kaikukortti kuvituskuva

Tekstin koko

Kielivalinta

Vastuuhenkilöille

Tässä osiossa on saatavilla tietoa eri alueiden Kaikukortti-verkostojen vastuuhenkilöiden tehtävistä sekä ohjeita ja ohjemateriaalia vastuuhenkilöille.

Kaikukortti-toiminta on Kaikukortin tuki- ja kehittämispalvelun, eri alueiden Kaikukortti-verkostojen kuntien, kulttuuripalveluiden tuottajien ja sosiaali- ja terveyspalveluiden tuottajien yhteistoimintamuoto.

Vastuu Kaikukortin kokeilemisen käytännön koordinoinnista ja Kaikukortin ylläpitämisestä alueella on aina paikallinen. Kaikukortin tuki- ja kehittämispalvelun roolina on antaa paikallisille vastuuhenkilöille koulutusta ja pääasiassa etätukea Kaikukortin kokeilemiseen ja ylläpitämiseen liittyen sekä osallistua paikalliseen kehittämistyöhön kuten palautekokouksiin.

Vastuuhenkilöiden tehtäviä

Esimerkkejä vastuuhenkilöiden tehtävistä (kaikki tehtävät luetellaan alueen ja Kaikukortin tuki- ja kehittämispalvelun välisessä sitoumuksessa):

 • Neuvottelevat kulttuurikohteiden ja sote-toimijoiden kanssa saadakseen ne mukaan paikalliseen Kaikukortti-verkostoon. Uusista kortinjakajista keskustellaan ensin Kaikukortin tuki- ja kehittämispalvelun kanssa.
 • Vastaavat paikallisen Kaikukortti-toiminnan viestinnästä:
  • Tuottavat, painattavat ja jakavat alueen Kaikukortin kohderyhmälle suunnatut Kaikukortti-viestintämateriaalit (Kaikukortit, yhteisön Kaikukortit, asiakasesitteet ja julisteet).
  • Vastaavat alueen Kaikukortti-toimintaan liittyvästä paikallisesta Kaikukortti-verkkosivusta ja sen pitämisestä ajan tasalla.
  • Vastaavat alueen Kaikukortti-palautesähköpostista.
 • Tekevät sitoumukset alueen Kaikukortti-kokeiluun osallistuvien organisaatioiden sekä kokeilun jälkeen uusien Kaikukortti-verkoston organisaatioiden kanssa Kaikukortin tuki- ja kehittämispalvelun laatimien sitoumuspohjien mukaisesti.
 • Ohjeistavat ja perehdyttävät alueen Kaikukortti-verkoston sosiaali-, terveys- ja kulttuurialan jäsenet Kaikukortti-toimintaan ja Kaikukortin valtakunnalliseen toimintamalliin.
 • Järjestävät palautekokouksen (vähintään kerran vuodessa) ja mahdollisia muita yhteisiä tapaamisia Kaikukortti-verkostolle.
 • Seuraavat Kaikukortin rekisteröintiä ja käyttöä Kaikukannan raporteista (Dashboard)
 • Osallistuvat valtakunnallisen Kaikukortti-toimintamallin päivittämiseen tarpeen mukaan. Päävastuu ja päätäntävalta valtakunnallisesta Kaikukortti-toimintamallista on Kaikukortin tuki- ja kehittämispalvelulla.
© 2021 Kaikukortti
webDesign: Mekanismi »