kaikukortti kuvituskuva

Tekstin koko

Kielivalinta

Perehdytysmateriaali kortinjakajille

Tässä osiossa on valtakunnallinen perehdytysmateriaali kortinjakajille. Perehdytysmateriaali on tarkoitettu kaikille Kaikukorttia jakavissa organisaatioissa työskenteleville henkilöille. Materiaalia on tarkoitus käyttää osana uusien ja vanhojen työntekijöiden perehdytystä Kaikukortti-toimintaan vähintään kerran vuodessa. Perehdytysmateriaaliin kuuluvat Kaikukortin toimintamalli, Kaikukortti-käsikirjat kortinjakajille, perehdytysdiat kortinjakajille sekä muistilista kortinjakajille.

Tähän materiaaliin tutustumisen lisäksi on tärkeää, että kortinjakaja tietää, millaista kulttuuri- ja liikuntatoimintaa on omalla alueella Kaikukortin piirissä. Asiakkaalle on tärkeää esitellä paikallista Kaikukortti-toimintaa esimerkiksi paikallisen asiakasesitteen ja paikallisen Kaikukortti-verkkosivun avulla.

Kaikukortin valtakunnallinen toimintamalli

Kaikukortin valtakunnallisessa toimintamallissa kuvataan Kaikukortin valtakunnalliset toimintaperiaatteet. Kaikkien Kaikukortti-kumppanien tulee sitoutua toimintamallin noudattamiseen. Näin varmistetaan, että Kaikukortti toimii samalla tavalla kaikilla Kaikukortti-alueilla. Toimintamalli perustuu yhdenvertaisuuteen ja Kaikukortin kohderyhmän oikeuteen osallistua kaikille yhteiseen kulttuurielämään. Kaikukortin tuki- ja kehittämispalvelu on kehittänyt toimintamallin yhdessä kulttuuri-, sosiaali- ja terveysalan toimijoiden ja kohderyhmän kanssa.

Kaikukortin valtakunnallinen toimintamalli [DOCX]
Kaikukortin valtakunnallinen toimintamalli [PDF]

Kaikukortin valtakunnallinen toimintamalli [PPTX]
Kaikukortin valtakunnallinen toimintamalli [PPTX, PDF]

Kaikukortti-käsikirja kortinjakajille

Käsikirjaan on koottu keskeiset asiat Kaikukortista ja sen jakamiseen ja käyttöön liittyvistä asioista Kaikukortin jakajille valtakunnallisesti.

Käsikirjan liitteenä olevaa Kaikukortin palvelukuvausta kannattaa hyödyntää viestinnässä, esimerkiksi omilla verkkosivuilla ja omissa esitteissä. Tekstiä voi muokata vastaamaan omaa toimintaa. On kuitenkin tärkeää, että palvelukuvauksen asiasisältö pysyy samana. Huom. Luethan erikseen ohjeet Kaikukortin kirjaamisesta Kaikukantaan (linkki saatavilla myös tällä sivulla alimpana)

Kaikukortti_kasikirja_kortin_jakajat_2021 [DOCX]
Kaikukortti_kasikirja_kortin_jakajat_2021_saavutettava [DOCX]

Perehdytysdiat kortinjakajille

Perehdytysdioihin on koottu keskeiset asiat Kaikukortista ja sen jakamiseen ja käyttöön liittyvistä asioista Kaikukortin jakajille valtakunnallisesti. Huom.  Luethan erikseen ohjeet Kaikukortin kirjaamisesta Kaikukantaan (linkki saatavilla myös tällä sivulla alimpana)

Kaikukortti-perehdytys kortinjakajille 2020 [PPTX]
Kaikukortti-perehdytys kortinjakajille 2020 [PDF]

Muistilista kortinjakajille

Tässä on tulostettava muistilista keskeisistä Kaikukortin jakamiseen liittyvistä käytännöistä.

Muistilista kortinjakajille 2021 [PDF]
Muistilista kortinjakajille 2021 [DOCX]

Kaikukortin rekisteröintilomake

Ensisijaisesti Kaikukortti rekisteröidään suoraan Kaikukantaan. Nämä lomakkeet ovat vaihtoehtoisia tapoja rekisteröidä kortti  esimerkiksi silloin, kun nettiyhteyttä ei ole saatavilla. Tiedot tulee syöttää tällaisissa tapauksissa Kaikukantaan mahdollisimman pian, koska Kaikukorttia ei voi käyttää ennen sen rekisteröintiä Kaikukantaan.

Kaikukortin rekisteröintilomake [DOCX]

Kaikukortin rekisteröintilomake [PDF]

Kaikukanta-ohjeet kortinjakajille

Kortinjakajille suunnatut Kaikukannan ohjeet

© 2021 Kaikukortti
webDesign: Mekanismi »