kaikukortti kuvituskuva

Tekstin koko

Kielivalinta

Perehdytysmateriaali kulttuurikohteille

Tässä osiossa on valtakunnallinen perehdytysmateriaali kortin kulttuuri- ja liikuntakohteille. Perehdytysmateriaali on tarkoitettu kaikille Kaikukortin kulttuuri- ja liikuntakohteissa työskenteleville henkilöille. Materiaalia on tarkoitus käyttää osana uusien ja vanhojen työntekijöiden perehdytystä Kaikukortti-toimintaan vähintään kerran vuodessa. Perehdytysmateriaaliin kuuluvat Kaikukortin toimintamalli, Kaikukortti-käsikirjat kulttuurikohteille, perehdytysdiat kulttuurikohteille sekä muistilista kulttuurikohteille.
Tämän materiaalin lisäksi on tärkeää, että kulttuuri- ja liikuntakohteen työntekijät tuntevat oman alueensa Kaikukortti-toiminnan ja Kaikukortin jakajat yleisellä tasolla. Tietoa siitä on saatavilla esimerkiksi paikallisesta Kaikukortti-esitteestä ja paikallisella Kaikukortti-verkkosivulla.

Kaikukortin valtakunnallinen toimintamalli

Kaikukortin valtakunnallisessa toimintamallissa kuvataan Kaikukortin valtakunnalliset toimintaperiaatteet. Kaikkien Kaikukortti-kumppanien tulee sitoutua saman toimintamallin noudattamiseen. Näin varmistetaan, että Kaikukortti toimii samalla tavalla kaikilla Kaikukortti-alueilla. Toimintamalli perustuu yhdenvertaisuuteen ja Kaikukortin kohderyhmän oikeuteen osallistua kaikille yhteiseen kulttuurielämään. Kaikukortin tuki- ja kehittämispalvelu on kehittänyt toimintamallin yhdessä kulttuuri-, sosiaali- ja terveysalan toimijoiden ja kohderyhmän kanssa.

Kaikukortti-käsikirja kulttuurikohteille

Käsikirjaan on koottu keskeiset asiat Kaikukortista ja sen käyttöön ja kirjaamiseen liittyvistä asioista Kaikukortin kulttuuri- ja liikuntakohteille valtakunnallisesti. Käsikirjan liitteenä olevaa Kaikukortin palvelukuvausta kannattaa hyödyntää esimerkiksi omilla verkkosivuilla ja omissa esitteissä. Tekstiä voi muokata vastaamaan omaa toimintaa. On kuitenkin tärkeää, että palvelukuvauksen asiasisältö pysyy samana. Huom. Luethan erikseen ohjeet Kaikukortin käytön kirjaamiseen Kaikukantaan, linkki Kaikukanta-ohjeisiin saatavilla myös alla.

Kaikukortti_kasikirja_kulttuurikohteet_2021 [DOCX]

Kaikukortti_kasikirja_kulttuurikohteet_2021 [PDF]

Saavutettava Kaikukortti-käsikirja kulttuurikohteille 2021 [DOCX] Tulossa

Perehdytysdiat kulttuurikohteille

Perehdytysdioihin on koottu keskeiset asiat Kaikukortista ja sen käyttöön ja kirjaamiseen liittyvistä asioista Kaikukortin kulttuuri- ja liikuntakohteille valtakunnallisesti. Huom. Näitä ohjeita ei ole vielä päivitetty Kaikukannan osalta 4.5.2021 mennessä. Luethan erikseen ohjeet Kaikukortin käytön kirjaamiseen Kaikukantaan, linkki Kaikukanta-ohjeisiin saatavilla myös alla.

Kaikukortti-perehdytys kulttuurikohteille 2020 [PDF]
Kaikukortti-perehdytys kulttuurikohteille 2020 [PPTX]

Muistilista kulttuurikohteille

Tässä on tulostettava muistilista keskeisistä Kaikukortti-toimintaan liittyvistä käytännöistä kulttuuri- ja liikuntakohteiden kannalta.

Kaikukanta-ohjeet

Kaikukortti-kohteille suunnatut Kaikukanta-ohjeet

Lipunvälittäjätoimijoille suunnatut Kaikukanta-ohjeet

Taulukko ja lomake Kaikukortin käytön kirjaamiseen

Ensisijaisesti kortin käyttö kirjataan suoraan Kaikukantaan. Nämä lomakkeet ovat vaihtoehtoisia tapoja kirjata kortin käyttö esimerkiksi silloin, kun nettiyhteyttä ei ole saatavilla. Tiedot tulee syöttää tällaisissa tapauksissa Kaikukantaan mahdollisimman pian tapahtuman jälkeen.
Kaikukortin käytön kirjaamistaulukko yksittäiselle kulttuurikohteelle [Excel]:
Kaikukortin käytön kirjaamisen lomakepohja yksittäiselle kulttuurikohteelle:
© 2021 Kaikukortti
webDesign: Mekanismi »