kaikukortti kuvituskuva

Tekstin koko

Kielivalinta

Tietosuojaseloste

Kaikukanta-rekisterin tietosuojaseloste

Päivitetty 10.11.2021

1. Rekisterinpitäjä

Yhdistys: Yhdenvertaisen kulttuurin puolesta ry / Kulttuuria kaikille -palvelu
Osoite: Tallberginkatu 1/48, 00180 Helsinki
Sähköpostiosoite: .

2. Rekisteriasioita hoitava henkilö

Nimi: Seppo Mallenius
Osoite: Tallberginkatu 1 / 48, 00180 Helsinki
Puhelinnumero: 040 554 4321

3. Rekisterin nimi ja kuvaus

Kaikukanta-rekisteri.

Kaikukortti on kortti, jolla voi hankkia maksuttomia pääsylippuja ja kurssipaikkoja kaikkiin niihin kulttuuripalveluihin, jotka kuuluvat valtakunnalliseen Kaikukortti-verkostoon. Kortti on tarkoitettu henkilöille, jotka käyttävät asiakkaana palveluita sellaiselta sosiaali- ja terveysalan toimijalta, joka on mukana Kaikukortti-toiminnassa, ja jotka ovat niin tiukassa taloudellisessa tilanteessa, etteivät voi siitä syystä käyttää kulttuuripalveluja.

Kaikukanta-rekisteriin yhdistetään sote-toimijoiden keräämiä demografisia tietoja Kaikukortin haltijasta ja kulttuuritoimijoiden antamia tietoja siitä, mitä Kaikukorttia on käytetty missäkin kulttuuripalvelun tarjoamassa tapahtumassa.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Kaikukanta-rekisterissä olevia tietoja käytetään Kaikukortin haltijoiden ja kortin käyttöön liittyvään tilastointiin ja sen pohjalta tapahtuvaan päätöksentekoon liittyen Kaikukortin käytön edistämiseen ja Kaikukortti-toiminnan raportointiin ja kehittämiseen. Rekisteriin ei talleteta missään vaiheessa henkilöä suoraan yksilöivää tietoa, kuten nimeä, sosiaaliturvatunnusta, syntymäaikaa tai osoitetta.

5. Rekisterin tietosisältö ja tietojen käyttö

Seuraavassa on lueteltu Kaikukanta-rekisteriin talletettavat tiedot ja niiden kuvaukset ja käyttötarkoitukset. Tiedot voidaan jakaa kolmeen ryhmään: 1) Kaikukannan käyttäjäprofiilit eli Kaikukannan administraattoreiden, Kaikukorttialueiden vastuuhenkilöiden, Kaikukortin jakajaorganisaatioiden (sote- ja 3. sektorin toimijat) ja Kaikukorttikohteiden (kulttuuri- ja liikuntakohteet sekä kansalaisopistot) käyttäjätiedot , 2) Kaikukortin rekisteröintitiedot, jotka sote-toimija ja Kaikukortin haltija (asiakas) täyttävät yhdessä ja 3) Kaikukortin käytön rekisteröintitiedot, jotka kulttuuritoimija, kuten teatteri, museo tai kaupallinen lipputoimisto täyttää. Avaintietona eli kortin yksilöivänä tietona toimii Kaikukortin numero.

Kaikukannan käyttäjäprofiilit:

 • Kaikukannan käyttäjätunnus: (administraattori, Kaikukortti-alueen vastuuhenkilö, Kaikukortin jakaja, Kaikukortti-kohde) tunnistetaan käyttäjätunnuksena toimivasta sähköpostiosoitteesta. Administraattorilla ja Kaikukortti-alueen vastuuhenkilöllä käytetään henkilökohtaista sähköpostiosoitetta. Kaikukorttien jakajat ja Kaikukortti-kohteet käyttävät organisaatio-/toimipaikkatasoista sähköpostiosoitetta.
 • Salasana: käyttäjät määrittelevät itselleen salasanan, jonka voi tarvittaessa resetoida
 • Kaikukortti-alue: Kaikukannan käyttäjäprofiilit kytketään tiettyyn Kaikukortti-alueeseen
 • Toimijatyyppi: käyttäjäprofiili merkitään kuuluvaksi tiettyyn toimijatyyppiin: pääkäyttäjä, vastuuhenkilö, kortin jakaja, lippuja välittävä toimija tai kulttuurikohde
 • Toimipaikka: jakajan tai kohteen käyttäjätunnusta vastaava selväkielinen nimi
 • Toimijan kunta: paikkakunta, jossa toimipaikka sijaitsee
 • Toimipaikan URL: verkkosivuosoite, jos toimipaikalla on olemassa julkisesti jaettavat verkkosivut

