kaikukortti kuvituskuva

Tekstin koko

Kielivalinta

Uudet Kaikukortti-hankkeet ovat käynnistyneet

23.2.2022

Kulttuuria kaikille -palvelussa on käynnistynyt kaksi uutta Kaikukorttiin liittyvää hanketta.  

Kaikukanta 2.0 – tilastointi- ja palautejärjestelmä osallisuuden ja kulttuurihyvinvoinnin edistämiseksi -hanke sai opetus- ja kulttuuriministeriöltä avustusta 250?000 euroa Kulttuuri- ja luovien alojen uudistumisen rakennetuesta, joka tulee Euroopan unionin NextGenerationEU-elvytysrahoituksesta, ajalle 1.1.2022–31.12.2023.  

Kaikukortti vaikuttaa – tietoa kulttuurihyvinvoinnista hyötykäyttöön -hanke sai puolestaan sosiaali- ja terveysministeriön myöntämää valtionavustusta 419 000 euroa terveyden edistämisen määrärahasta ajalle 1.1.2022–31.10.2024.  

Rahoitukset mahdollistavat uusien digitaalisten Kaikukortti-toimintojen kehittämisen ja hyödyntämisen sekä Kaikukortin viemisen uudelle, sen käyttäjää paremmin palvelevalle tasolle. Rahoitukset sekä opetus- ja kulttuuriministeriöltä että sosiaali- ja terveysministeriöltä tekevät mahdolliseksi Kaikukannan kulttuurihyvinvointi-datan ja -tilastojen saattamisen hyötykäyttöön sekä sosiaali- ja terveydenhuollon (sote) alan, hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen (hyte) alan että kulttuurialan suunnitteluun ja johtamiseen.   

Kaikukanta 2.0 – tilastointi- ja palautejärjestelmä osallisuuden ja kulttuurihyvinvoinnin edistämiseksi -hankkeessa keskitytään Kaikukortti-toiminnan ja Kaikukannan kehittämiseen loppukäyttäjän eli Kaikukortin haltijan näkökulmasta. Tavoitteena on edistää Kaikukortti-asiakkaan osallisuutta ja toimijuutta ja luoda loppukäyttäjille oman Kaikukortin käytön seuraamiseen ja kirjaamiseen uusi selainpohjainen työkalu. Lisäksi hankkeessa edistetään kulttuurihyvinvointiin liittyvää tiedolla johtamista kulttuurialalla. Tavoitteena on vahvistaa kulttuurialan elinvoimaa ja toimintaedellytyksiä digitaalisia työkaluja hyödyntäen. Hankkeessa parannetaan myös kulttuuritoimijoiden ja Kaikukortti-asiakkaan välistä kommunikointia ja luodaan siihen digitaalisia työkaluja.  

Kaikukortti vaikuttaa – tietoa kulttuurihyvinvoinnista hyötykäyttöön -hankkeessa keskitytään tiedolla johtamisen kehittämiseen Kaikukortin ja Kaikukannan avulla sote- ja hyte-alalla. Tavoitteena on vakiinnuttaa Kaikukortin raportointijärjestelmä Kaikukanta, joka palvelee hyvinvointialueita ja kuntia kulttuurihyvinvointiin liittyvän tiedon hyödyntämisessä ja johtamisen seurannan välineenä sote- ja hyte-palveluissa. Kaikukanta tukeekin yhdyspintaa sote-/hyte-toimijoiden ja kuntatoimijoiden välillä. Tavoitteena on lisätä Kaikukortin käyttäjien osallisuutta ja toimijuutta kehittämällä uusia palveluita, kuten hyvinvointimittari ja kulttuuriseuran haku. Lisäksi fyysisen Kaikukortin rinnalle kehitetään mobiili-Kaikukortti. Hankkeessa käytetään yhteissuunnittelun menetelmiä.  

THL: Terveyden edistämisen määrärahaa seitsemälle hankkeelle 

OKM: Kulttuurin ja luovien alojen elpymisen rahoitus käynnistyi 

Lisätietoja Kulttuuria kaikille -palvelulta  

Kaikukortti-tiimi on jakautunut osa-aikaisesti kahteen eri hankkeeseen:  

Kaikukortti vaikuttaa – tietoa kulttuurihyvinvoinnista hyötykäyttöön -hanke 

Mira Haataja
erityisasiantuntija, kehittäminen ja taloushallinta

puh. 040 213 6339 

Seppo Mallenius
erityisasiantuntija, ICT ja kehittäminen

puh. 040 554 4321 

Marjo Oja-Kaukola
erityisasiantuntija, viestintä ja kehittäminen

puh. 040 541 9244  

Kaikukanta 2.0 – tilastointi- ja palautejärjestelmä osallisuuden ja kulttuurihyvinvoinnin edistämiseksi  -hanke  

Aura Linnapuomi
erityisasiantuntija, kehittäminen ja taloushallinta

puh. 040 931 0576 

Seppo Mallenius
erityisasiantuntija, ICT ja kehittäminen

puh. 040 554 4321 

Marjo Oja-Kaukola
erityisasiantuntija, viestintä ja kehittäminen

puh. 040 541 9244  

 

Kategoriat: Uutiset, Yleinen
© 2024 Kaikukortti
webDesign: Mekanismi »