kaikukortti kuvituskuva

Tekstin koko

Kielivalinta

Ikäihmisten hyvinvointia tuetaan taiteen ja Kaikukortin avulla

10.9.2021

Taiteen edistämiskeskus (Taike) sai sosiaali- ja terveysministeriöltä 680 000 euroa jaettavaksi Kulttuurihyvinvointia ikäihmisille -kehittämishankkeeseen.

Lähikuva hymyilevästä aamutakkiin pukeutuneesta ikäihmisestä, joka katsoo yläviistoon kädet ojennettuna eteenpäin

Kuvaaja Marko Tikkinen, elokuvasta Alinan aamu, ohjaus Elli Isokoski 2019

”Kyseessä on ensimmäinen kulttuurille suunnattava rahoitus sosiaali- ja terveysministeriön hallitusohjelmasta”, toteaa Taiken erityisasiantuntija Johanna Vuolasto.

”Tähtäämme hankkeessa siihen, että ikäihmisten elämänlaatu paranee, osallisuuden kokemukset lisääntyvät ja siihen, että iäkkäät ihmiset löytävät mielekästä sisältöä elämäänsä”, Vuolasto jatkaa.

Hankkeessa kehitetään etsivän kulttuurityön toimintamalleja erityisesti syrjäytymisvaarassa oleville ikäihmisille.

Toimintamalli voi tarkoittaa esimerkiksi sitä, että taide tuodaan räätälöitynä ikäihmisen kotiin tai sitä, että iäkäs henkilö saatetaan kulttuuriharrastuksen pariin.

Lisäksi hankkeessa vakiinnutetaan kulttuurilähetetoimintaa vähävaraisille ja omatoimisille ikäihmisille. Tämä tapahtuu laajentamalla Kaikukortin käyttöönottoa eri puolilla Suomea. Kaikukortilla taloudellisesti tiukassa tilanteessa olevat voivat hankkia maksuttomia pääsylippuja esimerkiksi festivaaleille, museoihin, teatteriin tai konsertteihin.

Kulttuuria kaikille -palvelun osahankkeen tarkoituksena on löytää keinoja ottaa ikäihmisiä paremmin huomioon Kaikukortti-toiminnassa. Hankkeessa pyritään huomioimaan ikäihmisten moninaisuus ja palvelujen saavutettavuus. Ikäihmiset ovat heterogeeninen ryhmä, mikä on tärkeätä huomata niin sosiaali- ja terveydenhuollon (sote) ja hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen (hyte) toimijoiden kuin kulttuuritoimijoiden piirissä. Ihmisen ominaisuudet ja tausta vaikuttavat siihen, millaiset mahdollisuudet hänellä on osallistua taiteeseen ja kulttuuriin kokijana. Hankkeessa järjestetään esimerkiksi työpajoja hankepaikkakunnilla.

Kulttuurihyvinvointia ikäihmisille -kehittämishanke toteutetaan yhteistyössä Teatterikeskus ry:n, Kulttuuria kaikille -palvelun/ Yhdenvertaisen kulttuurin puolesta ry:n ja AILI-verkoston pilottikuntien Rovaniemen, Seinäjoen ja Espoon kanssa. Taike toimii kehittämishankkeen koordinoijana.

”Esittävän taiteen yhteisöt tuovat hankkeeseen mukaan kokemuksensa ja intonsa tehdä ikäihmisille suunnattuja palveluja. Tämän hankkeen avulla he saavat tehdä merkittävää työtään entistä laajemmalle ryhmälle”, kertoo Teatterikeskus ry:n kehitysjohtaja Maaria Kuukorento.

Kulttuurihyvinvointia ikäihmisille -hankkeessa on mukana useita taideyhteisöjä: Anti Festivaali, Myrskyryhmä, Osiris Teatteri ja Loiske Company, Pistekollektiivi, Sirkus Magenta, Teatteri Ilmi Ö, Teatterikone ja Todellisuuden Tutkimuskeskus.

Kulttuurihyvinvointia ikäihmisille -kehittämishankkeen tavoitteena on tehdä kulttuurityön toimintamalleista pysyviä. Ne tallennetaan Innokylä-alustalle. LINKKI https://innokyla.fi/fi/kokonaisuus/ikaohjelma-hyvinvointia-kulttuurista-ikaihmisille

Hanke on osa kansallista ikäohjelmaa. Poikkihallinnollisen ikäohjelman 2030 tavoitteena on mm. suunnata ennaltaehkäiseviä toimia iäkkäälle väestölle, varmistaa iäkkäiden palvelujen yhdenvertaisuus sekä nostaa esille suomalaista ikäteknologian kehittämistä ja hyödyntämistä. Kokonaisuus kuuluu sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalalle.

Lisätiedot
Kulttuuria kaikille -palvelu:

Mira Haataja
hankejohtaja, erityisasiantuntija

puh. 040 213 6339

Seppo Mallenius
hankekoordinaattori

puh. 040 554 4321

Marjo Oja-Kaukola
hankekoordinaattori

puh. 040 541 9244

Taiteen edistämiskeskus:

Johanna Vuolasto
erityisasiantuntija

puh. 0295 330870

Kansallisen ikäohjelman faktalehti

Kansallinen ikäohjelma vuoteen 2030

Kaikukortti

Kategoriat: Uutiset, Yleinen
© 2024 Kaikukortti
webDesign: Mekanismi »