kaikukortti kuvituskuva

Tekstin koko

Kielivalinta

Sitoutuminen kortinjakajaksi

Valtakunnallinen toimintamalli

Kortinjakaja sitoutuu noudattamaan Kaikukortin valtakunnallista toimintamallia. Kaikukortin voivat saada ainoastaan henkilöt, jotka ovat Kaikukortti-toiminnassa mukana olevien sosiaali- ja terveysalan toimijoiden asiakkaita ja jotka ovat lisäksi niin tiukassa taloudellisessa tilanteessa, etteivät voi siitä syystä käyttää kulttuuripalveluja. Tavoitteena on, että Kaikukorttia jakavan paikan kaikki asiakastyötä tekevät työntekijät kertovat Kaikukortista kaikille kortin kohderyhmään kuuluville asiakkailleen. Kaikukortti ei ole harkinnanvarainen etu. Työntekijä kerää kortin saajalta taustatiedot paikalliseen sähköiseen Kaikukortin luovutus -lomakkeeseen. Lue tarkemmin Kaikukortin toimintamallista.

Perehdyttäminen

Kaikukortti-toiminnassa mukana olevan organisaation tulee perehdyttää oma henkilöstönsä alueen Kaikukortti-toimintaan sekä valtakunnalliseen toimintaan. Lisäksi organisaatio ylläpitää sisäistä ohjeistusta Kaikukortti-toimintaan liittyen.

Valtakunnallinen perehdytysmateriaali on sivulla Perehdytysmateriaali kortinjakajille.

Nimetty yhteyshenkilö

Kaikukortti-toiminnassa mukana oleva organisaatio vastaa siitä, että sillä on aina nimettynä Kaikukortti-yhteyshenkilö. Mahdollisista yhteyshenkilöiden muutoksista kerrotaan alueen Kaikukortti-toiminnan sote-puolen vastuuhenkilölle.

Sitoumus

Kaikukortin valtakunnalliseen toimintamalliin sitoutuminen on ehto verkostossa mukana olemiselle ja Kaikukortin jakamiselle. Alueen Kaikukortti-vastuutahot tekevät Kaikukortti-kokeilun ajaksi sitoumuksen yksittäisten Kaikukortti-kumppaneiden kanssa.

Jos ja kun toiminta jatkuu kokeilun jälkeen, sitoumuksia kokeilussa mukana olleiden paikallisten toimijoiden kanssa ei enää tarvita, mutta uusien kumppaneiden kanssa sitoumukset tehdään. Kaikukortin valtakunnalliseen toimintamalliin sitoutuminen on kuitenkin edelleen ehto verkostossa mukana olemiselle. Käytännössä kumppanit sitoutuvat toimintamallin noudattamiseen esimerkiksi sillä, että niiden nimet on listattu paikalliseen Kaikukortti-esitteeseen ja paikalliselle Kaikukortti-verkkosivulle.

Huom. Lisäys syksyllä 2023: Sitoumuksen tarkoituksena on mm. varmistaa, että Kaikukortti-toiminnassa mukana olevat tahot tuntevat yhteisen toimintamallin ja sitoutuvat noudattamaan sitä ja että paikalliset vastuuhenkilöt tietävät kohteen yhteyshenkilön yhteystiedot. Sitoumus ei ole juridinen paperi. Sitoumusluonnos on nähtävillä vastuuhenkilöiden sivulla ohjeet ja materiaalit, kohta 7. Sitoumusta päivitetään  vuodenvaihteessa 2023-2024.

© 2024 Kaikukortti
webDesign: Mekanismi »