kaikukortti kuvituskuva

Textens storlek

Språk

Stöd- och utvecklingstjänsten för Kaikukortti

Vad gör stöd- och utvecklingstjänsten för Kaikukortti?

Kaikukortti har en riksomfattande stöd- och utvecklingstjänst. Tjänstens roll är att övervaka användningen av Kaikukortti på nationell nivå. Kaikukortti är ett registrerat varumärke. Stöd- och utvecklingstjänsten för Kaikukortti strävar efter att främja kulturtjänsternas ekonomiska och sociala tillgänglighet. Dessutom försöker tjänsten främja strukturer och samarbete mellan aktörer inom kultur-, social- och hälsovårdsbranschen samt kommunernas välfärdssektor.

Stöd- och utvecklingstjänsten hjälper nya områden att prova på Kaikukortti, stödjer de områden som redan är med i verksamheten och för riksomfattande statistik om Kaikukortti. Tjänsten har utarbetat en modell för Kaikukortti-försök och för att upprätthålla verksamheten samt skapat anvisningar och introduktionsmaterial för områdena.

Den praktiska koordineringen av Kaikukortti-försök och upprätthållandet av Kaikukortti-verksamheten sköts alltid på lokal eller regional nivå. Stöd- och utvecklingstjänsten har i uppgift att erbjuda lokala ansvarspersoner utbildning och stöd, i huvudsak på distans, vid Kaikukortti-försök samt att delta i det lokala utvecklingsarbetet, till exempel i responsmöten.

Exempel på stöd- och utvecklingstjänstens uppgifter

 • Utvecklar Kaikukortti-verksamheten på riksomfattande nivå.
 • Konsulterar, stödjer och vägleder aktörer inom kulturbranschen, social- och hälsovårdsbranschen samt aktörer som arbetar med främjande av hälsa och välfärd, i synnerhet vid Kaikukortti-försök, ibruktagande och upprätthållande av verksamheten.
 • För nationell statistik om Kaikukortti.
 • Producerar och upprätthåller riksomfattande anvisningar och introduktionsmaterial för ansvarspersoner för Kaikukortti-områdena och Kaikukortti-nätverken.
 • Planerar och genomför utbildningar.
 • Ansvarar för att upprätthålla den nationella webbplatsen för Kaikukortti kaikukortti.fi och för informationen och kommunikationen på nationell nivå.
 • Ansvarar för att enligt behov uppdatera den riksomfattande verksamhetsmodellen för Kaikukortti i samarbete med de kommuner som använder och provar på Kaikukortti, aktörer inom kommunernas välfärdssektor, social- och hälsovårdsaktörer, samkommuner för social- och hälsovård och deras Kaikukortti-nätverk. Stöd- och utvecklingstjänsten för Kaikukortti har huvudansvaret för och beslutanderätt om verksamhetsmodellen.
 • Ordnar varje år ett riksomfattande (distans)möte för ansvarspersonerna för Kaikukortti-områdena.
 • Deltar i mån av möjlighet i responsmöten för de lokala Kaikukortti-nätverken.
 • Samarbetar i nationella och internationella arbetsgrupper och nätverk.
 • Stödjer kulturaktörer att förbättra tillgängligheten, i synnerhet vad gäller ekonomisk och social tillgänglighet.
 • Stödjer kulturaktörer i jämlikhetsfrågor, också gällande mångfald och tillgänglighet på ett allmänt plan.
 • Marknadsför Kaikukortti för nya områden.

Stöd- och utvecklingstjänsten är en del av den nationella tjänsten Kultur för alla.

Kontaktuppgifter

Webbplats för tjänsten Kultur för alla

© 2020 Kaikukortti på svenska
webDesign: Mekanismi »