kaikukortti kuvituskuva

Tekstin koko

Kielivalinta

Perehdytysmateriaali kulttuurikohteille

Tässä osiossa on valtakunnallinen perehdytysmateriaali kortin kulttuuri- ja liikuntakohteille. Perehdytysmateriaali on tarkoitettu kaikille Kaikukortin kulttuuri- ja liikuntakohteissa työskenteleville henkilöille. Materiaalia on tarkoitus käyttää osana uusien ja vanhojen työntekijöiden perehdytystä Kaikukortti-toimintaan vähintään kerran vuodessa. Perehdytysmateriaaliin kuuluvat Kaikukortin toimintamalli, Kaikukortti-käsikirjat kulttuurikohteille, perehdytysdiat kulttuurikohteille sekä muistilista kulttuurikohteille.
Tämän materiaalin lisäksi on tärkeää, että kulttuuri- ja liikuntakohteen työntekijät tuntevat oman alueensa Kaikukortti-toiminnan ja Kaikukortin jakajat yleisellä tasolla. Tietoa siitä on saatavilla esimerkiksi paikallisesta Kaikukortti-esitteestä ja paikallisella Kaikukortti-verkkosivulla.

Kaikukortin valtakunnallinen toimintamalli

Kaikukortin valtakunnallisessa toimintamallissa kuvataan Kaikukortin valtakunnalliset toimintaperiaatteet. Kaikkien Kaikukortti-kumppanien tulee sitoutua saman toimintamallin noudattamiseen. Näin varmistetaan, että Kaikukortti toimii samalla tavalla kaikilla Kaikukortti-alueilla. Toimintamalli perustuu yhdenvertaisuuteen ja Kaikukortin kohderyhmän oikeuteen osallistua kaikille yhteiseen kulttuurielämään. Kaikukortin tuki- ja kehittämispalvelu on kehittänyt toimintamallin yhdessä kulttuuri-, sosiaali- ja terveysalan toimijoiden ja kohderyhmän kanssa.

Kaikukortti-käsikirja kulttuurikohteille

Käsikirjaan on koottu keskeiset asiat Kaikukortista ja sen käyttöön ja kirjaamiseen liittyvistä asioista Kaikukortin kulttuuri- ja liikuntakohteille valtakunnallisesti.Käsikirjan liitteenä olevaa Kaikukortin palvelukuvausta kannattaa hyödyntää esimerkiksi omilla verkkosivuilla ja omissa esitteissä. Tekstiä voi muokata vastaamaan omaa toimintaa. On kuitenkin tärkeää, että palvelukuvauksen asiasisältö pysyy samana.
Kaikukortti-käsikirja kulttuurikohteille 2020 [DOCX]
Kaikukortti-käsikirja kulttuurikohteille 2020 [PDF]
Saavutettava Kaikukortti-käsikirja kulttuurikohteille 2020 [DOCX] Tulossa

Perehdytysdiat kulttuurikohteille

Perehdytysdioihin on koottu keskeiset asiat Kaikukortista ja sen käyttöön ja kirjaamiseen liittyvistä asioista Kaikukortin kulttuuri- ja liikuntakohteille valtakunnallisesti.
Kaikukortti-perehdytys kulttuurikohteille 2020 [PDF]
Kaikukortti-perehdytys kulttuurikohteille 2020 [PPTX]

Muistilista kulttuurikohteille

Tässä on tulostettava muistilista keskeisistä Kaikukortti-toimintaan liittyvistä käytännöistä kulttuuri- ja liikuntakohteiden kannalta.
Muistilista kulttuurikohteille 2020 [PDF]
Muistilista kulttuurikohteille 2020 [DOCX]

Taulukko ja lomake Kaikukortin käytön tilastointiin

Tässä on Kulttuuria kaikille -palvelun tekemät mallipohjat Kaikukortin käytön tilastoimiseksi yksittäisessä kulttuurikohteessa
.Kaikukortin käytön tilastoinnin pohja yksittäiselle kulttuurikohteelle [Excel]:
Kaikukortin käytön tilastoinnin paperinen lomakepohja yksittäiselle kulttuurikohteelle:

 

© 2020 Kaikukortti
webDesign: Mekanismi »