kaikukortti kuvituskuva

Tekstin koko

Kielivalinta

Kaikukanta

Kaikukanta on Kaikukortin tuki- ja kehittämispalvelun ylläpitämä kansallinen Kaikukorttirekisteri, joka otetaan käyttöön vuoden 2021 aikana.

Kaikukortin uuden raportointityökalun ja kansallisen tietokannan eli Kaikukannan tarkoituksena on

  1. vähentää aikaisemmin Kaikukortin tietojen käsittelyssä tapahtuneita päällekkäisiä toimintoja (kuten Excel-tietojen kopiointia)
  2. nopeuttaa Kaikukortin käsittelyyn kuluvaa kokonaisaikaa kulttuuritoimijoiden sekä kortin käyttäjien parissa
  3. lisätä tiedon luotettavuutta, esim uudenmallisen Kaikukortin tunnuksen lukeminen QR-koodin tai Code 39 -viivakoodin avulla
  4. tarjota reaaliaikaiset tilastot, jolloin vanhoja koonti-Exceleitä ei enää tarvita
  5. luoda tekninen alusta, mille voidaan kehittää uusia toimintoja, jotka hyödyttävät kortin jakajia, kulttuuritoimijoita sekä kortin käyttäjiä.
Kaksi Kaikukorttia, joiden kanteen on painettu QR-koodi

Uudenmallinen, QR-koodilla varustettu Kaikukortti

Mitä Kaikukannan käyttö käytännössä tarkoittaa?

Monelle jo Kaikukorttiverkostossa olevalle toimijalle uusi järjestelmä tarkoittaa käytännössä uuden sähköisen lomakkeen käyttöönottoa, joka on toteutettu Kaikukantaan, muuten Kaikukortin käsittelyyn ei tule muutoksia.

Kaikukorttialueen vastuuhenkilölle

Kaikukorttialueen vastuuhenkilölle tämä tarkoittaa sitä, että hän ylläpitää oman Kaikukortti-verkostonsa käyttäjätietoja eli antaa kortin jakajaorganisaatioille, sote-toimijoille ja kulttuuritoimijoille käyttöoikeudet järjestelmään. Tämä täytyy tehdä vain silloin, kun uusi toimija tulee mukaan. Jakajien ja kulttuuritoimijoiden käyttöoikeudet ovat toimipaikkakohtaisia, ei työntekijäkohtaisia. Näin verkoston hallinta pysyy kohtuullisen kokoisena.

Kaikukortin jakajalle

Kaikukortin jakajalle, kuten sote-toimijalle, uuden järjestelmän käyttöönotto tarkoittaa sitä, että hän syöttää asiakkaan eli kortin haltijan tiedot suoraan Kaikukantaan. Syötettävät tiedot ovat samat kuin aikaisemminkin: kortin tunnus, asiakkaan demografiset tiedot, kuten syntymävuosi, sukupuoli, elämäntilanne jne. Tiedot voi edelleenkin ensin kirjoittaa paperilomakkeelle, mutta on syytä nopeasti siirtää tiedot Kaikukantaan, koska kortti ei toimi lipun hankintatilanteessa, ellei korttia ole syötetty tietokantaan. Myös yhteisökortit on rekisteröitävä Kaikukantaan. Kaikukortin tunnuksen voi lukea myös Kaikukorttiin painetusta Code 39 viivakoodista, jos Kaikukortin jakajan työasemassa on käytössä viivakoodin lukija. Uutena toimintona tulee kortin voimassaolon muuttaminen. Jos asiakkaan kortin voimassa oloaikaa on tarve jatkaa, ei tarvitse antaa uutta korttia vaan jo jaetun kortin voimassaoloaikaa voi pidentää suoraan Kaikukannassa. Kortin jakaja voi myös merkitä kortin otetuksi pois käytöstä, minkä jälkeen kortti ei ole käytettävissä kulttuuripalveluiden piirissä.

Kulttuuritoimijalle

Kulttuuritoimijalle tämä tarkoittaa sitä, että toimija voi lukea Kaikukortin tunnuksen asiakaspalvelutilanteessa käyttämällä työasemaa, älypuhelinta tai tablettia, jossa on nettiyhteys. Kaikukortin tunnus on koodattu myös QR-koodiksi, minkä voi lukea mobiililaitteella tai kannettavalla tietokoneella, jossa on kamera. Kaikukortin tunnuksen voi lukea myös Kaikukorttiin painetusta Code 39 viivakoodista, jos työasemassa on käytössä viivakoodin lukija. Tunnuksen voi kirjoittaa myös käsin, jos kameraa ei ole tai jos tiedot haluaa syöttää Kaikukantaan jälkikäteen. Kulttuuritoimija näkee samalla käyttöliittymästä myös sen, kuinka monta aikuisten ja lasten lippua tietyn päivän tapahtumaan on Kaikukortilla hankittu, kunhan käytöt on kirjattu Kaikukantaan.

Kortin käytön kirjaamisesta ja siihen liittyvistä poikkeustilanteista löytyy video oheisen linkin takaa (Video).

Kaikukortin käyttäjälle

Kaikukortin käyttäjälle uudenmallisen kortin käyttöönotto ei aiheuta suurempia muutoksia. Korttiin painettava QR-koodi sisältää ainoastaan kortin tunnuksen, joka on nopeampi lukea kulttuuritoimijan palvelutiskillä. Kortin mentyä vanhaksi, Kaikukortin käyttäjä uusii korttinsa sen jakaneen sote-toimijan luona. Kortin jakanut toimija voi jatkaa olemassa olevan kortin voimassaoloaikaa, korttia ei tarvitse siis vaihtaa uuteen. On muistettava, että Kaikukortin käyttäjän on itse haettava jatkoa vanhalle kortille, koska kulttuuritoimijalle tulee ilmoitus, jos voimassaolopäivän ylittänyttä korttia yritetään käyttää.

Kaikukannan teknisestä toteutuksesta

Kaikukannan vastuuhenkilö ja kortin jakajan käyttöliittymä on toteutettu avoimeen koodiin perustuvassa Django-kehitysympäristössä, itse tietokanta on toteutettu Postgres -relaatiotietokannalla. Kulttuuritoimijan käyttöliittymä on selainpohjainen. Raportoinnin tilastot toteutetaan Metabase -raportointityökalulla. Kaikukantaohjelmisto on selainpohjainen eikä edellytä käyttäjien työasemiin tai mobiililaitteisiin mitään ohjelmisto- tai lisäosa-asennuksia. Vaatimuksena on verkkoyhteys ja kulttuuritoimijalla älypuhelimen tai tabletin kamera, jos QR-koodia halutaan hyödyntää. Kaikukantaohjelmiston on toteuttanut Perfektio Oy.

 

Lisätietoja Kaikukannasta: vs. hankejohtaja Seppo Mallenius,

© 2020 Kaikukortti
webDesign: Mekanismi »