kaikukortti kuvituskuva

Tekstin koko

Kielivalinta

Kaikukortin tilastot

Kaikukortti-alueiden kortinjakajat sekä kulttuuri- ja liikuntakohteet keräävät tietoja Kaikukortin luovuttamisesta ja käytöstä. Kortin käyttäjistä kerätään asiakkaalta vapaaehtoisia demografisia tietoja, kuten elämäntilanne, ikä ja sukupuoli, mutta ei kuitenkaan tarkempia yksilöiviä tietoja. Kulttuurikohteissa otetaan ylös kortin yksilöity tunnus (kirjain- ja/tai numerosarja) sekä onko Kaikukortin haltijan mukana hankittu lippua lapselle/lapsille. Näin saadaan tietoa siitä, miten ja missä korttia on käytetty. Tilastoissa saadaan tietoa myös kortin käyttäjistä, esimerkiksi siitä, millainen elämäntilanne korttia käyttäneillä ihmisillä on. Tietoja ei voi kuitenkaan jäljittää yksilöön. Käyttäjien anonyymiys on Kaikukortti-toiminnan olennainen periaate. Katso myös Kaikukortin tietosuojaseloste.

Sisällys

Sisällysluettelon otsikot ovat linkkejä kyseiseen kohtaan tällä sivulla.

  1. Valtakunnalliset Kaikukortti-tilastot
  2. Kaikukannan tilastointinäkymä Dashboard
  3. Vuositilastot
  4. Tiedolla johtaminen
  5. Tietosuoja

1. Valtakunnalliset Kaikukortti-tilastot

Kaikukortin valtakunnallinen vuositilasto vuodesta 2015

Vuosi Kortit Käytöt aikuiset Käytöt lapset Käytöt yhteensä Kuntien lkm
  Rekisteröidyt Käyttöönotetut Kulttuuri Koulutus Tiede Liikunta Kulttuuri Koulutus Tiede Liikunta
2015 1000 180 586       24       610 1
2016 2003 1457 1980 42     95       2117 9
2017 3913 824 2699 91 82 20 52   3   2947 11
2018 4528 1261 3985 528 710 120 218 5 544   6110 14
2019 6095 1667 5904 541 1959 810 534 2 1412 365 11527 21
2020 5984 959 2452 97 1175 3559 281   998 1273 9835 38
2021 10731 4363 3592 847 983 17105 628 1 759 2653 26568 50
2022 11689 4433 9829 1183 1708 21685 1330 11 4048 1368 41162 54
2023 14789 5608 16193 2043 1986 22524 2414 27 1432 4569 51188 61

Huom. Joitakin lukemia Kaikukannasta reaaliaikaisesti myös täällä etusivulla: kaikukortti.fi/

Reaaliajassa päivittyvä valtakunnallinen Kaikukortti tilasto

Alla on tilastoja Kaikukannasta vuodesta 2021 lähtien.

2. Kaikukannan tilastointinäkymä Dashboard

Kaikukantaan on rakennettu useita tilastoja (taulukoita, pylväsdiagrammeja), joita Kaikukannan käyttäjät voivat hyödyntää. Kaikukannan tilastoja voivat nähdä Kaikukeskuksen pääkäyttäjät eli administraattorit, Kaikukortti-alueiden paikalliset vastuuhenkilöt/pääkäyttäjät, Kaikukortin jakajaorganisaatiot sekä Kaikukortti-kohteet (kulttuuri- ja liikuntakohteet sekä opistot). Tilastoihin pääsee kirjautumalla Kaikukannan admin-liittymään osoitteesta: https://kaikukanta.fi/admin ja kirjautumisen jälkeen klikkaamalla etusivulla olevaa Dashboard -linkkiä. Dashboardeilla olevien tilastojen kuvaukset löytyvät seuraavista dokumenteista:

Tilastot_Kaikukanta_1_0 [PDF]

Tilastot_Kaikukanta_1_0 [DOCS]

3. Vuositilastot

Vuosi 2022

Vuoden 2022 Kaikukorttien tilastot Kaikukortti-alueittain. 

