kaikukortti kuvituskuva

Textens storlek

Språk

Kaikukortet presenterar-publikationsserie erbjuder inspiration för äldre personers kulturella välfärd

20.3.2023

Kultur för alla producerade en serie videor och ett podcastavsnitt som anslutning till projektet Kulturell välfärd för äldre personer med Kaikukortti. Publikationsseriens syfte är att sporra till att titta närmare på kulturell välfärd från perspektiv ur äldre personers mångfald, delaktighet och tillgänglighet.

Publikationsserien har tre delar: Laura Huhtinen-Hildéns miniföreläsningar, inspirationsvideor som presenterar äldre människors mångfald och kulturarbetets tillgänglighetslösningar samt ett podcastavsnitt som samlar ihop projektets tema.

Publikationsserie erbjuder inspiration för äldre personers kulturella välfärd (du kommer till kulturforalla.fi)

På miniföreläsningarna undersöker forskare och yrkeshögskolan Metropolias överlärare Laura Huhtinen-Hildén främjandet av kulturvälfärd och hur äldre personers deltagande i kultur och konst kunde främjas. Yrkeshögskolan Metropolia och Kultur för alla producerade föreläsningar i samarbete hösten 2022. Videorna är på finska och de har textning på finska.

Miniluento: Luovuus arjen ja elämän voimavarana (du kommer till YouTube)

Miniluento: Mitä on kulttuurihyvinvointi? (du kommer till YouTube)

Serien av sex inspirationsvideor föddes ur behovet att göra synliga existerande verksamhetsmodeller, konstnärer och mångfaldsarbete som äldre människor själv gör.

På videoserien presenterar sig Piste Kollektiivi, som verkar i Rovaniemi och dess närområde. Föreställningen Pirtissä Piipahtajat erbjuder ”kulturmedicinering” i form av performancekonst för äldre personer. Rovaniemi stads projektchef Matti Selin presenterar god praxis i social- och hälsovårdsbranschen samt inom välfärdssektorn. Projektkoordinator och -producent Arttu Haapalainen vid Tammerfors teater berättar om verksamheten med Rörlig scen. Rörlig scen kan hjälpa teaterkonsten att nå bredare och mer varierande publik. Bildkonstnär och bildkonstterapeut Marjukka Irni löser hinder som gäller transport och social tillgänglighet genom att ta fotografikonst och visuellt skapande av konst närmare äldre människor. Dessutom presenterar regnbågsseniorerna Kuisma Savisalo och Risto Hartikainen sig på videor. Kuisma Savisalo berättar om sitt arbete som erfarenhetsutbildare och funderar på hur regnbågssseniorer bemöts inom social- och hälsovårdsservice. Risto Hartikainen diskuterar med KokoTeatteris Jenni Hoppi om meningen med konst och kultur för regnbågsseniorernas välbefinnande, för bemötandet av dem och för att göra dem synliga.

Videorna är på finska. De har textning på svenska och finska, och dessutom är textning på nordsamiska på kommande.

Kaikukortti esittää: inspiraatiota ikäihmisten kulttuurihyvinvointiin (du kommer till YouTube-spellista)

I Podcast-avsnittet som avslutar serien samtalar Laura Huhtinen-Hildén och Ruka Toivonen, projektkoordinator på Kultur för alla, om temat äldre personers kulturvälfärd, delaktighet och mångfald. Podcasten förverkligades som samarbete mellan yrkeshögskolan Metropolia och Kultur för alla hösten 2022. Du kan lyssna på podcasten (på finska) och läsa textalternativet på Metropolias podcast-kanal:

Keskusteluja luovuuden ja taiteen merkityksestä ja saavutettavuudesta (du kommer till Metropolia.fi)

Mer information om projektet Kulturell välfärd för äldre personer med Kaikukortti på finska:

Kulttuurihyvinvointia ikäihmisille Kaikukortilla (du kommer till kulturforalla.fi)

Kulttuurihyvinvointia ikäihmisille Kaikukortilla (du kommer till Innokylä)

Ikäohjelma – hyvinvointia kulttuurista ikäihmisille (du kommer till Innokylä)

Kategori: Nyheter, Yleinen
© 2024 Kaikukortti på svenska
webDesign: Mekanismi »