kaikukortti kuvituskuva

Textens storlek

Språk

Hur kommunicerar du om Kaikukortti?

Kaikukortti är ett sätt att främja jämlikhet och tillgänglighet. Det lönar sig att informera om att man är med i verksamheten!

Aktörer som är med i Kaikukortti-verksamheten bör informera om detta, till exempel på sin webbplats. Man kan ta hjälp av visuellt Kaikukortti-material, till exempel logon. Aktörerna kan utnyttja den färdiga servicebeskrivningen av Kaikukortti och kopiera texten – till exempel som sådan – till sin webbplats. Servicebeskrivningen underlättar informeringen kring aktörens deltagande i Kaikukortti-verksamheten. Servicebeskrivningen och andra kommunikationsanvisningar finns i anvisningarna för anställda (i den finskspråkiga Kaikukortti-handboken för kulturaktörer).

Grafiskt material om Kaikukortti

Kaikukortti-logon, logon för tjänsten Kultur för alla och grafiska figurer om Kaikukortti kan laddas ner nedan. Du kan fråga stöd- och utvecklingstjänsten för Kaikukortti om övriga filformat.

Grafiskt material om Kaikukortti (Sharepoint)

Rekommendationer om kommunikationen kring den grafiska profilen för Kaikukortti

Det är meningen att endast de grafiska element som planerats för Kaikukortti (det vill säga logon och andra grafiska element i anslutning till den) ska användas i planeringen av layouten för Kaikukortti-material. Elementen ska synas i de färger de planerats. Elementen visas mot vit bakgrund. Fotografier får användas i Kaikukortti-material, men de grafiska elementen får inte kombineras med egna grafiska figurer.

Allt material och all kommunikation om Kaikukortti ska följa principerna för tillgänglig kommunikation. Detta innebär till exempel att texten ska vara lättläst. Se till exempel den guide om kommunikation för alla som utarbetats av tjänsten Kultur för alla: Viestintää kaikille (på finska).

© 2024 Kaikukortti på svenska
webDesign: Mekanismi »