kaikukortti kuvituskuva

Textens storlek

Språk

Bildbank för medier

Här hittar du material för illustrationer som kan användas i till exempel tidningsartiklar om Kaikukortti.

Bildbanken innehåller Kaikukortti-logon och andra grafiska element samt rekommendationer för kommunikation. Innehållet i bildbanken kan användas fritt och utan avgift om tjänsten Kultur för alla/stöd- och utvecklingstjänsten för Kaikukortti anges som källa. Eventuella begränsningar i användningen ska dock beaktas.

Om du behöver fotografier, kontakta de kulturaktörer som hör till Kaikukortti-verksamheten direkt.

Kaikukortti-logon och andra grafiska element

Kaikukortti-logo [GIF]
Kaikukortti-logo [JPG]
Kaikukortti-logo [PNG]
Kaikukortti logo [PDF]
Kaikukortti-logo [vektorillustration, AI]
Kaikukortti-logo [vektorillustration, PDF]

Grafiska element (stort element, polka och röda pilar)

Stort element [GIF]
Stort element [JPG]
Stort element [PNG]
Stort element [vektorillustration, AI]
Stort element [vektorillustration, PDF]

Polka [GIF]
Polka [JPG]
Polka [PNG]

Röda pilar [GIF]
Röda pilar [JPG]
Röda pilar [PNG]

Rekommendationer om kommunikationen kring den grafiska profilen för Kaikukortti

Det är meningen att endast de grafiska element som planerats för Kaikukortti (det vill säga logon och andra grafiska element i anslutning till den) ska användas i planeringen av layouten för Kaikukortti-material. Elementen ska synas i de färger de planerats. Elementen visas mot vit bakgrund. Fotografier får användas i Kaikukortti-material, men de grafiska elementen får inte kombineras med egna grafiska figurer.

Allt material och all kommunikation om Kaikukortti ska följa principerna för tillgänglig kommunikation. Detta innebär till exempel att texten ska vara lättläst. Se till exempel den guide om kommunikation för alla som utarbetats av tjänsten Kultur för alla: Viestintää kaikille (på finska).

© 2024 Kaikukortti på svenska
webDesign: Mekanismi »