kaikukortti kuvituskuva

Textens storlek

Språk

Introduktionsmaterial för aktörer som delar ut kort

På den här sidan finns riksomfattande introduktionsmaterial för aktörer som delar ut kort. Introduktionsmaterialet är avsett för alla som arbetar i en organisation som delar ut Kaikukortti. Det är meningen att materialet ska användas för att introducera nya och gamla anställda i Kaikukortti-verksamheten minst en gång per år. Introduktionsmaterialet omfattar verksamhetsmodellen för Kaikukortti samt Kaikukortti-handböcker, introduktionspresentationer och en minneslista för aktörer som delar ut kort.

Förutom att bekanta sig med materialet är det viktigt att aktörer som delar ut kort känner till vilket utbud av kultur och motion som erbjuds med Kaikukortti i det egna området. Det är viktigt att presentera den lokala Kaikukortti-verksamheten för klienten till exempel med hjälp av den lokala klientbroschyren och den lokala Kaikukortti-webbplatsen.

Den riksomfattande verksamhetsmodellen för Kaikukortti

I den riksomfattande verksamhetsmodellen för Kaikukortti beskrivs de riksomfattande verksamhetsprinciperna för Kaikukortti.? Det är mycket viktigt att följa verksamhetsmodellen eftersom man då kan säkerställa att Kaikukortti fungerar på samma sätt i alla Kaikukortti-områden. Verksamhetsmodellen grundar sig på jämlikhet och på att målgruppen för Kaikukortti har rätt att delta i allt gemensamt kulturliv. Stöd- och utvecklingstjänsten för Kaikukortti har utvecklat verksamhetsmodellen tillsammans med aktörer inom kulturbranschen och social- och hälsovårdsbranschen samt målgruppen.

OBS!  Verksamhetsmodellen har uppdaterats för 2022 den 13 januari 2022 och gäller tills vidare. 

Den riksomfattande verksamhetsmodellen för Kaikukortti 2022 [DOCX] 
Den riksomfattande verksamhetsmodellen för Kaikukortti 2022 [PDF]

Den riksomfattande verksamhetsmodellen för Kaikukortti 2021 [PPTX] (2022 kommer senare)
Den riksomfattande verksamhetsmodellen för Kaikukortti 2021 [PPTX, PDF] (2022 kommer senare)

Kaikukortti-handbok för aktörer som delar ut kort (på finska)

I den riksomfattande handboken finns en sammanställning av den viktigaste informationen om Kaikukortti samt utdelningen och användningen av kortet för aktörer som delar ut Kaikukortti.

Det lönar sig att utnyttja servicebeskrivningen av Kaikukortti som finns med i handboken i den egna kommunikationen, till exempel på webbplatsen och i broschyrer. Texten kan anpassas så att den passar den egna verksamheten. Det är emellertid viktigt att sakinnehållet i servicebeskrivningen bibehålls.

Notera. En ny handbok bara på Fnska (2022). En ny minneslista nedan (updaterad 2022).

Kaikukortti-handbok för aktörer som delar ut kort 2020 (på finska) [DOCX]
Kaikukortti-handbok för aktörer som delar ut kort 2020 (på finska) 2020 [PDF]

Introduktionspresentationer för aktörer som delar ut kort

I introduktionspresentationerna finns en sammanställning av den viktigaste informationen om Kaikukortti samt utdelningen och användningen av kortet för aktörer som delar ut Kaikukortti.

Nya indruktionspresentationen bara på finska (2022).

Introduktionspresentationer för aktörer som delar ut kort (på finska) 2020 [PDF]
Introduktionspresentationer för aktörer som delar ut kort (på finska) 2020 [PPTX]

Minneslista för Kaikukortti-utdelare

Här finns en utskrivbar minneslista med viktig praxis i anslutning till utdelningen av Kaikukortti.
Updaterad 2022.

Minneslista för Kaikukortti-utdelare år 2022 [PDF]
Minneslista för Kaikukortti-utdelare år 2022 [DOCX]

 

© 2023 Kaikukortti på svenska
webDesign: Mekanismi »