kaikukortti kuvituskuva

Textens storlek

Språk

Välkommen till den riksomfattande webbplatsen för Kaikukortet!

Denna webbplats upprätthålls av stöd- och utvecklingstjänsten för Kaikukortet. På webbplatsen finns allmän information om Kaikukortet för kortinnehavare, alla som är intresserade av Kaikukortet och aktörer som delar ut Kaikukortet, aktörer inom kultur- och motionsbranschen samt ansvarspersoner. Utförligare information om Kaikukortet i olika områden hittar du på områdenas egna webbplatser som finns under Områden.

Vad är Kaikukortet?

Med Kaikukortet kan du skaffa avgiftsfria inträdesbiljetter till exempelvis festivaler, muséer, teatrar eller konserter. Med kortet kan du också få gratis kursplatser på medborgarinstitut.

Kultur är till för alla, oavsett inkomster.

Målet med Kaikukortet är att ge ungdomar, vuxna och familjer som har det svårt ekonomiskt bättre möjligheter att delta i kulturlivet och syssla med konst.

Alla som är klienter hos en social- och hälsovårdsaktör eller hos en aktör inom kommunens välfärdssektor som är med i Kaikukortet-nätverket, som är minst 16 år och har ekonomiska svårigheter och därför inte har råd att skaffa inträdesbiljetter eller kursplatser på medborgarinstitut kan få ett Kaikukortet.

Med Kaikukortet kan man skaffa avgiftsfria inträdesbiljetter till alla de kulturtjänster som hör till det riksomfattande Kaikukortet-nätverket. Man kan också skaffa avgiftsfria biljetter till sina barn och barnbarn till samma tillställning man själv ska delta i.

En stor, fin grupp aktörer inom kulturbranschen har visat prov på god vilja och gått med i Kaikukortet-verksamheten. Vad innebär det för aktörerna att vara med i verksamheten? Läs mer under rubriken För kulturaktörer.

Kan jag få ett Kaikukortet? Läs mer under avsnittet Kan jag få ett Kaikukortti?

Har du redan ett Kaikukortet och vill kontrollera var du kan använda kortet? Under Områden kan du bekanta dig med de olika områdenas egna Kaikukortti-sidor.

 

© 2024 Kaikukortti på svenska
webDesign: Mekanismi »