kaikukortti kuvituskuva

Tekstin koko

Kielivalinta

Arvokeskustelua Kaikukortista – kiinnostavatko Kaikukortti-tilastot?

30.3.2023

4.5.2023 Kannusalin Cafe Bar Luolassa Espoon keskuksessa

Kaikukortti-toimintaa kehitetään hankerahoituksella. Kutsumme Kaikukortin kulttuuritoimijoita keskustelemaan siitä, mikä merkitys ja arvo Kaikukortti-kohteena toimimisella on. Tarkoituksena on avata keskustelua siitä, koetaanko Kaikukortti aitona apuna ei-kävijöiden tavoittamiseen, ja mistä Kaikukortin (käyttö)tilastot kulttuuritoimijoiden mielestä kertovat. Toisaalta pohditaan myös sitä, mikä jää näkymättömiin, jos tarkastellaan vain Kaikukorttiin liittyviä tilastoja.  

Keskustelussa on mukana myös median asiantuntija, jonka kanssa pohditaan, mikä tekisi Kaikukortti-kohteena toimimisesta ja Kaikukortin käyttötilastoista mahdollisimman kiinnostavia esimerkiksi median näkökulmasta.

Keskustelujen pohjalta kootaan viestintä- ja markkinointimateriaalia, jolla avataan Kaikukortti-käyntien erilaisia merkityksiä kulttuurikohteille ja kerrotaan kulttuuritoimijoiden roolista ja toiveista Kaikukortti-kohteena. Tavoitteena on myös tehdä näkyväksi arvokasta panostusta, jonka kulttuuritoimijat Kaikukortille antavat, ja jäsentää mahdollisuuksia ja hyötyjä, joita Kaikukortti-verkostossa mukana olemiseen voi liittyä.

Kenelle: Kaikukortin kulttuuritoimijoille

Aika: torstai 4.5.2023 kello 9.15–15.00

Tilaisuudessa on taiteellinen osuus. Tilaisuudessa tarjotaan aamukahvit sekä lounas.  

Paikka: tilaisuus järjestetään Kannusalin Cafe Bar Luolassa Espoon keskuksessa. Cafe Bar Luolan osoite on Kannusillankatu 4, 02770 Espoon kaupunki ja puhelinnumero 043 825 9307.

Kulkuyhteydet ja pysäköinti (siirryt Espoon kaupungin sivustolle)

Ohjelma: 

9.15                    Aamukahvit

9.30                    Tervetulosanat

10.00                  Kaikukeskuksen alustus

10.20                  Viestintäasiantuntijan puheenvuoro: Arto Sivonen, viestintätoimisto Måndag

10.40                  Kaikukortti osana viestintää – arvokeskustelua

12.00                  Lounas

13.00                  Puheenvuoro: Natalia Kallio, kirjailija

13.30                  Kaikukanta ja tilastot – arvokeskustelua

14.45                  Fiiliskierros ja loppusanat

15.00                  Tilaisuus päättyy

Aamupäivällä keskitytään vaikuttavaan viestintään, jota avaa viestintätoimisto Måndagin toimitusjohtaja Arto Sivonen.
Iltapäivällä käydään arvokeskustelua Kaikukortti-tilastojen pohjalta, jolloin puheenvuoron pitää runoilija, kirjailija ja ihmisoikeusaktivisti Natalia Kallio.

Ilmoittautuminen:
Ilmoittaudu työpajaan lomakkeen kautta (siirryt Google forms -lomakkeeseen)

Ilmoittautuminen on vielä käynnissä. Tilaisuuteen mahtuu alustavasti 40 henkilöä.

Esteettömyys: Kannusalin Cafe Bar Luolaan johtaa mäki. Pääovet eivät aukea automaattisesti. Jos tarvitset apua mäessä tai pääovilla, soitathan infoon vahtimestarille numeroon 050 3687931. Pääoville on asetettu valmiiksi siirrettävät luiskat, sillä pääoven kynnys on yli 2 cm.

Cafe Bar Luolan sisällä liikkuminen on esteetöntä ja tiloissa on esteetön wc. Wc:n ovella on kuitenkin yli kahden (2) cm:n korkuinen kynnys. Kynnykseen voidaan tarvittaessa asentaa siirrettävä luiska. Luiska pyydetään infosta vahtimestarilta tai soittamalla numeroon 050 3687931.  

Kannusalin Cafe Bar Luolan tarkemmat esteettömyystiedot: Kannusalin saavutettavuus ja esteettömyys | Kannusali | Espoon kaupunki

Saavutettavuus: tilaisuudessa on suomenkielinen kirjoitustulkkaus. Jos tarvitset viittomakielen tulkkausta tai suomi-englanti-tulkkausta, ilmoitathan tarpeestasi ilmoittautumislomakkeella viimeistään 13.4.2023, kiitos! Kerrothan lomakkeessa myös, jos tarvitset induktiosilmukkaa tai sinulla on muita tilaisuuden saavutettavuuteen liittyviä tarpeita tai toiveita.  

Tilaisuuden kieli: tilaisuuden pääkieli on suomi. 

Yhteystiedot:
Marjo Oja-Kaukola, , puh. 040 541 9244, 
Aura Linnapuomi, , puh. 040 931 0576,
Seppo Mallenius, , puh. 040 554 4321.

Tilaisuus järjestetään osana Kaikukanta 2.0 -hanketta. Kaikukanta 2.0 – tilastointi- ja palautejärjestelmä osallisuuden ja kulttuurihyvinvoinnin edistämiseksi -hanke (1/2022–12/2023) sai opetus- ja kulttuuriministeriöltä avustusta 250 000 euroa Kulttuuri- ja luovien alojen uudistumisen rakennetuesta, joka tulee Euroopan unionin NextGenerationEU-elvytysrahoituksesta. Kulttuuri- ja luovien alojen rakennetuella edistetään kulttuuri- ja luovien alojen palveluiden sekä tuotanto- ja toimintamallien uudistamista ja digitalisaatiota (https://okm.fi/-/kulttuurin-ja-luovien-alojen-elpymisen-rahoitus-kaynnistyi).

Lisätietoa Kaikukortti-hankkeesta:  
Kaikukanta 2.0 – tilastointi- ja palautejärjestelmä osallisuuden ja kulttuurihyvinvoinnin edistämiseksi.

 

Kategoriat: Tapahtumat, Yleinen
© 2024 Kaikukortti
webDesign: Mekanismi »