kaikukortti kuvituskuva

Textens storlek

Språk

För ansvarspersoner

På den här sidan finns information om vilka uppgifter ansvarspersonerna för Kaikukortti-nätverken i de olika områdena har samt anvisningar och material för ansvarspersoner.

Kaikukortti-verksamheten är ett samarbete mellan stöd- och utvecklingstjänsten för Kaikukortti och kommuner, producenter av kulturtjänster och producenter av social- och hälsovårdstjänster inom Kaikukortti-nätverken i de olika områdena. Den praktiska koordineringen av Kaikukortti-försök och upprätthållandet av Kaikukortti-verksamheten sköts alltid på lokal eller regional nivå. Stöd- och utvecklingstjänsten för Kaikukortti har i uppgift att erbjuda lokala ansvarspersoner utbildning och stöd, i huvudsak på distans, vid försök med Kaikukortti och upprätthållande av verksamheten samt att delta i det lokala utvecklingsarbetet, till exempel i responsmöten.

Ansvarspersonernas uppgifter

Exempel på ansvarspersonernas uppgifter (alla uppgifter listas i det kontrakt som ingås mellan området och stöd- och utvecklingstjänsten för Kaikukortti). Ansvarspersonerna:

 • Förhandlar med kulturaktörer och social- och hälsovårdsaktörer om att gå med i det lokala Kaikukortti-nätverket. I fråga om nya aktörer som delar ut kort konsulteras alltid stöd- och utvecklingstjänsten för Kaikukortti först.
 • Ansvarar för kommunikationen kring den lokala Kaikukortti-verksamheten:
  • Skapar, trycker och delar ut informationsmaterial om Kaikukortti (till exempel broschyrer) till målgruppen i området.
  • Ansvarar för webbplatsen för den lokala Kaikukortti-verksamheten och upprätthåller denna.
  • Ansvarar för områdets e-post för respons om Kaikukortti.
 • Ingår kontrakt med organisationer som deltar i områdets Kaikukortti-försök och med organisationer som efter försöket går med i nätverket. Kontrakten görs upp enligt de kontraktsunderlag som stöd- och utvecklingstjänsten för Kaikukortti utarbetat.
 • Ger aktörer inom social- och hälsovårdsbranschen samt kulturbranschen som är med i områdets Kaikukortti-nätverk anvisningar om och introduktion i Kaikukortti-verksamheten och den riksomfattande verksamhetsmodellen för Kaikukortti.
 • Ordnar responsmöten (minst en gång per år) och eventuella andra gemensamma träffar för Kaikukortti-nätverket.
 • Deltar i uppdateringen av den riksomfattande verksamhetsmodellen för Kaikukortti enligt behov. Stöd- och utvecklingstjänsten för Kaikukortti har huvudansvaret för och beslutanderätt om den riksomfattande verksamhetsmodellen för Kaikukortti.

 

© 2022 Kaikukortti på svenska
webDesign: Mekanismi »