kaikukortti kuvituskuva

Textens storlek

Språk

Kaikukanta databas

Kaikukanta databas är det nationella Kaikukortti registret, som togs i bruk 2021. Systemet upprätthålls av Kaikukeskus – stöd- och utvecklingstjänsten för Kaikukortti.

Kaikukanta är ett nytt rapporteringsverktyg och en riksomfattande databas, där

  1. social- och hälsovårdsaktören registrerar Kaikukortti klientens uppgifter
  2. kulturaktören eller biljettförmedlaren raporterar användningen av Kaikukortti.

Syftet med Kaikukanta är att

  1. minska tidigare överlappande funktioner vid behandling av Kaikukortti-uppgifter (t.ex. kopiering av Excel-uppgifter)?
  2. påskynda helhetstiden för behandlingen av Kaikukortti bland kulturaktörer och kortanvändare
  3. öka informationens tillförlitlighet, t.ex. med hjälp av streckkoderna på nya Kaikukortti-korten?
  4. tillhandahålla statistik i realtid, varvid gamla samlingsfiler i Excel-format inte längre behövs
  5. skapa en teknisk plattform för att utveckla nya funktioner som gynnar kortutdelare, kulturaktörer och kortanvändare.

 

© 2022 Kaikukortti på svenska
webDesign: Mekanismi »