kaikukortti kuvituskuva

Tekstin koko

Kielivalinta

Sitoutuminen Kaikukortti-kohteeksi

Kulttuuritoimija sitoutuu noudattamaan Kaikukortin valtakunnallista toimintamallia.

Kaikukortti-toiminnan perusarvona on yhdenvertaiset osallistumismahdollisuudet. Kaikukortin piirissä tulee olla koko kulttuuritoimijan oma tarjonta, johon myös muilla alennusryhmillä on pääsy. Kulttuuritoimija voi poikkeustilanteessa rajata oman tarjonnan saatavuutta. Kaikukortilla voi hankkia maksuttomia pääsylippuja ja kurssipaikkoja kaikkiin niihin kulttuuripalveluihin, jotka kuuluvat valtakunnalliseen Kaikukortti-verkostoon. Kulttuuritoimijalla on mahdollisuus asettaa toimintamallissa sovittu yläraja Kaikukortilla hankittaviin lippuihin. Lue tarkemmin Kaikukortin toimintamallista.

Kaikukortti-toiminnassa mukana olevan organisaation tulee perehdyttää oma henkilöstönsä alueen Kaikukortti-toimintaan sekä valtakunnalliseen toimintaan. Lisäksi organisaatio ylläpitää sisäistä ohjeistusta Kaikukortti-toimintaan liittyen.

Kaikukortti-toiminnassa mukana oleva organisaatio vastaa siitä, että sillä on aina nimettynä Kaikukortti-yhteyshenkilö. Mahdollisista yhteyshenkilöiden muutoksista kerrotaan alueen Kaikukortti-toiminnan kulttuuripuolen vastuuhenkilölle.

Alueen Kaikukortti-vastuutahot tekevät Kaikukortti-kokeilun ajaksi sitoumuksen yksittäisten Kaikukortti-kumppaneiden kanssa. Kaikukortin valtakunnalliseen toimintamalliin sitoutuminen on ehto verkostossa mukana olemiselle.

Jos ja kun toiminta jatkuu kokeilun jälkeen, sitoumuksia kokeilussa mukana olleiden paikallisten toimijoiden kanssa ei enää tarvita, mutta uusien kumppaneiden kanssa sitoumukset tehdään. Kaikukortin valtakunnalliseen toimintamalliin sitoutuminen on kuitenkin edelleen ehto verkostossa mukana olemiselle. Käytännössä kumppanit sitoutuvat toimintamallin noudattamiseen esimerkiksi sillä, että niiden nimet on listattu paikalliseen Kaikukortti-esitteeseen ja paikalliselle Kaikukortti-verkkosivulle.

© 2023 Kaikukortti
webDesign: Mekanismi »