kaikukortti kuvituskuva

Tekstin koko

Kielivalinta

Kaikukeskus – Kaikukortin tuki- ja kehittämispalvelu

Mitä Kaikukeskus tekee?

Kaikukortilla on valtakunnallinen tuki- ja kehittämispalvelu, Kaikukeskus, jonka roolina on valvoa Kaikukortin käyttöä valtakunnallisesti. Kaikukortti on rekisteröity tavaramerkki. Kaikukeskus pyrkii edistämään kulttuuripalvelujen taloudellista ja sosiaalista saavutettavuutta. Kaikukeskus pyrkii lisäksi edistämään kulttuuri-, sosiaali- ja terveysalan sekä kuntien ja hyvinvointialueiden välistä yhteistyötä ja -rakenteita.

Kaikukeskus auttaa uusia alueita kokeilemaan Kaikukorttia, tukee Kaikukorttia jo ylläpitäviä alueita ja ylläpitää Kaikukortin valtakunnallisia tilastoja. Palvelu on mallintanut Kaikukortin kokeilun ja ylläpidon sekä tuottanut ohjeet ja perehdytysmateriaalit alueiden käyttöön.

Vastuu Kaikukortin kokeilemisen käytännön koordinoinnista ja Kaikukortin ylläpitämisestä alueella on aina paikallinen. Kaikukeskuksen roolina on antaa paikallisille vastuuhenkilöille koulutusta ja pääasiassa etätukea Kaikukortin kokeilemiseen liittyen sekä osallistua paikalliseen kehittämistyöhön kuten palautekokouksiin.

Kaikukeskuksen tehtäviä

Kaikukeskuksen vastuut Kaikukortti-verkostossa

Kaikukeskus sitoutuu seuraaviin tehtäviin valtakunnallisessa Kaikukortti-verkostossa: 

 • koordinoi ja kehittää Kaikukortti-toimintaa valtakunnallisesti.
 • antaa eri Kaikukortti-alueille taustatukea paikallisen Kaikukortti-toiminnan kokeilemisessa, ylläpitämisessä ja koordinoimisessa.
 • vastaa valtakunnallisen Kaikukortti-toimintamallin päivittämisestä yhteistyössä Kaikukortti-toiminnassa olevien osapuolten kanssa.
 • ylläpitää ja kehittää Kaikukantaa ja tukee alueita Kaikukannan käytössä.
 • vastaa valtakunnallisen Kaikukortti.fi-verkkosivun ylläpitämisestä ja valtakunnallisesta viestinnästä Kaikukortti-toimintaan liittyen.
 • järjestää vuosittain valtakunnallisen (etä)kokouksen Kaikukortti-alueiden vastuuhenkilöille.
 • osallistuu mahdollisuuksien mukaan alueiden Kaikukortti-verkostojen palautekokouksiin.
 • ylläpitää valtakunnallisia ohjeita ja materiaaleja Kaikukortti-alueiden vastuuhenkilöille: kaikukortti.fi/vastuuhenkiloille/ohjeet-ja-materiaalit/
 • ylläpitää valtakunnallista perehdytysmateriaalia Kaikukortin jakajille: kaikukortti.fi/kortinjakajille/perehdytysmateriaali-kortinjakajille/
 • ylläpitää valtakunnallista perehdytysmateriaalia Kaikukortti-kohteille: kaikukortti.fi/kulttuurikohteille/perehdytysmateriaali-kulttuurikohteille/

Esimerkkejä Kaikukeskuksen muista tehtävistä:

 • Tekee yhteistyötä kotimaisissa ja kansainvälisissä työryhmissä ja verkostoissa.
 • Vastaa valtakunnallisen Kaikukortti-verkkosivuston kaikukortti.fi ylläpitämisestä ja valtakunnallisesta Kaikukortti-viestinnästä.
 • Ylläpitää Kaikukortin valtakunnallisia tilastoja.
 • Suunnittelee ja toteuttaa koulutuksia.
 • Tukee kulttuuritoimijoita saavutettavuudessa erityisesti taloudelliseen ja sosiaaliseen saavutettavuuteen liittyen.
 • Tukee kulttuuritoimijoita yhdenvertaisuuskysymyksissä myös yleisesti moninaisuuteen ja saavutettavuuteen liittyen.
 • Konsultoi, tukee ja ohjaa kulttuuri- ja sosiaali- ja terveysalan (sote) sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen (hyte) toimijoita erityisesti kulttuurin taloudelliseen ja sosiaaliseen saavutettavuuteen liittyen.
 • Markkinoi Kaikukorttia uusille alueille.

Kaikukeskus – Kaikukortin tuki- ja kehittämispalvelu on osa valtakunnallista Kulttuuria kaikille -palvelua.

Yhteystiedot

Kulttuuria kaikille -palvelun verkkosivut

© 2024 Kaikukortti
webDesign: Mekanismi »