kaikukortti kuvituskuva

Tekstin koko

Kielivalinta

Hyvinvointia kulttuurista ikäihmisille -hanke

18.8.2021

Hyvinvointia kulttuurista ikäihmisille -hanke (8/2021–12/2022) on Taiteen edistämiskeskuksen koordinoima yhteishanke, jossa Kulttuuria kaikille -palvelun hankekumppaneina ovat Aili-verkosto ja Teatterikeskus. Kulttuuria kaikille -palvelu keskittyy hankkeessa edistämään Kaikukortti-toiminnan avulla tiukassa taloudellisessa tilanteessa olevien ikäihmisten yhdenvertaista kulttuuriin osallistumista ja kulttuurihyvinvointia. Kaikukortti on keino edistää taloudellista ja sosiaalista saavutettavuutta.

Hankkeen tarkoituksena on tunnistaa ja madaltaa ikäihmisten kulttuuriosallistumisen esteitä sekä löytää keinoja ottaa ikäihmisiä paremmin huomioon Kaikukortti-toiminnassa. Hankkeessa huomioidaan myös ikäihmisten moninaisuus. Ikäihmiset ovat heterogeeninen ryhmä, mikä on tärkeätä huomata niin sosiaali- ja terveydenhuollon (sote) ja hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen (hyte) toimijoiden kuin kulttuuritoimijoidenkin piirissä. Ihmisen ominaisuudet ja tausta vaikuttavat siihen, millaiset mahdollisuudet hänellä on osallistua taiteeseen ja kulttuuriin kokijana.

Kulttuuria kaikille -palvelu tuo sote- ja hyte-toimijoille Kaikukortin työkaluksi kulttuurihyvinvoinnin kasvattamiseen. Kaikukortti-toiminta voi osaltaan auttaa sote- ja hyte- ja kulttuuritoimijoiden välisen yhteistyön rakentamisessa. Lisäksi hanke luo pohjaa valtakunnalliselle kulttuurihyvinvoinnin kehittämisen toimintamallille, joka on suunnattu ikäihmisille.

Avainsanat: Uutinen
Kategoriat: Uutiset, Yleinen
© 2024 Kaikukortti
webDesign: Mekanismi »