kaikukortti kuvituskuva

Textens storlek

Språk

God praxis

Verksamhetsmodellen för Kaikukortti vann Fackorganisationen för högutbildade inom socialbranschen Talentia rf:s tävling God praxis! år 2018 (meddelande på finska).

Kaikukortti är ett exempel på samutveckling: Stöd- och utvecklingstjänsten för Kaikukortti har utvecklat verksamhetsmodellen tillsammans med aktörer inom kulturbranschen och social- och hälsovårdsbranschen samt målgruppen. Verksamhetsmodellen har bearbetats utifrån den respons som getts på Kaikukortti-försök och verksamheten.

© 2024 Kaikukortti på svenska
webDesign: Mekanismi »