kaikukortti kuvituskuva

Tekstin koko

Kielivalinta

Miksi mukaan Kaikukortti-kohteeksi?

Kaikukortin mahdollisuuksia

Kaikukortti-kohteelle Kaikukortti-toiminnassa mukana oleminen on mahdollisuus esimerkiksi tavoittaa uusia kävijöitä ja edistää saavutettavuutta. Kaikukortti voi lisätä palvelun tunnettuutta, tuoda uusia yleisöjä, kasvattaa esitysten ja toiminnan täyttöastetta sekä vahvistaa yhteiskunnallista asemaa ja toiminnan vaikuttavuutta ja luoda uudenlaisia yhteistyön muotoja sosiaali- ja terveysalan  (sote) ja terveyden ja hyvinvoinnin alan (hyte) toimijoiden ja kolmannen sektorin toimijoiden kanssa.

Kommentteja Kaikukortti-kohteilta

”Hyväksymällä Kaikukortin käytön toiminnassamme, koen edistäväni kortin käyttäjien elämänlaatua ja edistäväni hyvinvointia. Taiteen hyvinvointivaikutusten edistäminen on henkilökohtaisesti minulle tärkeä arvo, joka lisää työn mielekkyyttä. Kaikukortti tukee tätä.” (kulttuuritoimija Espoosta)

”Kaikukortin avulla tavoitamme paljon sellaisia henkilöitä, jotka eivät ole aikaisemmin käyneet meillä ja/tai joilla ei olisi mahdollisuutta käydä meillä ilman Kaikukorttia.” (kulttuuritoimija Espoosta)

”Kaikukortti-asiakkaiden myötä tilaisuuksien kävijämäärä kasvaa. Myös talon tarjoamat tapahtumat tulevat tutummiksi ja kynnys osallistua madaltuu. Myös toiminnan imago, että kulttuuri kuuluu kaikille, tulee selvästi esille.” (kulttuuritoimija Kainuusta)

”Kursseille on tullut uusia opiskelijoita.” (kulttuuritoimija Kainuusta)

”Kaikukortti-kokeilu on syventänyt jo kehittämisvaiheen aikana kainuulaisten sosiaali- ja terveys- ja kulttuurialan toimijoiden yhteistyötä.” (Kuhmon kirjastotoimenjohtaja Taina Hyvönen 2016)

”Kaikukortti luo rakenteen, jonka sisällä on aiempaa helpompaa jäsentää myös esim. taiteen ja kulttuurin hyvinvointivaikutuksiin ja kulttuurin saavutettavuuteen liittyviä muita hankkeita ja ohjelmia!” (kulttuuritoimija Espoosta)

Mukana verkostossa hyvän tahdon eleenä

Kaikukortti-verkostossa on yli kolmesataa erilaista pientä ja suurta, yksityistä ja julkista kulttuuritoimijaa, jotka ovat mukana toiminnassa hyvän tahdon eleenä*. Viime aikoina myös monet urheilutoimijat ovat lähteneet mukaan Kaikukortti-toimintaan

Kaikukortti-kohteet tarjoavat kortinhaltijoille maksuttomia pääsylippuja ja kurssipaikkoja. Kaikukortin valtakunnallinen toimintamalli on kehitetty yhdessä kulttuuri-, sote- ja hyte-alan toimijoiden, valtakunnallisten köyhyysasiantuntijoiden ja kokemusasiantuntijoiden kanssa. Toimintamalli antaa mahdollisuuden rajata tarjontaa määrällisesti ja ajallisesti. Iso kiitos Kaikukortin tarjonnasta kuuluu verkostomme hienoille kulttuuri- ja liikuntatoimijoille. Pyrimme nostamaan toimijoita esille. Kumppanit voivat hyödyntää valtakunnallista Kaikukortin Facebook-sivua (facebook.com/kaikukortti).

© 2024 Kaikukortti
webDesign: Mekanismi »