kaikukortti kuvituskuva

Textens storlek

Språk

Varför gå med i nätverket?

”Genom att acceptera användningen av Kaikukortti i vår verksamhet upplever jag mig främja kortinnehavarnas livskvalitet och välbefinnande. Att främja konstens effekter på välbefinnandet är en viktig värdering för mig personligen – en värdering som gör att arbetet känns mer meningsfullt. Kaikukortti stödjer detta.”

”Med hjälp av Kaikukortti når vi många sådana personer som inte besökt oss tidigare och/eller som inte skulle ha möjlighet att besöka oss utan kortet.” (kulturaktör i Esbo)

”Tack vare Kaikukortti-klienterna ökar tillställningarnas besökarantal. Kännedomen om de evenemang som erbjuds i huset ökar och tröskeln att delta sänks. Verksamhetens image – att kultur är till för alla – lyfts väl fram.” (kulturaktör i Kajanaland)

”Nya studerande har börjat på kurserna.” (kulturaktör i Kajanaland)

”Kaikukortti-försöket har redan under utvecklingsskedet fördjupat samarbetet mellan aktörer inom social- och hälsovårdsbranschen och kulturbranschen i Kajanaland.” (Bibliotekschef Taina Hyvönen i Kuhmo, 2016)

”Kaikukortti skapar en struktur inom ramen för vilken det är lättare än tidigare att strukturera även andra projekt och program som anknyter till exempelvis konstens och kulturens effekter för välbefinnandet och tillgången till kultur!”?(kulturaktör i Esbo)

För kulturaktörer medför medverkan i Kaikukortti-verksamheten en möjlighet att till exempel nå nya besökare och främja tillgängligheten. Kaikukortti-nätverket omfattar över tvåhundra olika, små och stora, privata och offentliga aktörer inom kulturbranschen. Deras medverkan visar prov på god vilja. Under den senaste tiden har också många aktörer inom motions- och idrottsbranschen gått med i Kaikukortti-verksamheten.

 

Varför gå med i Kaikukortti-verksamheten?

 • Att få delta i kulturlivet är en grundläggande rättighet för alla människor!
 • Målet med Kaikukortti är att ge ungdomar, vuxna och familjer som har det svårt ekonomiskt bättre möjligheter att delta i kulturlivet och syssla med konst, oavsett inkomster.
 • Ett mål är att främja kulturens ekonomiska och sociala tillgänglighet och jämlikhet.
 • Forskning har visat att användning av kulturtjänster och skapande av konst påverkar människors livskvalitet, hälsa, välbefinnande och delaktighet i samhället.
 • Fattigdom är ett problem i Finland.

 

För kulturorganisationer kan Kaikukortti…

 • erbjuda ett enkelt och konkret sätt att främja jämlikhet
 • främja den egna verksamhetens tillgänglighet
 • öka kännedomen om verksamheten
 • hämta en ny publik
 • öka föreställningarnas och verksamhetens besökarantal
 • stärka verksamhetens genomslagskraft och ställning i samhället
 • skapa nya samarbetsformer med aktörer inom social- och hälsovårdsbranschen

 

© 2024 Kaikukortti på svenska
webDesign: Mekanismi »