kaikukortti kuvituskuva

Textens storlek

Språk

Nya projekt i anslutning till Kaikukortet lanseras

23.2.2022

Servicen Kultur för alla har satt igång två nya projekt för Kaikukortet. 

Projektet Kaikukanta 2.0 – Ett system för statistik och respons för främjandet av delaktighet och kulturell välfärd fick ett understöd på 250 000 euro från Undervisnings- och kulturministeriet för perioden 1.1.2022 till 31.12.2023 (Strukturstöd för förnyelse av kulturbranschen och kreativa branscher, som finansieras av Europeiska unionen – NextGenerationEU). 

Social- och hälsovårdsministeriet SHM gav däremot anslag för projektet Kaikukortet påverkar – information om kulturell välfärd till praktisk nytta som understöds med 419 000 euro för perioden 1.1.2022 till 31.10.2024 (Anslaget för hälsofrämjande verksamhet). 

Finansieringen gör det möjligt att utveckla och dra nytta av nya digitala funktioner för Kaikukortet, samt ta kortet till en ny nivå som bättre tjänar användaren. Med stöd från både undervisnings- och kulturministeriet och social- och hälsovårdsministeriet, det blir möjligt att utnyttja data och statistik från Kaikukanta som stöd för planering och ledarskap inom social- och hälsovården, inom välfärdssektorn samt inom kultursektorn.  

Projektet Kaikukanta 2.0 – Ett system för statistik och respons för främjandet av delaktighet och kulturell välfärd fokuserar på utvecklingen av Kaikukortet och Kaikukanta ur slutanvändarens perspektiv, det vill säga Kaikukortets innehavare. Målet är att öka kundernas engagemang och delaktighet och att skapa ett nytt webbaserat verktyg där slutanvändare kan registrera sig och följa sin användning av kortet. Projektet främjar även kunskapsbaserad ledning inom kultursektorn. Syftet är att stärka livskraften och verksamhetsförutsättningarna inom kultursektorn med hjälp av digitala verktyg. Projektet vill även förbättra kommunikation mellan kulturaktörer och användarna av Kaikukortet och skapa digitala verktyg för den. 

Projektet Kaikukortet påverkar – information om kulturell välfärd till praktisk nytta fokuserar utveckling av kunskapsbaserad ledning inom social- och hälsovården och välfärdssektorn med hjälp av Kaikukortet och Kaikukanta. Syftet är att etablera Kaikukortets rapporteringssystem Kaikukanta som ett hjälpmedel för välfärdsområden och kommuner genom vilket de kan utnyttja information om kulturell välfärd och evaluera ledarskap inom social-, hälsovård- och välfärdstjänster. Kaikukanta stödjer därför synergi mellan verksamheterna i kommuner och social-, hälso- och välfärdstjänsterna. Syftet med projektet är att öka Kaikukortet-användarnas deltagande och delaktighet genom att utveckla nya servicemodeller såsom en välmåendemätare och en söktjänst av kulturkamrater.   Dessutom kommer ett mobilt kort att utvecklas vid sidan av det fysiska Kaikukortet. Projektet använder sig av co-design-metoder i detta arbete. 

Institutet för hälsa och välfärd THL: Anslag för sju hälsofrämjande projekt 

Undervisnings- och kulturministeriet: Kulturen och de kreativa branscherna får finansiering för återhämtning 

Mera information från servicen Kultur för alla 

Kaikukortets arbetsteam arbetar på deltid inom projekten: 

Kaikukortet påverkar – information om kulturell välfärd till praktisk nytta  

Mira Haataja
specialsakkunnig, utvecklingsarbete och ekonomi

tel. 040 213 6339 

Seppo Mallenius
specialsakkunnig, ICT och utvecklingsarbete

tel. 040?554 4321 

Marjo Oja-Kaukola
specialsakkunnig, kommunikation och utvecklingsarbete

tel. 040?541 9244  

Kaikukanta 2.0 – Ett system för statistik och respons för främjandet av delaktighet och kulturell välfärd 

Aura Linnapuomi
specialsakkunnig, utvecklingsarbete och ekonomi

tel. 040 931 0576 

Seppo Mallenius
specialsakkunnig, ICT och utvecklingsarbete

tel. 040?554 4321 

Marjo Oja-Kaukola
specialsakkunnig, kommunikation och utvecklingsarbete

tel. 040?541 9244  

Kategori: Nyheter, Yleinen
© 2024 Kaikukortti på svenska
webDesign: Mekanismi »