kaikukortti kuvituskuva

Textens storlek

Språk

Områden

Tiotals kommuner och områden är med i Kaikukortet-verksamheten. Varje område har sin egen Kaikukortet-webbplats, där det finns utförligare information om var kortet kan fås och var det kan användas i området i fråga. Exakt information om vilka alla föreställningar och evenemang man kan delta i med Kaikukortet finns på varje kulturaktörs egen webbplats.

Målet är att stegvis sprida Kaikukortet till alla områden som visar intresse för verksamheten. Vad krävs för att ta i bruk Kaikukortet i ett nytt område? Läs mer på sidan Ta i bruk Kaikukortti i området.

Kaikukortet används tills vidare eller på prov i följande områden:

Ett Kaikukortet-prov innebär att Kaikukortet används för första gången i området. Efter försöket beslutar området om det tar kortet i bruk tills vidare.

Är du intresserad av Kaikukortet-verksamheten?

Är du intresserad av att starta upp en Kaikukortet-verksamhet i ditt område? Läs mer om hur du startar ett Kaikukortti-försök (på finska). Kom ihåg att också kontakta stöd- och utvecklingstjänsten för Kaikukortti i ett så tidigt skede som möjligt.

Kaikukortet-pop up

Ett Kaikukortet-pop up-objekt är en aktör som inte hör till ett Kaikukortet-nätverk men som i form av en specialförmån erbjuder Kaikukortet-innehavare inträdesbiljetter i samarbete med stöd- och utvecklingstjänsten för Kaikukortet. Kaikukortet fungerar på samma sätt hos pop-up-aktörer som hos andra Kaikukortet-aktörer.

Kaikukortets pop up-objekter år 2024

År 2024 Kaikukortets pop up-objekter finns i Helsingfors och i Vanda.

Kortinnehavare har avgiftsfritt inträde till konstmuseet Amos Rex, Finlands fotografiska museum och till Nationalgalleriets museer: Konstmuseet Ateneum, Museet för nutidskonst Kiasma och Konstmuseet Sinebrychoff i Helsingfors. Vetenskapscenter Heureka är pop up-objekt i Vanda.

© 2024 Kaikukortti på svenska
webDesign: Mekanismi »