kaikukortti kuvituskuva

Textens storlek

Språk

Kaikukortti-publikationer

Kaikukortti-verksamhetens genomslagskraft och betydelse har utretts genom enkätundersökningar. Enkäterna har riktats till såväl kortinnehavare som aktörer som delar ut kort och kulturaktörer.

Enligt enkäterna har Kaikukortti haft en positiv inverkan på kortinnehavarnas liv. Anställda inom social- och hälsovården berättade till exempel att Kaikukortti är ett enkelt och önskat verktyg för social rehabilitering. Enligt anställda inom kulturbranschen hämtar Kaikukortti till exempel ny publik och främjar den egna verksamhetens tillgänglighet.

Tjänsten Kultur för alla har genomfört två enkäter i Esbo (2015 och 2016) och två enkäter i Kajanaland (2016 och 2017). Dessutom har det genomförts två enkäter i de områden som provat på Kaikukortti – i Villmanstrand 2017 och i Uleåborg 2019.

Enkätrapporter, slutrapporter för projekt som anknyter till Kaikukortti och övriga publikationer finns på webbplatsen (endast på finska).

 

© 2024 Kaikukortti på svenska
webDesign: Mekanismi »