kaikukortti kuvituskuva

Textens storlek

Språk

Respons på Kaikukortti

På den här sidan finns berättelser om Kaikukortti och citat ur respons. Responsen och kommentarerna har fåtts till exempel genom enkäter riktade till kortinnehavare, aktörer som delar ut kortet och kulturaktörer samt genom Kaikukortti-evenemang.

”Kultur är på riktigt viktigt för det mentala välbefinnandet och humöret”. (Kaikukortti-innehavare i Esbo 2015)

”Tack så mycket för Kaikukortti! Det är underbart för mig att kunna gå på kulturevenemang och till och med ta med barnen, annars skulle jag inte på något sätt ha råd att köpa biljetter till hela gänget.” (Kaikukortti-innehavare från Esbo 2015)

”Kortet har bidragit till att ge i synnerhet mindre bemedlade klienter innehåll i livet och fungerat som förebyggande verksamhet i rusmedelsarbetet.” (Aktör inom social- och hälsovårdsbranschen inom Kaikukortti-nätverket i Kajanaland 2017)

”Med tanke på min organisation upplever jag att Kaikukortti ger möjligheter att nå en helt ny publik och att skapa en positiv och smart image.” (Kulturaktör inom Kaikukortti-nätverket i Kajanaland 2016)

© 2022 Kaikukortti på svenska
webDesign: Mekanismi »