kaikukortti kuvituskuva

Textens storlek

Språk

Varför gå med?

Kaikukortti främjar livskvaliteten!

Kaikukortti främjar välbefinnandet genom kultur. Kaikukortti är ett konkret verktyg för social rehabilitering och arbetet för främjande av välfärd och hälsa.

”Det är viktigt att klienterna känner sig delaktiga och upplever att de är viktiga. Klienterna har översvallande tackat för kortet och klienterna har upplevt att det är mycket positivt att få och berätta om kortet och många gånger har de anställda fått en känsla av att kortet också ökar självkänslan.”

Kaikukortti-nätverket omfattar redan närmare 300 aktörer inom social- och hälsovårdsbranschen som delar ut kortet – från social- och hälsovårdstjänster inom den offentliga sektorn och klubbhus inom den tredje sektorn till uppsökande ungdomsarbete och föreningar för långtidsarbetslösa.

För social- och hälsovårdsorganisationer kan Kaikukortti…?

  • stödja klienternas sociala rehabilitering
  • främja klienternas välfärd
  • främja klienternas delaktighet och aktörskap
  • möjliggöra nya arbetsformer
  • nå potentiella klienter som skulle ha rätt till social- och hälsovårdstjänster
  • skapa nya samarbetsformer med aktörer inom kulturbranschen
  • stimulera
  • ha en positiv inverkan på den egna arbetshälsan
© 2024 Kaikukortti på svenska
webDesign: Mekanismi »