kaikukortti kuvituskuva

Tekstin koko

Kielivalinta

Perehdytysmateriaali kulttuuri- ja liikuntakohteille

Tässä osiossa on valtakunnallinen perehdytysmateriaali kortin kulttuuri- ja liikuntakohteille. Perehdytysmateriaali on tarkoitettu kaikille Kaikukortin kulttuuri- ja liikuntakohteissa työskenteleville henkilöille. Materiaalia on tarkoitus käyttää osana uusien ja vanhojen työntekijöiden perehdytystä Kaikukortti-toimintaan vähintään kerran vuodessa. Perehdytysmateriaaliin kuuluvat sekä Kaikukantaan liittyvät ohjeet että yleinen perehdytysmateriaali: Kaikukortin toimintamalli, Kaikukortti-käsikirjat, muistilista sekä perehdytysdiat.

Näiden materiaalien lisäksi on tärkeää, että kulttuuri- ja liikuntakohteen työntekijät tuntevat oman alueensa Kaikukortti-toiminnan ja Kaikukortin jakajat yleisellä tasolla. Tietoa siitä on saatavilla esimerkiksi paikallisesta Kaikukortti-esitteestä ja paikallisella Kaikukortti-verkkosivulla.

Sisällys

Huom. sisällysluettelon otsikot ovat linkkejä kyseiseen kohtaan sivulla.
 1. Kaikukortin käytön kirjaaminen Kaikukantaan
 2. Kaikukortin valtakunnallinen toimintamalli
 3. Kaikukortti-käsikirja kulttuuri- ja liikuntakohteille
 4. Perehdytysdiat kulttuuri- ja liikuntakohteille
 5. Tilastoista
 6. Pikaohjeet, eli muistilista kulttuuri- ja liikuntakohteille

1. Kaikukortin käytön kirjaaminen Kaikukantaan

Kaikukanta on Kaikukeskuksen – Kaikukortin tuki- ja kehittämispalvelun ylläpitämä kansallinen Kaikukortti-rekisteri.

Kaikukanta-ohjeet Kaikukortti-kohteille

Kaikukortti-kohteille suunnatut Kaikukanta-ohjeet

Lipunvälittäjätoimijoille suunnatut Kaikukanta-ohjeet

Taulukko ja lomake Kaikukortin käytön kirjaamiseen

Ensisijaisesti kortin käyttö kirjataan suoraan Kaikukantaan. Nämä lomakkeet ovat vaihtoehtoisia tapoja kirjata kortin käyttö esimerkiksi silloin, kun nettiyhteyttä ei ole saatavilla. Tiedot tulee syöttää tällaisissa tapauksissa Kaikukantaan mahdollisimman pian tapahtuman jälkeen.
Kaikukortin käytön kirjaamistaulukko yksittäiselle Kaikukortti-kohteelle [Excel]:
Kaikukortin käytön kirjaamisen lomakepohja yksittäiselle Kaikukortti-kohteelle:

2. Kaikukortin valtakunnallinen toimintamalli

Kaikukortin valtakunnallisessa toimintamallissa kuvataan Kaikukortin valtakunnalliset toimintaperiaatteet. Kaikkien Kaikukortti-kumppanien tulee sitoutua saman toimintamallin noudattamiseen. Näin varmistetaan, että Kaikukortti toimii samalla tavalla kaikilla Kaikukortti-alueilla. Toimintamalli perustuu yhdenvertaisuuteen ja Kaikukortin kohderyhmän oikeuteen osallistua kaikille yhteiseen kulttuurielämään. Kaikukeskus – Kaikukortin tuki- ja kehittämispalvelu on kehittänyt toimintamallin yhdessä kulttuuri-, sosiaali- ja terveysalan toimijoiden, valtakunnallisten köyhyysasiantuntijoiden ja kohderyhmän kanssa.

Toimintamalli on päivitetty 3.1.2024, ja se on voimassa toistaiseksi.

