortti
webDesign: Mekanismi »