kaikukortti kuvituskuva

Textens storlek

Språk

Projekt

Nya projekt i anslutning till Kaikukortet lanseras

Servicen Kultur för alla har satt igång två nya projekt för Kaikukortet

Projektet Kaikukanta 2.0 – Ett system för statistik och respons för främjandet av delaktighet och kulturell välfärd fick ett understöd på 250 000 euro från Undervisnings- och kulturministeriet för perioden 1.1.2022 till 31.12.2023 (Strukturstöd för förnyelse av kulturbranschen och kreativa branscher, som finansieras av Europeiska unionen – NextGenerationEU).

Social- och hälsovårdsministeriet SHM gav däremot anslag för projektet Kaikukortet påverkar – information om kulturell välfärd till praktisk nytta som understöds med 419 000 euro för perioden 1.1.2022 till 31.10.2024 (Anslaget för hälsofrämjande verksamhet).

Finansieringen gör det möjligt att utveckla och dra nytta av nya digitala funktioner för Kaikukortet, samt ta kortet till en ny nivå som bättre tjänar användaren. Med stöd från både undervisnings- och kulturministeriet och social- och hälsovårdsministeriet, det blir möjligt att utnyttja data och statistik från Kaikukanta som stöd för planering och ledarskap inom social- och hälsovården, inom välfärdssektorn samt inom kultursektorn.

Kaikukanta 2.0 – Ett system för statistik och respons för främjandet av delaktighet och kulturell välfärd

Projektet fokuserar på utvecklingen av Kaikukortet och Kaikukanta ur slutanvändarens perspektiv, det vill säga Kaikukortets innehavare. Målet är att öka kundernas engagemang och delaktighet och att skapa ett nytt webbaserat verktyg där slutanvändare kan registrera sig och följa sin användning av kortet. Projektet främjar även kunskapsbaserad ledning inom kultursektorn. Syftet är att stärka livskraften och verksamhetsförutsättningarna inom kultursektorn med hjälp av digitala verktyg. Projektet vill även förbättra kommunikation mellan kulturaktörer och användarna av Kaikukortet och skapa digitala verktyg för den.

Kaikukortet påverkar – information om kulturell välfärd till praktisk nytta

Projektet fokuserar utveckling av kunskapsbaserad ledning inom social- och hälsovården och välfärdssektorn med hjälp av Kaikukortet och Kaikukanta. Syftet är att etablera Kaikukortets rapporteringssystem Kaikukanta som ett hjälpmedel för välfärdsområden och kommuner genom vilket de kan utnyttja information om kulturell välfärd och evaluera ledarskap inom social-, hälsovård- och välfärdstjänster. Kaikukanta stödjer därför synergi mellan verksamheterna i kommuner och social-, hälso- och välfärdstjänsterna. Syftet med projektet är att öka Kaikukortet-användarnas deltagande och delaktighet genom att utveckla nya servicemodeller såsom en välmåendemätare och en söktjänst av kulturkamrater.   Dessutom kommer ett mobilt kort att utvecklas vid sidan av det fysiska Kaikukortet. Projektet använder sig av co-design-metoder i detta arbete.

Institutet för hälsa och välfärd THL: Anslag för sju hälsofrämjande projekt

Undervisnings- och kulturministeriet: Kulturen och de kreativa branscherna får finansiering för återhämtning

 

© 2024 Kaikukortti på svenska
webDesign: Mekanismi »