kaikukortti kuvituskuva

Textens storlek

Språk

Tillgänglighetsutlåtande

Välkommen, det här är tillgänglighetsutlåtandet för webbplatsen www.kaikukortti.fi. Webbplatsen publicerades i juni 2020. Den omfattas av lagen om tillhandahållande av digitala tjänster och dess krav på att offentliga webbplatser måste vara tillgängliga. Webbplatsen drivs av tjänsten Kultur för alla.

Detta tillgänglighetsutlåtande har upprättats 3.6.2020 och uppdaterats 3.6.2020.

Papunet / Kehitysvammaliitto ry har utvärderat webbplatsens tillgänglighet 2020.

Tillgänglighetsstatus för den digitala tjänsten

Webbplatsen uppfyller de kritiska tillgänglighetskraven (enligt WCAG 2.1-kriterierna, på nivåerna A och AA).

Icke tillgängligt innehåll på webbsidor (enligt WCAG-kriterierna)

Kriterium ”Möjlig att uppfatta”

Icke tillgängligt innehåll och dess brister:

Alla seminarieinspelningar som har publicerats på webbplatsen har inte textning, skrivtolkning eller teckenspråkstolkning.

Tillgänglighetskrav (nivåer A och AA) som inte uppfylls i alla våra videor:

•1.2.2 Textning (förinspelad) (nivå A)

•1.2.4 Textning (direktsända) (nivå AA)

•1.2.5 Syntolkning (förinspelad) (nivå AA)

Anledningen till att det inte uppfylls: Omfattas inte av lagstiftningens krav. Dessa videoinspelningar har publicerats före 23.9.2020.

Filer

Det finns många filer på vår webbplats, bland annat i DOCX-, PDF-, PPTX- och XLSX-format. Vi strävar efter att göra filerna vi producerar så tillgängliga som möjligt. Webbplatsen innehåller också länkar till publikationer som har producerats av andra organisationer. Tyvärr kan vi inte garantera tillgängligheten för dessa filer.

Tillgänglighetsrespons

Använd detta webbformulär för att ge tillgänglighetsrespons

Du kan också ge oss respons per e-post: .

Du kan också kontakta oss per telefon: 040 669 6544 (Marjo Oja-Kaukola).

Tillsynsmyndigheten

Kontakta oss om du vill påtala brister i tillgängligheten på vår webbplats.

Använd detta webbformulär för att ge tillgänglighetsrespons

Det kan ta upp till 14 dagar för oss att svara. Om du inte är nöjd med det svar du har fått eller inte får något svar alls inom två veckor kan du lämna in en anmälan om bristande tillgänglighet till Regionförvaltningsverket i Södra Finland. På regionförvaltningsverkets webbplats finns det beskrivet hur du kan lämna in en anmälan och hur ärendet behandlas.

Tillsynsmyndighetens kontaktuppgifter

Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Enheten för tillgänglighetstillsyn
www.tillgänglighetskrav.fi

telefonnummer: växeln 0295 016 000

Vi arbetar kontinuerligt med att förbättra den digitala tillgängligheten

Denna webbplats har lanserats 2020. Webbplatsens tillgänglighet har utvärderats före lanseringen.

Vi har förbundit oss till att förbättra tillgängligheten på vår webbplats. Vi utvecklar webbplatsen utifrån den respons vi får.

Stöd erbjuds åt de användare som inte har tillgång till vissa delar av webbplatsen.

Utskrivbar version av tillgänglighetsutlåtandet:
Tillgänglighetsutlåtande för Kaikukortti-webbplatsen [PDF]
Tillgänglighetsutlåtande för Kaikukortti-webbplatsen [DOCX}

© 2024 Kaikukortti på svenska
webDesign: Mekanismi »