kaikukortti kuvituskuva

Tekstin koko

Kielivalinta

Taideorganisaatioiden näkökulma kulttuurihyvinvointiin ja tiedolla johtamiseen – pyöreän pöydän keskustelu Teamsissa 15.6.2022 klo 9–10.30

3.5.2022

Kulttuurihyvinvointi on käsite, jolla viitataan hyvinvointiin, jonka lähteenä on taiteeseen ja kulttuuriin liittyvät kokemukset. Tiedolla johtamisella viitataan esimerkiksi 1) tiedon hyödyntämiseen osana päätöksentekoa ja 2) tiedon saattamisena osaksi päätöksentekoa*. Käytännössä tiedolla johtamista tapahtuu kulttuuripalveluissa päivittäin lipunmyyntitilanteista johtoryhmän kokouksiin. Kulttuuria kaikille -palvelun Kaikukeskus kutsuu taideorganisaatioiden edustajia yhteiseen pyöreän pöydän keskusteluun esimerkiksi seuraavista aiheista:

Tilaisuus on tarkoitettu taide- ja kulttuuriorganisaatioiden edustajille, ja siihen mahtuu 25 ensimmäistä ilmoittautunutta. Ilmoittauduthan viimeistään 13.6. osoitteeseen: . Tilaisuuden pääkieli on suomi, mutta keskustella voi myös englanniksi. Ilmoitathan mahdollisen tarpeen viittomakielen tulkkaukselle viimeistään 15.5. osoitteeseen .

Tilaisuus järjestetään osana Kulttuuria kaikille -palvelun koordinoimaa Kaikukanta 2.0 – tilastointi- ja palautejärjestelmä osallisuuden ja kulttuurihyvinvoinnin edistämiseksi -hanketta (2022–2023). Hanke on saanut opetus- ja kulttuuriministeriöltä avustusta Kulttuuri- ja luovien alojen uudistumisen rakennetuesta, joka tulee Euroopan unionin NextGenerationEU-elvytysrahoituksesta. Hankkeen tavoitteena on nostaa köyhyyttä kokevien ääntä vahvemmin kuuluviin kulttuurialalla ja löytää ratkaisuja, joiden kautta Kaikukorttiin liittyvää tieto ja tilastot olisivat paremmin hyödynnettävissä taide- ja kulttuuriorganisaatioissa. Lisätietoa hankkeesta Kaikukanta 2.0.

Kaikukanta on Kaikukortin tietokanta. Kaikukortti-verkostossa on valtakunnallisesti mukana noin 300 taide- ja kulttuuriorganisaatiota. Kaikukortin tavoitteena on parantaa köyhyyttä kokevien perheiden, nuorten ja aikuisten mahdollisuuksia osallistua kulttuurielämään. Lisätietoa Kaikukortista ja Kaikukannasta.

*Tietojohtamisen arviointimalli ja suosituksia maakuntavalmistelun pohjalta. Policy Breaf 13/2019, Valtioneuvoston selvitys ja tutkimustoiminta.

Lisätietoa:

Aura Linnapuomi
erityisasiantuntija, Kaikukortti ja saavutettavuus
Kulttuuria kaikille -palvelu / Kaikukeskus
040 931 0576
aura.linnapuomi(a)cultureforall.fi

Kategoriat: Tapahtumat
© 2024 Kaikukortti
webDesign: Mekanismi »