kaikukortti kuvituskuva

Tekstin koko

Kielivalinta

Miksi mukaan Kaikukortti-kohteeksi?

”Hyväksymällä Kaikukortin käytön toiminnassamme, koen edistäväni kortin käyttäjien elämänlaatua ja edistäväni hyvinvointia. Taiteen hyvinvointivaikutusten edistäminen on henkilökohtaisesti minulle tärkeä arvo, joka lisää työn mielekkyyttä. Kaikukortti tukee tätä.”

”Kaikukortin avulla tavoitamme paljon sellaisia henkilöitä, jotka eivät ole aikaisemmin käyneet meillä ja/tai joilla ei olisi mahdollisuutta käydä meillä ilman Kaikukorttia.” (kulttuuritoimija Espoosta)

”Kaikukortti-asiakkaiden myötä tilaisuuksien kävijämäärä kasvaa. Myös talon tarjoamat tapahtumat tulevat tutummiksi ja kynnys osallistua madaltuu. Myös toiminnan imago, että kulttuuri kuuluu kaikille, tulee selvästi esille.” (kulttuuritoimija Kainuusta)

”Kursseille on tullut uusia opiskelijoita.” (kulttuuritoimija Kainuusta)

”Kaikukortti-kokeilu on syventänyt jo kehittämisvaiheen aikana kainuulaisten sosiaali- ja terveys- ja kulttuurialan toimijoiden yhteistyötä.” (Kuhmon kirjastotoimenjohtaja Taina Hyvönen 2016)

”Kaikukortti luo rakenteen, jonka sisällä on aiempaa helpompaa jäsentää myös esim. taiteen ja kulttuurin hyvinvointivaikutuksiin ja kulttuurin saavutettavuuteen liittyviä muita hankkeita ja ohjelmia!” (kulttuuritoimija Espoosta)

Kulttuuritoimijoille Kaikukortti-toiminnassa mukana oleminen on mahdollisuus esimerkiksi tavoittaa uusia kävijöitä ja edistää saavutettavuutta. Kaikukortti-verkostossa on yli kaksisataa erilaista pientä ja suurta, yksityistä ja julkista kulttuuritoimijaa, jotka ovat mukana toiminnassa hyvän tahdon eleenä. Viime aikoina myös monet urheilutoimijat ovat lähteneet mukaan Kaikukortti-toimintaan.

© 2023 Kaikukortti
webDesign: Mekanismi »