3. Kaikukortti-käsikirja Kaikukortti-kohteille

Käsikirjaan on koottu keskeiset asiat Kaikukortista ja sen käyttöön ja kirjaamiseen liittyvistä asioista Kaikukortin kulttuuri- ja liikuntakohteille valtakunnallisesti. Käsikirjan liitteenä olevaa Kaikukortin palvelukuvausta kannattaa hyödyntää esimerkiksi omilla verkkosivuilla ja omissa esitteissä. Tekstiä voi muokata vastaamaan omaa toimintaa. On kuitenkin tärkeää, että palvelukuvauksen asiasisältö pysyy samana. Huom. Luethan erikseen ohjeet Kaikukortin käytön kirjaamiseen Kaikukantaan, linkki Kaikukanta-ohjeisiin saatavilla myös yllä.

Kaikukortti_kasikirja_kulttuuri- ja liikuntakohteet [PDF] [Päivitetty 8.1.2024] Huom. käsikirjassa on yksi virhe: Oikea ilmaus: Kaikukortin haltija voi hankkia maksuttomia pääsylippuja myös alle 18-vuotiaille lapsilleen tai lapsenlapsilleen.

Kaikukortti_kasikirja_kulttuuri- ja liikuntakohteet [DOCX] [Päivitetty 8.1.2024] Huom. käsikirjassa on yksi virhe: Oikea ilmaus: Kaikukortin haltija voi hankkia maksuttomia pääsylippuja myös alle 18-vuotiaille lapsilleen tai lapsenlapsilleen.

4. Perehdytysdiat Kaikukortti-kohteille

Perehdytysdioihin on koottu keskeiset asiat Kaikukortista ja sen käyttöön ja kirjaamiseen liittyvistä asioista Kaikukortin kulttuuri- ja liikuntakohteille valtakunnallisesti. Huom.  Luethan erikseen ohjeet Kaikukortin käytön kirjaamiseen Kaikukantaan, linkki Kaikukanta-ohjeisiin saatavilla myös alla.

Kaikukortti-perehdytys kulttuuri- ja liikuntakohteille [PDF] [Päivitetty 20.4.2022]
Kaikukortti-perehdytys kulttuuri- ja liikuntakohteille [PPTX]  [Päivitetty 20.4.2022]

Näiden materiaalien lisäksi on tärkeää, että kulttuuri- ja liikuntakohteen työntekijät tuntevat oman alueensa Kaikukortti-toiminnan ja Kaikukortin jakajat yleisellä tasolla (esim. linkki paikalliseen kaikukortti-verkkosivulle ja paikalliseen Kaikukortti-esitteeseen).

5. Tilastoista

Kaikukannasta on mahdollista saada monipuolisia tilastoja, joita  Kaikukortti-kohteet voivat hyödyntää tiedolla johtamisessa esimerkiksi oman työn kehittämisessä, päätöksenteossa, kulttuurihyvinvoinnin seurannassa, arvioinnissa ja raportoinnissa.

Kortin kulttuuri- ja liikuntakohteet näkevät oman toimipisteensä Kaikukorttien käyttötilastot Kaikukannasta (Huom. osoite Kaikukanta.fii/admin). Ongelmatilanteissa voit ottaa yhteyttä oman alueesi Kaikukortti-vastuuhenkilöön tai Kaikukeskukseen.

Alueen Kaikukortti-toiminnan vastuuhenkilöt esittelevät alueensa Kaikukortti-tilastoja kootusti paikalliselle Kaikukortti-verkostolle vuosittaisessa palautekokouksessa. Kaikukeskus kokoaa ja julkaisee valtakunnalliset Kaikukortti-tilastot Tilastot- sivulla.

6. Pikaohjeet, eli muistilista Kaikukortti-kohteille

Tässä on pikaohjeet, eli muistilista keskeisistä Kaikukortin jakamiseen liittyvistä käytännöistä kulttuuri- ja liikuntakohteiden kannalta, se on lisäksi tulostettavissa alla.

