kaikukortti kuvituskuva

Textens storlek

Språk

Var får jag ett Kaikukortti?

Du kan endast få ett Kaikukortti om du är klient hos en aktör inom social- och hälsovården som är med i Kaikukortti-nätverket. Om du inte är klient hos någon aktör som delar ut Kaikukortti, kan du ansöka om att bli klient, såvida villkoren för en klientrelation uppfylls.

Det finns en förteckning över de verksamhetsställen som beviljar Kaikukortti på webbplatserna för de olika Kaikukortti-områdena. Du hittar länkar till de olika områdenas webbplatser under Områden.

© 2023 Kaikukortti på svenska
webDesign: Mekanismi »