kaikukortti kuvituskuva

Tekstin koko

Kielivalinta

Perehdytysmateriaali kortinjakajille

Tässä osiossa on valtakunnallinen perehdytysmateriaali kortinjakajille. Perehdytysmateriaali on tarkoitettu kaikille Kaikukorttia jakavissa organisaatioissa työskenteleville henkilöille. Materiaalia on tarkoitus käyttää osana uusien ja vanhojen työntekijöiden perehdytystä Kaikukortti-toimintaan vähintään kerran vuodessa. Perehdytysmateriaaliin kuuluvat sekä Kaikukantaan liittyvät ohjeet että yleinen perehdytysmateriaali: Kaikukortin toimintamalli, Kaikukortti-käsikirjat kortinjakajille, muistilistat ja perehdytysdiat kortinjakajille.

Tähän materiaaliin tutustumisen lisäksi on tärkeää, että kortinjakaja tietää, millaista kulttuuri- ja liikuntatoimintaa on omalla alueella Kaikukortin piirissä. Asiakkaalle on tärkeää esitellä paikallista Kaikukortti-toimintaa esimerkiksi paikallisen asiakasesitteen ja paikallisen Kaikukortti-verkkosivun avulla.

Kaikukannan rekisteröiminen Kaikukantaan

Kaikukanta on Kaikukeskuksen – Kaikukortin tuki- ja kehittämispalvelun ylläpitämä kansallinen Kaikukortti-rekisteri.

Kaikukanta-ohjeet kortinjakajille

Kortinjakajille suunnatut Kaikukannan ohjeet

Kaikukortin rekisteröintilomake

Ensisijaisesti Kaikukortti rekisteröidään suoraan Kaikukantaan. Nämä lomakkeet ovat vaihtoehtoisia tapoja rekisteröidä kortti  esimerkiksi silloin, kun nettiyhteyttä ei ole saatavilla. Tiedot tulee syöttää tällaisissa tapauksissa Kaikukantaan mahdollisimman pian, koska Kaikukorttia ei voi käyttää ennen sen rekisteröintiä Kaikukantaan.

Kaikukortin rekisteröintilomake [DOCX]

Kaikukortin rekisteröintilomake [PDF]

Yleinen perehdytysmateriaali

Kaikukortin valtakunnallinen toimintamalli

Kaikukortin valtakunnallisessa toimintamallissa kuvataan Kaikukortin valtakunnalliset toimintaperiaatteet. Kaikkien Kaikukortti-kumppanien tulee sitoutua toimintamallin noudattamiseen. Näin varmistetaan, että Kaikukortti toimii samalla tavalla kaikilla Kaikukortti-alueilla. Toimintamalli perustuu yhdenvertaisuuteen ja Kaikukortin kohderyhmän oikeuteen osallistua kaikille yhteiseen kulttuurielämään. Kaikukeskus – Kaikukortin tuki- ja kehittämispalvelu on kehittänyt toimintamallin yhdessä kulttuuri-, sosiaali- ja terveysalan toimijoiden ja kohderyhmän kanssa.

Toimintamalli on päivitetty 13.1.2022, ja se on voimassa toistaiseksi.

Kaikukortin valtakunnallinen toimintamalli [DOCX]
Kaikukortin valtakunnallinen toimintamalli [PDF]

Kaikukortin valtakunnallinen toimintamalli [PPTX]
Kaikukortin valtakunnallinen toimintamalli [PPTX, PDF]

Kaikukortti-käsikirja kortinjakajille vuodelle 2022

Käsikirjaan on koottu keskeiset asiat Kaikukortista ja sen jakamiseen ja käyttöön liittyvistä asioista Kaikukortin jakajille valtakunnallisesti.

Käsikirjan liitteenä olevaa Kaikukortin palvelukuvausta kannattaa hyödyntää viestinnässä, esimerkiksi omilla verkkosivuilla ja omissa esitteissä. Tekstiä voi muokata vastaamaan omaa toimintaa. On kuitenkin tärkeää, että palvelukuvauksen asiasisältö pysyy samana. Huom. Luethan erikseen ohjeet Kaikukortin kirjaamisesta Kaikukantaan (linkki saatavilla myös tällä sivulla alimpana).

Kaikukortti_kasikirja_kortin_jakajat_2022 [PDF]

Perehdytysdiat kortinjakajille

Perehdytysdioihin on koottu keskeiset asiat Kaikukortista ja sen jakamiseen ja käyttöön liittyvistä asioista Kaikukortin jakajille valtakunnallisesti. Huom.  Luethan erikseen ohjeet Kaikukortin kirjaamisesta Kaikukantaan (linkki saatavilla myös tällä sivulla ylempänä).

UUDET PEREHDYTYSDIAT VUODELLE 2022 julkaistu 20.4.2022!

Kaikukortti-perehdytys kortinjakajille 2022 [PPTX]

Kaikukortti-perehdytys kortinjakajille 2022 [PDF]

Pikaohjeet, eli muistilista kortinjakajille (päivitetty 3.1.2022)

Tässä on pikaohjeet, eli muistilista keskeisistä Kaikukortin jakamiseen liittyvistä käytännöistä, se on lisäksi tulostettavissa alla.

