kaikukortti kuvituskuva

Tekstin koko

Kielivalinta

Vastuuhenkilöille

Tässä osiossa on saatavilla tietoa eri alueiden Kaikukortti-verkostojen vastuuhenkilöiden tehtävistä sekä ohjeita ja ohjemateriaalia vastuuhenkilöille. Tämä osio on tarkoitettu niille tahoilla, joilla Kaikukortti on jo kokeilussa tai käytössä. (Mikäli teillä ei ole vielä käytössä kaikukorttia, lue lisää osiosta Kaikukortin käyttöönotto alueella.)

Kaikukortti-toiminta on Kaikukeskuksen – Kaikukortin tuki- ja kehittämispalvelun , eri alueiden Kaikukortti-verkostojen kuntien, hyvinvointialueiden, kulttuuripalveluiden tuottajien ja sosiaali- ja terveyspalveluiden (sote) ja hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen (hyte) tuottajien yhteistoimintamuoto.

Vastuu Kaikukortin kokeilemisen käytännön koordinoinnista ja Kaikukortin ylläpitämisestä alueella on aina paikallinen. Kaikukortti-toiminnassa on paikalliset vastuuhenkilöt sekä soten että kulttuurin puolella. Kaikukeskuksen roolina on antaa paikallisille vastuuhenkilöille koulutusta ja pääasiassa etätukea Kaikukortin kokeilemiseen ja ylläpitämiseen liittyen sekä osallistua paikalliseen kehittämistyöhön kuten palautekokouksiin.

Kaikukortti-toiminnan lähtökohtana on, että toimintaa koordinoidaan paikallisesti soten/hyten ja kulttuurin yhteistyönä. Yhteistyö kulttuurin ja soten kesken on yksi Kaikukortin keskeisimmistä periaatteista. Yhteistyön toiseksi osapuoleksi toivotaan tulevan hyvinvointialue. Edellytämme, että kunnat ja hyvinvointialueet sopivat Kaikukortin paikalliseen koordinointiin liittyvästä yhteistyöstä yhdessä.

Paikallista Kaikukortti-toimintaa yhteistyössä koordinoiva tahot ovat siis jatkossa:

 • Kaikukortin kulttuuri- ja liikuntakohteista vastaava taho: kunnan kulttuuri-/sivistys-/vapaa-aikapalvelut tai kunnan hyte-palvelut JA
 • Kaikukortin jakajatahoista vastaava taho: kunnan hyte-palvelut ja/TAI hyvinvointialue.

Vastuuhenkilöiden vastuut

Paikallisen Kaikukortti-verkoston koordinointi tarkoittaa siihen sitoutumista, että vastuuhenkilöt:

  • vastaavat, että paikalliset Kaikukortin jakajat ja Kaikukorttikohteet noudattavat valtakunnallista Kaikukortti-toimintamallia. Ajantasainen toimintamalli löytyy vastuuhenkilöiden sivulta ohjeet ja materiaalit.
  • vastaavat Kaikukortti-perehdytysmateriaalien jakamisesta alueen Kaikukortin jakajille ja Kaikukorttikohteille.
  • vastaavat paikallisen Kaikukortti-kokeilun sekä kokeilun jälkeen uusien Kaikukortti-verkoston jäsenorganisaatioiden kanssa tehtävistä Kaikukortti-sitoumuksista Kaikukeskuksen laatimien sopimuspohjien mukaisesti.
  • vastaavat, että paikallisen Kaikukortti-verkoston Kaikukortin jakajat valitaan aina yhteistyössä Kaikukeskuksen kanssa ja että uusia jakajia ei oteta mukaan kesken vuotta ja että jakajien mahdollinen päivitetty lista toimitetaan loppuvuodesta ennen esitteiden painamista Kaikukeskukselle yhdessä tarkistettavaksi.
  • neuvottelevat kulttuuri- ja liikuntakohteiden sekä sote- ja hyte-toimijoiden (kuntien, hyvinvointialueiden ja kolmannen sektorin toimijoiden) kanssa saadakseen ne mukaan paikalliseen Kaikukortti-verkostoon. Huom. Uusista kortinjakajista keskustellaan ensin Kaikukeskuksen – Kaikukortin tuki- ja kehittämispalvelun kanssa.
  • vastaavat paikallisen Kaikukortti-verkoston jäsenorganisaatioiden yhteyshenkilöiden yhteisistä tapaamisista/palautekokouksista (mielellään 1 vuodessa). Näihin tapaamisiin/palautekokouksiin kutsutaan mukaan myös Kaikukeskus.
  • vastaavat paikallisen Kaikukortti-toiminnan viestinnästä:
   • Vastaavat paikallisen Kaikukortin kohderyhmälle suunnattujen painettujen Kaikukortti-viestintämateriaalien (Kaikukortti, yhteisön Kaikukortti, asiakasesite ja juliste) tuottamisesta, painamisesta ja jakamisesta paikallisille Kaikukortin jakajille.
   • Vastaavat alueen Kaikukortti-toimintaan liittyvästä paikallisesta Kaikukortti-verkkosivusta ja sen pitämisestä ajan tasalla.
   • Vastaavat alueen Kaikukortti-palautesähköpostista.
  • sitoutuvat käyttämään Kaikukantaa.
   • Tekevät Kaikukortin tietokantaan, Kaikukantaan tunnuksia paikallisille Kaikukortin jakajille ja kortin kulttuuri- ja liikuntakohteille.
   • Vastaavat sen ohjeistamisesta, että paikalliset kortinjakajat rekisteröivät luovutetut Kaikukortit Kaikukantaan ja että paikalliset Kaikukorttikohteet kirjaavat kortin käytön Kaikukantaan, jotta Kaikukantaan muodostuvat paikalliset ja valtakunnalliset tilastot pysyvät ajan tasaisina.
   • Vastaavat ja sitoutuvat suojaamaan paikalliset Kaikukortti-tiedot ja -tilastot. Kaikukannassa olevia kokonaistilastoja saavat käsitellä käytännössä ne Kaikukortti-toiminnan paikalliset vastuuhenkilöt, jotka on nimetty Kaikukannan pääkäyttäjiksi. Kaikukortin tietosuojaseloste.
   • Seuraavat Kaikukortin rekisteröintiä ja käyttöä Kaikukannan raporteista (Dashboard)
  • osallistuvat valtakunnallisen Kaikukortti-toimintamallin päivittämiseen tarpeen mukaan. Päävastuu ja päätäntävalta valtakunnallisesta Kaikukortti-toimintamallista on Kaikukeskuksella – Kaikukortin tuki- ja kehittämispalvelulla.
  • osallistuvat Kaikukeskuksen järjestämään valtakunnalliseen vastuuhenkilöiden (etä)kokoukseen.

  Kaikukeskuksen vastuut

  Kaikukeskuksen vastuut valtakunnallisessa Kaikukortti-verkostossa.

  © 2024 Kaikukortti
  webDesign: Mekanismi »