Kaikukorttitilasto 2022 Kaikukorttialueittain [DOCX]

Kaikukorttitilasto 2022 Kaikukorttialueittain [PDF]

Vuosi 2021

Vuoden 2021 Kaikukorttien tilastot Kaikukortti-alueittain

Kaikukorttitilasto 2021 Kaikukorttialueittain [DOCX]

Kaikukorttitilasto 2021 Kaikukorttialueittain [PDF]

Vuoden 2021 Kaikukorttien tilastot maakunnittain

Kaikukorttitilasto 2021 maakunnittain [DOCX]

Kaikukorttitilasto 2021 maakunnittain [PDF]

Vuosi 2019

Vuoden 2019 tilastojen mukaan Kaikukortteja jaettiin Suomessa 5086 kappaletta, joista 1360 korttia otettiin käyttöön. Todellisuudessa kortteja jaettiin huomattavasti enemmän, koska tilastosta puuttuvat Kaikukorttia kokeilevien alueiden lukemat. Kulttuuritapahtumiin ja kansalaisopistojen kursseille osallistuttiin yhteensä 10140 kertaa, joista 1836 kerralla osallistuja oli Kaikukortin haltijan mukana ollut lapsi. Huom. tilastoissa yksi Kaikukortin käyttökerta tarkoittaa yhtä pääsylippua, yhtä kurssipaikkaa tai jopa kansalaisopiston kausikorttia.

Kaikukortin tilastoja vuodelta 2019 [DOCX]
Kaikukortin tilastoja vuodelta 2019 [PDF]

Vuosi 2018

Vuoden 2018 tilastot kertovat, että Kaikukortteja jaettiin Suomessa 4528 kappaletta. Jaetuista korteista yhteensä 1261 korttia käytettiin. Kulttuuritapahtumiin ja kansalaisopistojen kursseille osallistuttiin Kaikukorteilla yhteensä 5871 kertaa. Lukuun 5871 sisältyy 765 lapselle hankittua lippua (Kaikukortin haltija voi osallistua tilaisuuksiin yhdessä omien lasten tai lastenlasten kanssa). Huom. tilastoissa yksi Kaikukortin käyttökerta tarkoittaa yhtä pääsylippua, yhtä kurssipaikkaa tai jopa kansalaisopiston kausikorttia.

Kaikukortti-tilasto 2018 [DOCX]
Kaikukortti-tilasto 2018 [PDF]

4. Tiedolla johtaminen

”Tiedolla johtamisella tarkoitetaan ajantasaiseen ja laadukkaaseen tietoon perustuvaa päätöksentekoa. Päätöksenteossa käytettävä tieto on kerätty menneisyydessä. Käsitteellä tarkoitetaan myös kaikkia rutiineja ja toimenpiteitä, jotka tähtäävät järkiperäiseen päätöksentekoon. Ydinajatus on se, että kerätyn tiedon perusteella pystytään ennakoimaan eri toimenpiteiden ja tapahtumien syy-seuraussuhteita ja vaikutusta tulevaisuudessa. Parhaimmillaan tieto muuttuu tietämykseksi. Tiedolla johtaminen auttaa kehittämään toimintaa ja kohdentamaan voimavaroja sinne, missä niistä saadaan suurin hyöty.” Lähde: Soteuudistus.fi/tiedolla-johtaminen.

Kaikukannasta on  mahdollista saada monipuolisia tilastoja, joita hyvinvointialueet, kunnat, Kaikukortin jakajat ja Kaikukortti-kohteet voivat hyödyntää. Kaikukortti-tilastoja voi hyödyntää tiedolla johtamisessa esimerkiksi oman työn kehittämisessä, päätöksenteossa, kulttuurihyvinvoinnin seurannassa, arvioinnissa ja raportoinnissa sekä laajemmin hyte-työssä, kuten hyvinvointikertomuksissa.

Kaikukantaan tallennettava tiedon näkyvyyttä ja käyttöä rajoitetaan Kaikukortti-alueittain, organisaatioittain ja käyttäjärooleittain. Kortinjakajat ja kortin kulttuuri- ja liikuntakohteet näkevät Kaikukannasta omat Kaikukortti-tilastonsa. Alueen Kaikukortti-toiminnan vastuuhenkilöt esittelevät alueensa Kaikukortti-tilastoja kootusti paikalliselle Kaikukortti-verkostolle vuosittaisessa palautekokouksessa. Kaikukeskus kokoaa ja julkaisee valtakunnalliset Kaikukortti-tilastot tällä sivulla. Tilastoissa on mahdollista tehdä myös vertailuja eri toimijoiden välisten yhteenvetoraporttien avulla.

Uudet ideat ja toiveet ovat tervetulleita tilastojen ja raporttien kehittämiseksi!

Tiedolla johtamista kehitetään kaikukortin hankkeissa vuosien 2022-2024 aikana:

Kaikukortti vaikuttaa – tietoa kulttuurihyvinvoinnista hyötykäyttöön. 

Kaikukanta 2.0 – tilastointi- ja palautejärjestelmä osallisuuden ja kulttuurihyvinvoinnin edistämiseksi

5. Tietosuoja

Kaikukortin tietosuojaseloste on saatavilla sivulla Tietosuojaseloste.

© 2024 Kaikukortti
webDesign: Mekanismi »