Muistilista Kaikukortin jakajille v. 2022

  • Organisaatiollamme tulee olla nimetty Kaikukortti-yhteyshenkilö. Nimi: _______________________________________________________________.
  • Sitoudumme ohjeistamaan henkilöstömme Kaikukortti-toimintaan.
  • Alueen Kaikukortti-toimintaa koordinoivat vastuuhenkilöt ovat: ______________________________________.
   • Alueen vastuuhenkilöiden nimet ja yhteystiedot löytyvät paikalliselta Kaikukortti-verkkosivulta, jonka osoite on: ____________________________.
   • Linkit kaikkien Kaikukortti-alueiden omille Kaikukortti-verkkosivuille: kaikukortti.fi/alueet/.
  • Olemme sitoutuneet Kaikukortin valtakunnalliseen toimintamalliin. Toimintamalli on saatavilla mm. osoitteessa kaikukortti.fi/kortinjakajille/perehdytysmateriaali-kortinjakajille.
  • Kerromme viestinnässänne, että olemme mukana Kaikukortti-verkostossa. Voimme halutessanne hyödyntää Kaikukortin valmista palvelukuvausta, joka löytyy Kaikukortti-käsikirjasta kortinjakajille.
  • Olemme laittaneet Kaikukortti-julisteita esille oman toimipisteen seinille.
  • Muistamme, että Kaikukortin saaminen ei edellytä asiakkaalta erillisiä todistuksia tuloista. Kriteerit ovat asiakkuus ja tiukka taloudellinen tilanne. Tarkemmat tiedot valtakunnallisessa toimintamallissa.
  • Jos asiakas haluaa Kaikukortin, toimitaan seuraavasti: 
   • Kortti rekisteröidään Kaikukantaan osoitteessa kaikukanta.fi/admin. Kaikukannan käyttäjätunnuksen ja salasanan sekä ohjeistuksen Kaikukannan käyttöön saa paikalliselta vastuuhenkilöltä.
    • Kaikukantaan kirjataan huolellisesti jaetun kortin yksilöity tunnus (kirjain- ja/tai numerosarja) sekä kortinhaltijan taustatiedot. (Huom. Kaikukantaan ei kirjoiteta kortinsaajan nimeä, syntymäaikaa, henkilötunnusta, syntymäaikaa, osoitetta, eikä puhelinnumeroa.)
    • Poikkeustilanteessa tiedot voi kerätä aluksi paperiseen Kaikukortin luovutuslomakkeeseen. Kaikukanta-rekisteröinti pitää kuitenkin tehdä pian, muuten kortti ei toimi kulttuuri- ja liikuntakohteissa.
   • Kortin sisäsivulle kirjoitetaan sen haltijan nimi sekä kortin voimassaolopäivämäärä (12 kk myöntöpäivästä tai kokeilun loppuun saakka). Asiakkaalle kerrotaan kortin voimassaolopäivämäärä.
   • Kaikukortin lisäksi asiakkaalle annetaan Kaikukortin kulttuuritarjonnasta kertova paikallinen Kaikukortti-esite vuodelle 2022.
   • Kaikukortin jakanut työntekijän kertoo asiakkaalle kortin käyttömahdollisuuksista.
    • On hyvä kertoa lisäksi esimerkiksi se, että
     • Kaikukortti tulee olla mukana lippua varattaessa, lunastettaessa sekä tilaisuuteen osallistuttaessa.
     • Kortinhaltijan tulee varautua todistamaan henkilöllisyytensä.
    • Työntekijä kertoo asiakkaalle, että Kaikukortin tietosuojaseloste on saatavilla osoitteessa kaikukortti.fi/tietosuojaseloste/.
  • Kaikukortin haltijoille kannattaa järjestää pienryhmäkäyntejä. Pienryhmäkäyntejä varten sekä asiakkaan kanssa kahdestaan osallistumista varten Kaikukorttia jakavat toimijat saavat käyttöönsä yhteisön Kaikukortteja. Työntekijä voi hankkia maksuttoman pääsylipun itselleen ja alle 16-v asiakkaalleen yhteisön Kaikukortilla. Myös Kaikukorttia jakavan paikan edustaja, esim. vapaaehtoinen tai opiskelija, voi käyttää yhteisön Kaikukorttia.
   • Ryhmällä tai asiakkaalla tulee olla omat Kaikukortit mukana lippuja hankittaessa ja tilaisuuteen osallistuessa.
  • Kortinjakajat näkevät oman toimipisteensä jaettujen Kaikukorttien tilastot Kaikukannasta kaikukanta.fi/admin. Ongelmatilanteissa voit ottaa yhteyttä oman alueesi Kaikukortti-vastuuhenkilöön tai Kaikukeskukseen.
  • Kaikukortin valtakunnallinen verkkosivusto ja Kaikukeskuksen yhteystiedot: www.kaikukortti.fi.

  Muistilista kortinjakajille 2022 [PDF]
  Muistilista kortinjakajille 2022 [DOCX]

  © 2023 Kaikukortti
  webDesign: Mekanismi »