Kaikukortin rekisteröintitiedot:

 • Kortin numero: kortin numero yksilöi kortin ilman haltijaa yksilöiviä tietoja, kortin numero on avaintieto, jolla kortin tiedot talletetaan rekisteriin ja haetaan rekisteristä.
 • Syntymävuosi: kortin haltijan syntymävuosi, kortin haltijan ei ole pakko kertoa tätä, tieto on demografinen tilastotieto, jolla kortin haltijat ryhmitellään ikäryhmittäin (tilastoissa ei tarkan iän tarkkuudella).
 • Sukupuoli: kortin haltijan sukupuoli, kortin haltijan ei ole pakko kertoa tätä, tieto on demografinen tilastotieto, jolla kortin haltijat ryhmitellään sukupuolen mukaan.
 • Äidinkieli: kortin haltijan äidinkieli, kortin haltijan ei ole pakko kertoa tätä, tieto on demografinen tilastotieto, jolla kortin haltijat ryhmitellään kielen mukaan.
 • Postinumero: kortin haltijan kotipaikan postinumero, kortin haltijan ei ole pakko kertoa tätä, tieto on demografinen tilastotieto, jolla kortin haltijat ryhmitellään asuinpaikkakunnan mukaan (tilastoissa ei postinumero tasolla).
 • Elämäntilanne: kortin haltijan elämäntilanne, vaihtoehdot on otettu Tilastokeskuksen käyttämästä elämäntilanne -tilastoista, kortin haltijan ei ole pakko kertoa tätä, tieto on demografinen tilastotieto.
 • Asiakkaan alle 16-vuotiaitten lasten tai lastenlasten määrä: Kaikukortin haltija voi viedä mukanaan oman alle 16-vuotiaat lapsensa tai lastenlapsenta. Tämä tieto on pakollinen ja sitä käytetään varmistamaan, että Kaikukortin haltijan seurassa olevien lapsien määrä ei ylitä todellista lapsien tai lastenlapsien määrän rajaa.
 • Kortin luovutuspäivämäärä: Kaikukortin myöntämispäivämäärä, tietoa käytetään Kaikukortin voimassaoloajan laskentaan.
 • Jakava toimipaikka: Kaikukortin myöntäneen sote-toimijan/organisaation nimi, tieto on tilastotieto, toimii myös avaimena kyseisen sote-toimijan itse täyttämiin tietoihin
 • Työntekijän nimi: Kaikukortin myöntäneen sote-toimijan/organisaation työntekijän nimi, tätä pakollista tietoa käytetään yhteystietona sote-toimijan ja Kulttuuria kaikille -palvelun välillä, jos yksittäisen kortin tiedoissa on epäselvyyksiä.
 • Työntekijän sähköpostiosoite: Kaikukortin myöntäneen sote-toimijan työntekijän sähköpostiosoite auttaa yhteydenotossa kortin myöntäneeseen henkilöön, jos tarve vaatii. Ei pakollinen tieto.
 • Työntekijän puhelinnumero: Kaikukortin myöntäneen sote-toimijan työntekijän puhelinnumero auttaa yhteydenotossa kortin myöntäneeseen henkilöön, jos tarve vaatii. Ei pakollinen tieto.
 • Huomautukset: Kaikukortin myöntäneen sote-toimijan työntekijän lisäämiä huomautuksia liittyen täytettyyn lomakkeeseen, tietoa käytetään Kaikukortin myöntäneen sote-toimijan kysymysten ja selvennysten välittämiseen Kaikukortin tukitiimille.

Kaikukortin käytön kirjaustiedot:

 • Kortin numero: kortin numero yksilöi kortin ilman haltijaa yksilöiviä tietoja, kortin numero on avaintieto, jolla kortin tiedot talletetaan rekisteriin ja haetaan rekisteristä.
 • Kulttuuritoimijan nimi: kulttuuritoimijan nimi (teatteri, festivaali, jne.), jossa Kaikukorttia on käytetty, tietoa käytetään tilastoinnissa ja toimii myös avaimena kyseisen kulttuuritoimijan itse täyttämiin tietoihin.
 • Lippumäärä aikuiselle: Kaikukortilla hankittujen lippujen lukumäärä aikuiselle (aina 1), tietoa käytetään tilastoinnissa.
 • Lippumäärä lapselle (alle 16 v): Kaikukortin haltijan seurassa olleille alle 16-vuotiaille hankittujen lippujen lukumäärä, tietoa käytetään tilastoinnissa.
 • Tapahtuman nimi: Kulttuuritapahtuman/esityksen nimi (tieto ei ole pakollinen), tietoa käytetään tilastoinnissa.
 • Tapahtuman päivämäärä ja kellonaika: Kulttuuritapahtuman/esityksen päivämäärä (tieto ei ole pakollinen), tietoa käytetään tilastoinnissa.

