kaikukortti kuvituskuva

Textens storlek

Språk

Nya Kaikukortti-webbplatsen har publicerats

1.7.2020

Vad är Kaikukortti? Är Kaikukortti något för mig? Varför delta i verksamheten? Svaren hittar du på Kaikukorttis riksomfattande webbplats, som vi precis har publicerat.

På vår nya Kaikukortti.fi-webbplats finns omfattande information om Kaikukortti för alla intresserade! På webbplatsen finns information både för dem som redan har Kaikukortti och för dem som vill ha ett. Kortutdelare och aktörer inom kultur- och motionsbranschen samt de lokala ansvarspersonerna för Kaikukortti-områdena hittar introduktionsmaterial och anvisningar på webbplatsen. Nya partners kan undersöka varför det lönar sig att delta i Kaikukortti-verksamheten och vad det är innebär. På webbplatsen berättar vi också om Kaikukorttis aktuella nyheter och evenemang.

Papunet-webbtjänsten har gjort en tillgänglighetsbedömning av webbplatsen och Kaikukortti.fi uppfyller kraven på WCAG 2.1 A- och AA-nivå. Webbplatsen kan läsas på finska, svenska eller engelska.

Välkommen att bekanta dig med Kaikukortti på adressen www.kaikukortti.fi!

Vad är Kaikukortti?

Kultur är till för alla, oavsett inkomster. Målet med Kaikukortti är att ge ungdomar, vuxna och familjer som har det svårt ekonomiskt bättre möjligheter att delta i kulturlivet och syssla med konst. Med kortet Kaikukortti kan du skaffa avgiftsfria inträdesbiljetter till exempelvis festivaler, teatrar eller konserter. Med kortet kan du också få gratis kursplatser på medborgarinstitut. Kaikukortti främjar jämställdheten och kulturens tillgänglighet. ”Kultur är på riktigt viktigt för det mentala välbefinnandet och humöret” (en innehavare av Kaikukortti i Esbo 2015). Kaikukorttis stöd- och utvecklingstjänst utvecklar Kaikukortti riksomfattande. Vi är en del av tjänsten Kultur för alla, www.kulttuuriakaikille.fi.

Mer information:
Tjänsten Kultur för alla
Stöd- och utvecklingstjänsten för Kaikukortti

Tf. projektledare Seppo Mallenius

tfn 040 554 4321

Projektkoordinator Marjo Oja-Kaukola

tfn 040 669 6544

Kategori: Nyheter, Yleinen
© 2024 Kaikukortti på svenska
webDesign: Mekanismi »