kaikukortti kuvituskuva

Tekstin koko

Kielivalinta

Kulttuurihyvinvointia ikäihmisille Kaikukortilla -hankkeen loppuraportti julkaistu

20.9.2023

”Kulttuuri on aktivoivaa, lääkkeetöntä hoitoa muistisairaan aivoille, mielelle ja keholle.” – Seppo, kokemusasiantuntija, syyskuu 2021

Kulttuurihyvinvointia ikäihmisille oli Taiteen edistämiskeskuksen koordinoima hankekokonaisuus. Kulttuuria kaikille -palvelun osahanke Kulttuurihyvinvointia ikäihmisille Kaikukortilla edisti ikäihmisten yhdenvertaisuutta kulttuurihyvinvointitoiminnassa. Osahankkeen fokuksessa olivat köyhyyttä kokevat ikäihmiset.

Hankkeen päätavoitteena oli laajentaa Kaikukortin käyttöönottoa vähävaraisille, omatoimisille ikäihmisille. Tarkoituksena oli tunnistaa ja madaltaa esteitä ikäihmisten kulttuuriosallistumiseen ja löytää keinoja huomioida paremmin köyhyyttä kokevia ikäihmisiä Kaikukortti-toiminnassa. Keskeisenä tavoitteena oli edistää Kaikukortilla ikäihmisille suunnatun kulttuuritoiminnan yhdenvertaisuutta: edistää taloudellista ja sosiaalista saavutettavuutta sekä huomioida paremmin ikäihmisten moninaisuus Kaikukortti-toiminnassa. Taustalla oli pidemmän aikavälin tavoitteena se, että ikäihmisten elämänlaatu paranee, osallisuuden kokemus lisääntyy ja elämään tulee mielekästä sisältöä.

Hankkeessa onnistuttiin tavoittamaan eri taustaisia ikäihmisiä ja nostamaan esiin keskustelua ikäihmisten moninaisuuden paremmasta huomioimisesta. Merkittävää oli se, että kaikissa hankkeen osa-alueissa hyödynnettiin kokemusasiantuntijoiden osaamista, ja heille myös maksettiin palkkioita osallistumisesta. Hankkeen lopuksi tuotettiin sarja videoita ja podcast. Julkaisusarja sai työnimekseen ”inspiraatioluento”, sillä sen tavoite on innostaa tarkastelemaan kulttuurihyvinvointia ikäihmisten moninaisuuden, osallisuuden sekä saavutettavuuden näkökulmista. Julkaisusarja sekä videot ovat saatavilla Kulttuuria kaikille -palvelun sivuilla: Julkaisusarjasta inspiraatiota ikäihmisten hyvinvointiin

Saavutettavuuden lisääminen ja ikäihmisten parempi moninaisuuden huomioiminen lisäävät ikäihmisten mahdollisuuksia osallistua kulttuuripalveluihin. Täten yhä useampi ikäihminen voi hyötyä kulttuurihyvinvoinnista, mikä edistää myös kansallisen ikäohjelman mukaista tavoitetta siitä, että iäkkäillä on parempi mahdollisuus olla toimintakykyisenä pidempään. Hankkeen pohjalta on luotu suosituksia Kulttuurihyvinvointia ikäihmisille Kaikukortilla -toimintamalliin Innokylään: Kulttuurihyvinvointia ikäihmisille Kaikukortilla (siirryt Innokylän sivuille).

”Lämpimät kiitokset hankekumppaneille Teatterikeskus, eri teatteritoimijat ja kulttuurisen vanhustyön AILI-verkosto. Iso kiitos Taiteen edistämiskeskus loistavasta koordinoinnista, mukana kulkemisesta, kickoffista, seminaarista ja ”yleiskokouksista”. Kanssanne oli elävää, ei harmaata!”

Hankkeen raportti on saatavilla Kulttuuria kaikille -palvelun sivuilla:
Kulttuurihyvinvointia ikäihmisille Kaikukortilla -hankkeen loppuraportti [DOCX]
Kulttuurihyvinvointia ikäihmisille Kaikukortilla -hankkeen loppuraportti [PDF]

Lisätietoja:

Mira Haataja, erityisasiantuntija, saavutettavuus, Kaikukortti
Kulttuuria kaikille -palvelu / Kaikukeskus
, puh. 040 213 6339

www.kaikukortti.fi
www.kulttuuriakaikille.fi

Kategoriat: Uutiset, Yleinen
© 2024 Kaikukortti
webDesign: Mekanismi »