kaikukortti kuvituskuva

Tekstin koko

Kielivalinta

Miten viestit Kaikukortista?

Kaikukortti on yksi tapa edistää yhdenvertaisuutta ja saavutettavuutta. Toiminnassa mukana olemisesta kannattaa viestiä!

Kaikukortissa mukana olevien toimijoiden tulee kertoa esimerkiksi verkkosivuillaan, että ne ovat mukana Kaikukortti-verkostossa. Apuna voi käyttää Kaikukortin visuaalisia materiaaleja, kuten logoa. Toimijat voivat hyödyntää Kaikukortin valmista palvelukuvausta ja kopioida tekstin lähes sellaisenaan esimerkiksi verkkosivuille. Palvelukuvaus auttaa kertomaan siitä, että on mukana Kaikukortti-toiminnassa. Palvelukuvaus ja muita viestintäohjeita löytyy työntekijöiden ohjeista (Kaikukortti-käsikirja kulttuurikohteille).

Kaikukortin graafiset materiaalit

Kaikukortin logon, Kulttuuria kaikille -palvelun logon sekä Kaikukorttiin liittyvät graafiset kuviot ovat ladattavissa alta. Muita tiedostomuotoja voi tiedustella Kaikukeskuksesta – Kaikukortin tuki- ja kehittämispalvelusta.

Kaikukortin graafiset materiaalit (Sharepoint) Huom. Meillä on tällä hetkellä ongelma tiedostojen jakamisessa. Selvitämme asiaa. Tällä välin voit tiedustella materiaaleja Kaikukeskukselta.

Kaikukortin graafisen profiilin viestintäsuositukset

Tarkoitus on, että ainoastaan Kaikukortille suunniteltuja graafisia elementtejä (eli logo ja siihen liittyvät muut graafiset elementit) käytetään Kaikukortti-materiaaliin liittyvän ulkoasun suunnittelussa. Elementtien tulee esiintyä niissä väreissä kuin ne on suunniteltu. Elementit esiintyvät valkoisella taustalla. Kaikukortti-materiaaleissa voi käyttää myös valokuvia, mutta graafisiin elementteihin ei saa yhdistää omia graafisia kuvioita.

Kaiken Kaikukortti-materiaalin ja -viestinnän tulee noudattaa saavutettavan viestinnän periaatteita. Tähän kuuluu esimerkiksi tekstin hyvä luettavuus. Katso esimerkiksi Kulttuuria kaikille -palvelun Viestintää kaikille -opas.

© 2024 Kaikukortti
webDesign: Mekanismi »