kaikukortti kuvituskuva

Textens storlek

Språk

Information om Kaikukortti för samfund

De aktörer i social- och hälsovårdsbranschen som delar ut Kaikukortti har tillgång till Kaikukortti för samfund. Korten är organisationsspecifika och kan användas för att ordna besök i en mindre grupp eller för att delta på tu man hand med en klient. Grupper på till exempel 2–5 personer räknas som små grupper. Besök i större grupper bör överenskommas separat med kulturaktören.

Målet med Kaikukortti för samfund är att främja delaktigheten och göra det lättare att delta. Med Kaikukortti för samfund får den anställda en avgiftsfri inträdesbiljett. Biljetten kan också användas av en representant för organisationen, till exempel en studerande eller volontär. Förutsättningen för att använda Kaikukortti för samfund är att varje person i gruppen har ett eget Kaikukortti. Med Kaikukortti för samfund kan man dock skaffa biljetter till en grupp bestående av personer under 16 år, eftersom personer under 16 år inte har ett eget Kaikukortti. Du kan fråga mer om Kaikukortti för samfund av Kaikukortti-kontaktpersonen i ditt område eller av de aktörer som delar ut Kaikukortti i ditt område. Mer information fås också av stöd- och utvecklingstjänsten för Kaikukortti.

© 2024 Kaikukortti på svenska
webDesign: Mekanismi »