kaikukortti kuvituskuva

Textens storlek

Språk

Varje kommuninvånare har rätt till konst och kultur

17.5.2021

Mot en jämlik kultursektor – våra målsättningar för kommunalvalet

Varje kommuninvånare har rätt att del av konst och kultur. En stark, flerstämmig och flerspråkig kultursektor behövs nu mer än någonsin! En balanserad utveckling av kommunen förutsätter att alla tas med i samhällslivet på dess olika delområden. Speciellt i kärva tider behövs en kultur- och konstpolitik som tryggar mångfalden, delaktigheten och tillgängligheten.

Kultur för allas informationskort hjälper enskilda invånare, politiker och administrationen i kommunen att skapa kulturtjänster som gagnar alla invånare. Hur främja lika möjligheter att ta del av konst, kultur och bildning? En persons egenskaper påverkar hurdana möjligheter hen har att delta som publik, aktör eller påverkare. De här egenskaperna är exempelvis kön, sexuell identitet, hälsotillstånd, funktionsvariation, språk, etnicitet, ekonomisk situation, politiska åsikter och olika trosuppfattningar.

Enligt lagen om kommunernas kulturverksamhet bör kommunerna främja lika tillgång till konst och kultur. Även diskrimineringslagen och lagen om tillhandahållande av digitala tjänster stöder och förpliktigar kommunala beslutsfattare.

Jämlikhet inom kommunens kulturtjänster innebär att

Med ett Kaikukortti får en kommuninvånare i en svår ekonomisk situation gratis inträdesbiljetter till kultur- och idrottstjänster samt kursplatser till läroanstalter. Kaikukortti är ett lätt och förmånligt medel för att bygga och utveckla samarbetet mellan aktörer inom kulturbranschen och social- och hälsovårdsbranschen, aktörer som arbetar med främjande av hälsa och välfärd samt föreningsfältet i kommunerna och länen. Stöd- och utvecklingstjänsten för Kaikukortti är en del av Kultur för alla.

Läs mer om våra målsättningar för kommunalvalen 2021

Mot en jämlik kultursektor (kulturforalla.fi)
Kulturell välfärd i kommuner med Kaikukortti (kulturforalla.fi)

#KulttuuriaKaikille #KulturFörAlla #CultureForAll #Kaikukortti

Mer information om Kaikukortti-verksamheten i Finland:

Mira Haataja

Specialsakkunnig, tillgänglighet, Kaikukortti

tel. 040 2136 339

www.kaikukortti.fi/sv

Mer information om jämlikhet och tillgänglighetsfrågor på konst- och kulturfältet:

Sari Salovaara

Ledande specialsakkunnig

tel. 040 931 3958

www.kulturforalla.fi

 

Kategori: Nyheter, Yleinen
© 2024 Kaikukortti på svenska
webDesign: Mekanismi »