kaikukortti kuvituskuva

Textens storlek

Språk

Introduktionsmaterial för kulturaktörer

På den här sidan finns riksomfattande introduktionsmaterial för kultur- och motionsaktörer inom Kaikukortti-verksamheten. Introduktionsmaterialet är avsett för alla som arbetar i en kultur- och motionsorganisation som är med i Kaikukortti-verksamheten. Det är meningen att materialet ska användas för att introducera nya och gamla anställda i Kaikukortti-verksamheten minst en gång per år. Introduktionsmaterialet omfattar verksamhetsmodellen för Kaikukortti samt Kaikukortti-handböcker, introduktionspresentationer och en minneslista för kulturaktörer.

Förutom att bekanta sig med materialet är det viktigt att anställda inom kultur- och motionsorganisationer känner till Kaikukortti-verksamheten i det egna området och vilka aktörer som delar ut Kaikukortti på ett allmänt plan. Information om detta finns till exempel i den lokala Kaikukortti-broschyren och på den lokala Kaikukortti-webbplatsen.

Den riksomfattande verksamhetsmodellen för Kaikukortti

I den riksomfattande verksamhetsmodellen för Kaikukortti beskrivs de riksomfattande verksamhetsprinciperna för Kaikukortti. Det är mycket viktigt att följa verksamhetsmodellen eftersom man då kan säkerställa att Kaikukortti fungerar på samma sätt i alla Kaikukortti-områden. Verksamhetsmodellen grundar sig på jämlikhet och på att målgruppen för Kaikukortti har rätt att delta i allt gemensamt kulturliv. Stöd- och utvecklingstjänsten för Kaikukortti har utvecklat verksamhetsmodellen tillsammans med aktörer inom kulturbranschen och social- och hälsovårdsbranschen samt målgruppen.

OBS! OBS!  Verksamhetsmodellen har uppdaterats för 2022 den 13 januari och gäller tills vidare. 

Den riksomfattande verksamhetsmodellen för Kaikukortti 2022 [DOCX]
Den riksomfattande verksamhetsmodellen för Kaikukortti 2022 [PDF]

Den riksomfattande verksamhetsmodellen för Kaikukortti 2021 [PPTX](2022 kommer senare)

Den riksomfattande verksamhetsmodellen för Kaikukortti 2021 [PPTX, PDF] (2022 kommer senare)

Kaikukortti-handbok för kulturaktörer

I den riksomfattande handboken finns en sammanställning av den viktigaste informationen om Kaikukortti samt om användningen och registreringen av kortet för Kaikukortti-aktörer inom kultur- och motionsbranschen.

Det lönar sig att utnyttja servicebeskrivningen av Kaikukortti som finns med i handboken i den egna kommunikationen, till exempel på webbplatsen och i broschyrer. Texten kan anpassas så att den passar den egna verksamheten. Det är emellertid viktigt att sakinnehållet i servicebeskrivningen bibehålls.

Notera. En ny handbok (Januari 2022) bara på finska! Men en ny minneslista nedan (updaterad 2022).

Kaikukortti-handbok för kulturaktörer 2020 (på finska) [DOCX]
Kaikukortti-handbok för kulturaktörer 2020 (på finska) 2020 [PDF]

Introduktionspresentationer för kulturaktörer

I introduktionspresentationerna finns en sammanställning av den viktigaste informationen om Kaikukortti samt utdelningen och användningen av kortet för aktörer som delar ut Kaikukortti.

Nya indruktionspresentationen bara på finska (2022).

Introduktionspresentationer för kulturaktörer (på finska) 2020 [PDF]
Introduktionspresentationer för kulturaktörer (på finska) 2020 [PPTX]

Minneslista för Kaikukortti kultur- och motionsaktörer

Här finns en utskrivbar minneslista med viktig praxis för Kaikukortti-verksamheten för kultur- och motionsaktörer. Updaterad 2022.

Minneslista för Kaikukortti kultur- och motionsaktörer år 2022 [PDF]
Minneslista för Kaikukortti kultur- och motionsaktörer år 2022 [DOCX]

Tabell och blankett för statistikföring av användningen av Kaikukortti

På den här sidan finns modellunderlag som kulturaktörer kan använda för att statistikföra användningen av Kaikukoret inom den egna verksamheten. Modellunderlagen har utarbetats av stöd- och utvecklingstjänsten för Kaikukortet.

Underlag för statistikföring av användningen av Kaikukortet för enskilda kulturaktörer [Excel]:

Excel-underlag för användning av Kaikukortti hos kulturaktörer 2020 [XLSX] (på finska)

Utskrivbart blankettunderlag för statistikföring av användningen av Kaikukortet för enskilda kulturaktörer:

Utskrivbart underlag för användning av Kaikukortti hos kulturaktörer 2020 (på finska) [DOCX]
Utskrivbart underlag för användning av Kaikukortti hos kulturaktörer 2020 (på finska) [PDF]

© 2023 Kaikukortti på svenska
webDesign: Mekanismi »