Muistilista Kaikukortin kulttuuri- ja liikuntakohteille (päivitetty 8.1.2024)

 • Organisaatiollamme tulee olla nimetty Kaikukortti-yhteyshenkilö.
  Nimi: _____________________________________________________.
 • Sitoudumme ohjeistamaanhenkilöstömme Kaikukortti-toimintaan.
 • Kaikukortti-käsikirja kulttuurikohteille sekä pereydytysdiat ovat saatavilla osoitteessa kaikukortti.fi/kulttuurikohteille/perehdytysmateriaali-kulttuurikohteille/.
 • Alueen Kaikukortti-toimintaa koordinoivat vastuuhenkilöt ovat: ______________________________________.
  • Alueen vastuuhenkilöiden nimet ja yhteystiedot löytyvät paikalliselta Kaikukortti-verkkosivulta, jonka osoite on: ____________________________.
  • Linkit kaikkien Kaikukortti-alueiden omille Kaikukortti-verkkosivuille ovat saatavilla: kaikukortti.fi/alueet/.
 • Olemme sitoutuneet Kaikukortin valtakunnalliseen toimintamalliin. Toimintamalli on saatavilla mm. osoitteessa kaikukortti.fi/kulttuurikohteille/perehdytysmateriaali-kulttuurikohteille/ 
 • Kerromme viestinnässämme, että olemme mukana Kaikukortti-verkostossa. Voimme halutessamme hyödyntää Kaikukortin valmista palvelukuvausta, joka löytyy Kaikukortti-käsikirjasta.
  • Kerromme mahdollisuudesta hankkia Kaikukortilla pääsylippuja tai kurssipaikkoja samassa yhteydessä, jossa muutenkin kerromme hinnoistamme ja keinoista hankkia lippuja.
 • Kaikukortin piirissä oleva tarjonta:
  • Kaikukortin piirissä tulee olla koko kulttuuritoimijan oma tarjonta, johon myös muilla alennusryhmillä on pääsy. Mahdollisista rajauksista on viestittävä selkeästi omilla verkkosivuilla ja esitteissä. Tarkemmat tiedot valtakunnallisessa toimintamallissa.
  • Kulttuuritoimijalla on mahdollisuus asettaa toimintamallissa sovittu yläraja Kaikukortin haltijoille per esitys/kurssipaikka.
   • Yläraja ei ole kiintiö. Tarkemmat tiedot valtakunnallisessa toimintamallissa.
 • Lipunmyynti ja tilastointi:
  • Lähtökohtana on, että liput/kurssipaikat voi hankkia Kaikukortilla kaikkia käytössä olevia myyntikanavia pitkin (ei verkkokaupasta).
  • Asiakaspalvelija kirjaa Kaikukortin tunnuksen sähköiseen lipunmyyntijärjestelmään tai Kaikukantaan Kaikukortti-alueella paikallisesti sovittujen käytäntöjen mukaisesti. Kaikukannan käyttäjätunnuksen ja salasanan sekä ohjeistuksen Kaikukannan käyttöön saa paikalliselta vastuuhenkilöltä. Katso tarkemmat ohjeet käsikirjasta: kaikukortti.fi/kulttuurikohteille/perehdytysmateriaali-kulttuurikohteille/. (Huom. Asiakasta voi pyytää todistamaan henkilöllisyyden. Nimeä ei kirjata ylös!)
  • Kulttuurikohde sitoutuu itse ilmoittamaan Kaikukortista ja sen lipputyypeistä mahdolliselle käyttämälleen lipunvälitystoimistolle.
  • Kulttuurikohteen yhteyshenkilö toimittaa Kaikukorttiin liittyvät myyntiraportit oman alueen / kunnan vastuuhenkilölle sovitun aikataulun mukaisesti, jos Kaikukortti-hankintoja ei ole kirjattu suoraan Kaikukantaan myyntitilanteessa.
 • Muistamme, että vammaisen henkilön avustajalle/tulkille/oppaalle on aina maksuton sisäänpääsy.
 • Lähtökohtana on, että Kaikukortti-asiakkaille tarjotaan maksuton narikka.
 • Kortin kulttuuri- ja liikuntakohteet näkevät oman toimipisteensä Kaikukorttien käyttötilastot Kaikukannasta (fi/admin). Ongelmatilanteissa voit ottaa yhteyttä oman alueesi Kaikukortti-vastuuhenkilöön tai Kaikukeskukseen.
 • Kaikukortin valtakunnallinen verkkosivusto ja Kaikukeskuksen yhteystiedot: kaikukortti.fi.
© 2024 Kaikukortti
webDesign: Mekanismi »