Edellä lueteltuja tietoja käytetään tilastojen tekemiseen. Kaikukortti-toiminnan alueellisilla vastuuhenkilöillä on pääsy oman Kaikukortti-alueensa tietoihin. Kaikukortin jakajilla (sote- ja hyte-toimijoilla) on pääsy vain omien toimipisteidensä Kaikukortti-tietoihin. Kaikukeskuksella – Kaikukortin tuki- ja kehittämispalvelulla on pääsy kaikkien Kaikukortti-alueiden tietoihin. Kulttuurikohteet näkevät ainoastaan kortin tunnuksen. Julkistettavat tilastot ovat yhteenvetoja, joista ei pysty tunnistamaan yksittäistä Kaikukortin haltijaa.

6. Tietojen säilytysaika

Kaikukortin luokittelemattomia, anonyymeja tietoja säilytetään Kaikukortin kehittämistä ja tilastointia varten enintään kymmenen vuotta.

7. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriä täyttäviä tahoja on neljä: a) Kulttuuria kaikille -palvelun Kaikukeskus – Kaikukortin tuki- ja kehittämispalvelu koordinoi ja määrittelee Kaikukortissa käytettävää tunnistetta (Kaikukortin numeroa), b) Kaikukortin saanut sote-toimijan asiakas täyttää henkilökohtaiset tietonsa, tiedot ovat vapaaehtoisia eli asiakas voi päättää, mitä tietoja hän antaa (katso kohta 5), c) Kaikukorttia myöntävä ja jakava sote-toimija (esimerkiksi sosiaalitoimistot, klubitalot) täyttävät omat toimijatietonsa ja d) Kulttuuritoimijat (esimerkiksi teatterit, festivaalijärjestäjät, kansalaisopistot) kirjaavat, kuinka monta lippua tai kurssipaikkaa on hankittu minkäkin numeroisella kortilla heidän järjestämiinsä tapahtumiin tai kursseille.

8. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Kaikukortin jakajat ja Kaikukortti-kohteet tallentavat Kaikukortteihin liittyvät tiedot suoraan Kaikukantaan ja paikalliset Kaikukortti-toiminnan vastuuhenkilöt voivat koostaa paikallisia kokonaistilastoja ja anonyymeja luokiteltuja tilastoja, joita voidaan käyttää esimerkiksi kuntien ja maakuntien sote- ja kulttuuritoiminnan arviointiin ja kehittämiseen. Kaikukeskus – Kaikukortin tuki- ja kehittämispalvelu käyttää tietoja Kaikukortin käytön edistämiseen ja Kaikukortti-toiminnan raportointiin ja kehittämiseen.

Tietoja ei luovuteta suoramarkkinointitarkoituksiin tai Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Sähköistä Kaikukortti-rekisteriä eli Kaikukantaa ylläpidetään Kulttuuria kaikille -palvelun käyttämän hosting-palvelun suojatuilla palvelimilla. Rekisterin kaikkiin tietoihin pääsy on vain Kulttuuria kaikille -palvelun Kaikukeskuksella – Kaikukortin tuki- ja kehittämispalvelulla. Tietoja käytetään käyttöoikeudet antavilla käyttäjätunnuksilla ja salasanoilla. Hosting-palvelun palvelimet sijaitsevat Suomessa.

Kaikukortti-toiminnan paikalliset sote- ja kulttuuripuolen vastuuhenkilöt vastaavat ja sitoutuvat suojaamaan paikalliset Kaikukortti-tiedot.

10. Automaattinen päätöksenteko

Automatisoituja yksittäispäätöksiä (EU:n tietosuoja-asetuksen artikla 22) ei tehdä.

11. Rekisteröidyn oikeudet

Tarkastusoikeus

Kaikukortin käyttäjästä ei kerätä missään vaiheessa nimiä, henkilötunnuksia, puhelinnumeroita eikä osoitteita. Kerätyistä demografisista ja Kaikukortin käyttöön liittyvistä tiedoista tehtyjä tilastoja ei voi kohdentaa tiettyyn henkilöön.

Oikeus tulla unohdetuksi

Kaikukortti-rekisterin henkilötiedot ovat anonymisoituja, joten oikeus tulla unohdetuksi ei koske Kaikukortti-rekisteriä.

Tulostettava versio tietosuojaselosteesta:

Kaikukortti-rekisterin tietosuojaseloste [PDF]
Kaikukortti-rekisterin tietosuojaseloste [DOCX]

© 2024 Kaikukortti
webDesign: Mekanismi »