kaikukortti kuvituskuva

Tekstin koko

Kielivalinta

Kaikukeskus – Kaikukortin tuki- ja kehittämispalvelu

Mitä Kaikukeskus tekee?

Kaikukortilla on valtakunnallinen tuki- ja kehittämispalvelu, Kaikukeskus, jonka roolina on valvoa Kaikukortin käyttöä valtakunnallisesti. Kaikukortti on rekisteröity tavaramerkki. Kaikukeskus pyrkii edistämään kulttuuripalvelujen taloudellista ja sosiaalista saavutettavuutta. Kaikukeskus pyrkii lisäksi edistämään kulttuuri-, sosiaali- ja terveysalan sekä kuntien ja kuntayhtymien hyvinvointialan välistä yhteistyötä ja -rakenteita.

Kaikukeskus auttaa uusia alueita kokeilemaan Kaikukorttia, tukee Kaikukorttia jo ylläpitäviä alueita ja ylläpitää Kaikukortin valtakunnallisia tilastoja. Palvelu on mallintanut Kaikukortin kokeilun ja ylläpidon sekä tuottanut ohjeet ja perehdytysmateriaalit alueiden käyttöön.

Vastuu Kaikukortin kokeilemisen käytännön koordinoinnista ja Kaikukortin ylläpitämisestä alueella on aina paikallinen. Kaikukeskuksen roolina on antaa paikallisille vastuuhenkilöille koulutusta ja pääasiassa etätukea Kaikukortin kokeilemiseen liittyen sekä osallistua paikalliseen kehittämistyöhön kuten palautekokouksiin.

Esimerkkejä Kaikukeskuksen tehtävistä:

 • Kehittää Kaikukortti-toimintaa valtakunnallisesti.
 • Konsultoi, tukee ja ohjaa kulttuuri- ja sosiaali- ja terveysalan (sote) sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen (hyte) toimijoita erityisesti Kaikukortin kokeiluun, käyttöönottoon ja ylläpitoon liittyen.
 • Ylläpitää Kaikukortin valtakunnallisia tilastoja.
 • Tuottaa ja ylläpitää valtakunnallisia ohjeita ja perehdytysmateriaaleja Kaikukortti-alueiden vastuuhenkilöille ja Kaikukortti-verkostoille.
 • Suunnittelee ja toteuttaa koulutuksia.
 • Vastaa valtakunnallisen Kaikukortti-verkkosivuston kaikukortti.fi ylläpitämisestä ja valtakunnallisesta Kaikukortti-viestinnästä.
 • Vastaa valtakunnallisen Kaikukortti-toimintamallin päivittämisestä tarpeen mukaan yhteistyössä Kaikukorttia käyttävien ja kokeilevien kuntien, kuntien hyvinvointialan toimijoiden, sote-palvelujen, sote-kuntayhtymien ja niiden Kaikukortti-verkostojen kanssa. Päävastuu ja päätäntävalta toimintamallista on Kaikukortin tuki- ja kehittämispalvelulla.
 • Järjestää vuosittain valtakunnallisen (etä)kokouksen Kaikukortti-alueiden vastuuhenkilöille.
 • Osallistuu mahdollisuuksien mukaan alueiden Kaikukortti-verkostojen palautekokouksiin.
 • Tekee yhteistyötä kotimaisissa ja kansainvälisissä työryhmissä ja verkostoissa.
 • Tukee kulttuuritoimijoita saavutettavuudessa erityisesti taloudelliseen ja sosiaaliseen saavutettavuuteen liittyen.
 • Tukee kulttuuritoimijoita yhdenvertaisuuskysymyksissä myös yleisesti moninaisuuteen ja saavutettavuuteen liittyen.
 • Markkinoi Kaikukorttia uusille alueille.

Kaikukeskus – Kaikukortin tuki- ja kehittämispalvelu on osa valtakunnallista Kulttuuria kaikille -palvelua.

Yhteystiedot

Kulttuuria kaikille -palvelun verkkosivut

© 2022 Kaikukortti
webDesign: Mekanismi »