kaikukortti kuvituskuva

Textens storlek

Språk

Var kan Kaikukortti användas?

Med Kaikukortet kan man skaffa avgiftsfria inträdesbiljetter till alla de kulturtjänster som hör till det riksomfattande Kaikukort-nätverket. Förutsättningen är att den tjänsteproducerande kommunen har beslutat att delta i Kaikukort-verksamheten. Du kan se vilka aktörer som delar ut Kaikukort och vilket kulturutbud som erbjuds med kortet på de olika Kaikukort-områdenas webbplatser. Du hittar länkar till de olika områdenas webbplatser under Områden.

Varför finns här ingen exakt information om vilket utbud som erbjuds med Kaikukortet?

Denna webbplats upprätthålls av stöd- och utvecklingstjänsten för Kaikukortet. På webbplatsen finns allmän och riksomfattande information om Kaikukortet. Vänligen notera att det på denna sida inte finns någon information om det utbud som omfattas av Kaikukortti. På de olika områdenas egna Kaikukort-sidor berättas mer om vilka aktörer inom kulturbranschen som är med i den lokala eller regionala Kaikukort-verksamheten. Du hittar webbplatserna på sidan Områden. Om du vill veta mer om en enskild kulturaktörs Kaikukort-utbud och eventuella begränsningar av det, hittar du mer information på aktörens egen webbplats. Du kan också ringa aktören direkt.

Vissa områden sammanställer tips kring det lokala eller regionala Kaikukort-utbudet och vissa har en egen Facebook-sida där annonser publiceras. Du kan fråga mer av Kaikukort-kontaktpersonen i ditt område. Kontaktuppgifter hittar du på områdets egen Kaikukort-webbplats, se Områden.

© 2024 Kaikukortti på svenska
webDesign: Mekanismi »