kaikukortti kuvituskuva

Textens storlek

Språk

Kaikukortet överskred gränsen för hundra kommuner 

19.2.2024

Snart kommer kultur och motion att genljudas i hundra kommuner med Kaikukortet! Den hundrade kommunen anslöt sig till den nationella Kaikukort-verksamheten i januari 2024. 

Kommunerna och välfärdsregionerna upprätthåller tillsammans ett system där klienter med låg ekonomi inom social- och hälsovårdstjänster samt tjänster för främjande av välbefinnande och hälsa kan använda kultur- och motionstjänster kostnadsfritt. 

Kaikukortet stöder även familjernas gemensamma deltagande samt övergenerationell konsumtion av kultur. Enligt Statistikcentralens statistik fanns det år 2022 730 800 personer med låga inkomster och 118 900 barn bodde i hushåll med låga inkomster i Finland. Kaikukortet når inte långt ifrån alla, men antalet kortinnehavare är för närvarande över 17 500, och tjänster som distribuerar kortet över 500. Vid årsskiftet bröts gränsen för 100 000 användningar av Kaikukortet. Barn har deltagit i kultur- eller motionsaktiviteter 20 000 gånger tillsammans med sina föräldrar eller mor- och farföräldrar. 

Över 450 kultur- och motionsanläggningar är för närvarande en del av Kaikukort-systemet, vilket visar på kultursektorns och de deltagande motionsaktörernas starka solidaritet gentemot kortets målgrupp. Tack vare denna värdefulla gest från kultursektorn uppfylls de kulturella rättigheterna bättre också för de medborgare som befinner sig i en ekonomiskt ansträngd situation. 

Kaikukeskus utvecklar, sprider och samordnar Kaikukortet nationellt. Det gemensamma utvecklingsarbetet för Kaikukort-systemet började år 2014. Esbo var den första pilotkommunen år 2015. Kaikukeskus är en del av Servicen Kultur för alla, vars mål är en jämlik och mångfald kulturfält. Grundfinansieringen för Servicen Kultur för alla kommer från undervisnings- och kulturministeriet. 

www.kaikukortti.fi 

Mer information: 

Aura Linnapuomi, specialsakkunnig
Kaikukeskus – Utvecklings- och supporttjänster för Kaikukortet
Servicen Kultur för alla
050 931 0576
 

Seppo Mallenius, ICT-planerare, Kaikukortets databas Kaikukanta och statistik
Kaikukeskus – Utvecklings- och supporttjänster för Kaikukortet
Servicen Kultur för alla
040 554 4321
 

Kategori: Nyheter, Yleinen
© 2024 Kaikukortti på svenska
webDesign: Mekanismi »