kaikukortti kuvituskuva

Tekstin koko

Kielivalinta

Kulttuurihyvinvoinnin loppuraportti on julkaistu

18.3.2022

Opetus- ja kulttuuriministeriön ja sosiaali- ja terveysministeriön tilaama ja MDI:n tekemä selvitys kulttuurihyvinvointipalvelujen toimintamalleista kunnissa ja perustettavilla hyvinvointialueilla on valmistunut.

Vastauksista ilmenee, että Kaikukeskuksen Kaikukortti on todettu toimivaksi malliksi monessa kunnassa.

Lataa Kulttuurihyvinvoinnin loppuraportti tästä (PDf-tiedosto).

Sitaatteja loppuraportista:

” Vastauksissa peräänkuulutettiin kansallista toimintamallia, joka yhtenäistää paikallisia ja alueellisiatoimintamalleja. Valtakunnallinen malli voisi tukea ja ohjata alueellisia suunnitelmia sekä selkeyttääesimerkiksi myöntämiskriteereitä. Kansallista toimintamallia kehitettäessä tulisi huomioida jo olemassaolevat hyvät käytännöt ja mallit. Vastauksista ilmenee, että esimerkiksi Kaikukeskuksen Kaikukortti ontodettu toimivaksi malliksi monessa kunnassa.””Digitaalisia ratkaisuja toivottiin avuksi tiedon jakamisessa ja saavutettavuuden lisäämisessä. Kaikukeskuksenkansallinen Kaikukortti-rekisteri Kaikukanta mainittiin hyvänä alustana. Vastaajien visiona oli, ettädigitaaliset alustat edesauttaisivat dokumentointia, palveluiden vaikuttavuuden arviointia ja seurantaa.Myös kaikki tieto löytyisi yhdestä paikasta ja samaan aikaan digitaaliset ratkaisut mahdollistaisivatkattavamman palvelutarjonnan asiakkaille/kuntalaisille. Eri kohderyhmien palvelut voisi myös keskittääsamalle alustalle ja esimerkiksi kulttuurikaverin voisi löytää digitaalisen palvelun kautta.”

”Mallien ja kriteerien kirjavuus on selkeä ongelma mallien vakiinnuttamiselle. Mallien ja kriteerien yhtenäistäminen ja tietomallit ovat seuraavia kulttuurihyvinvoinnin kypsyystason kehittämistehtäviä. Erityisesti hyvinvointialueiden toiminnassa tarvitaan yhteiset kriteerit tuen myöntämiselle, vastuut ja valtuudet on sovittava ja kirjattava perusteet tuen myöntämisestä. Yhdenmukaisten ja yhdenvertaisten toimintamallien kehittämisessä kansalliset mallit ovat ensiarvoisia. Kaikukortti nostetaan esimerkiksi hyvästä alustasta ja hyvästä toimintamallista.”

Kategoriat: Uutiset, Yleinen
© 2024 Kaikukortti
webDesign: Mekanismi »