kaikukortti kuvituskuva

Textens storlek

Språk

Förbindelse till verksamheten

Aktörer som delar ut kort förbinder sig att följa den rksomfattande verksamhetsmodellen för Kaikukortti. Kaikukortti kan endast beviljas personer som är klienter hos aktörer inom social- och hälsovårdsbranschen som är med i Kaikukortti-verksamheten och som dessutom lever i en så ekonomiskt svår situation att de inte har råd att använda kulturtjänster. Målet är att alla anställda som arbetar med klienter på en plats som delar ut Kaikukortti ska berätta om kortet för alla klienter som hör till målgruppen för kortet. Kaikukortti är inte en behovsprövad förmån. Den anställda antecknar bakgrundsuppgifter om den som får kortet på en lokal, elektronisk blankett för överlåtelse av Kaikukortti. Läs mer om verksamhetsmodellen för Kaikukortti.

Organisationer som är med i Kaikukortti-verksamheten ska introducera sin personal i såväl den lokala och regionala Kaikukortti-verksamheten som i den riksomfattande verksamheten. Dessutom upprätthåller organisationen interna anvisningar för Kaikukortti-verksamheten.

Organisationer som är med i Kaikukortti-verksamheten ansvarar för att de alltid har en Kaikukortti-kontaktperson utsedd. Eventuella byten av kontaktperson meddelas ansvarspersonen för social- och hälsovårdssidan inom områdets Kaikukortti-verksamhet.

Alla som är med i nätverket och delar ut Kaikukortti förbinder sig till den riksomfattande verksamhetsmodellen för Kaikukortti. Områdets Kaikukortti-ansvarspersoner ingår under ett Kaikukortti-försök ett kontrakt med enskilda Kaikukortti-samarbetspartner. Alla som är med i nätverket förbinder sig till den riksomfattande verksamhetsmodellen för Kaikukortti.

Om och när verksamheten fortsätter efter försöket, behövs inte längre några kontrakt med de lokala aktörer som varit med i försöket, men det ska ingås kontrakt med nya samarbetspartner. Alla som är med i nätverket förbinder sig dock fortsättningsvis till den riksomfattande verksamhetsmodellen för Kaikukortti. I praktiken förbinder sig samarbetspartner att följa verksamhetsmodellen till exempel genom att deras namn finns med i den lokala Kaikukortti-broschyren och på den lokala Kaikukortti-webbplatsen.

 

© 2024 Kaikukortti på svenska
webDesign: Mekanismi »