kaikukortti kuvituskuva

Textens storlek

Språk

Förbindelse till verksamheten

Kulturaktörer förbinder sig att följa den riksomfattande verksamhetsmodellen för Kaikukortti.

Den grundläggande värderingen för Kaikukortti-verksamheten är jämlika möjligheter att delta. Kaikukortti-utbudet ska omfatta hela det utbud som kulturaktören erbjuder och som även andra rabattgrupper har tillgång till. En kulturaktör kan i undantagsfall begränsa tillgången till det egna utbudet. Med kortet Kaikukortti kan man skaffa avgiftsfria inträdesbiljetter till alla de kulturtjänster som hör till det riksomfattande Kaikukortti-nätverket. Kulturaktörer har möjlighet att fastställa en sådan övre gräns som fastställs i verksamhetsmodellen för antalet biljetter som kan skaffas med Kaikukortti. Läs mer om verksamhetsmodellen för Kaikukortti.

Organisationer som är med i Kaikukortti-verksamheten ska introducera sin personal i såväl den lokala och regionala Kaikukortti-verksamheten som i den riksomfattande verksamheten. Dessutom upprätthåller organisationen interna anvisningar för Kaikukortti-verksamheten.

Organisationer som är med i Kaikukortti-verksamheten ansvarar för att de alltid har en Kaikukortti-kontaktperson utsedd. Eventuella byten av kontaktperson meddelas ansvarspersonen för kultursidan inom områdets Kaikukortti-verksamhet.

Områdets Kaikukortti-ansvarspersoner ingår under ett Kaikukortti-försök ett kontrakt med enskilda Kaikukortti-samarbetspartner. Alla som är med i nätverket förbinder sig till den riksomfattande verksamhetsmodellen för Kaikukortti.

Om och när verksamheten fortsätter efter försöket, behövs inte längre några kontrakt med de lokala aktörer som varit med i försöket, men det ska ingås kontrakt med nya samarbetspartner. Alla som är med i nätverket förbinder sig dock fortsättningsvis till den riksomfattande verksamhetsmodellen för Kaikukortti. I praktiken förbinder sig samarbetspartner att följa verksamhetsmodellen till exempel genom att deras namn finns med i den lokala Kaikukortti-broschyren och på den lokala Kaikukortti-webbplatsen.

© 2024 Kaikukortti på svenska
webDesign: Mekanismi »